Datafeltindstillinger

Du kan specificere yderligere indstillinger for kolonner, rækker og side datafelter i pivottabellen.

Sorter efter

Vælg det datafelt som du ønsker at sortere kolonner eller rækker efter.

Stigende

Sorterer værdierne fra den laveste værdi til den højeste værdi. Hvis det valgte felt er det, som dialogen blev åbnet for, bliver elementerne sorteret efter navn. Hvis et datafelt blev valgt, bliver elementerne sorteret efter resultatværdien fra det valgte datafelt.

Faldende

Sorterer værdierne faldende fra den højeste værdi til den laveste værdi. Hvis det valgte felt er det, som dialogen blev åbnet for, bliver elementerne sorteret efter navn. Hvis et datafelt blev valgt, bliver elementerne sorteret efter resultatværdien fra det valgte datafelt.

Manuelt

Sorterer værdierne alfabetisk.

Vis indstillinger

Du kan angive visningsindstillinger for alle rækkefelter undtaget for sidste, inderste rækkefelt.

Layout

Vælg layout tilstand for feltet i rullelisten.

Tom linje efter hver element

Tilføjer en tom række efter dataene for hvert element i pivottabellen.

Vis automatisk

Viser de øverste eller nederste nn elementer, når du sorterer efter et bestemt felt.

Vis

Starter den automatiske visningsfunktion.

elementer

Angiv det maksimale antal elementer som du ønsker at vise automatisk.

Fra

Viser øverste eller nederste elementer i den specificerede sorteringsorden.

Brug af felt

Vælg det datafelt du ønsker at sortere dataene ud fra.

Skjul elementer.

Vælg de elementer du ønsker at gemme fra beregningen.

Hierarkisk

Vælg hvilket hierarki du ønsker at benytte. Pivottabellen skal være baseret på en ekstern datakilde, som indeholder datahierarkier.

note

Calc leverer ikke flere hierarkier for et enkelt felt og derfor er denne indstilling normalt nedtonet. Hvis du bruger en pivottabel datakilde-udvidelse, kunne udvidelsen måske definere flere hierarkier for nogle felter og så kunne indstillingen blive tilgængelig. Se flere detaljer i dokumentationen, der leveres med denne udvidelsen.


Støt os venligst!