Datafelt

Indholdet i denne dialog er forskellig for datafelter i Data området, og datafelter i dialogerne Række eller Kolonne området i dialogen Pivottabel dialog.

Subtotaler

Angiver de subtotaler, som du vil beregne.

Ingen

Beregner ikke subtotaler.

Automatisk

Beregner automatisk subtotaler.

Brugerdefineret

Vælg denne indstilling, og klik så på den subtotaltype på listen, som du vil beregne.

Funktion

Klik på den subtotaltype, som du vil beregne. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis indstillingen Brugerdefineret er valgt.

Vis elementer uden data

Inkluderer tomme kolonner og rækker i den resulterende tabel.

Navn:

Lister det valgte datafelts navn.

Flere

Udvider eller reducerer dialogen. Knappen Flere er kun synlig for datafelter.

Indstillinger

Åbner dialogen Datafelt-indstillinger. Knappen Indstillinger er kun synlig i filter-, kolonne- og rækkefelter.

Hvis dialogen er udvidet med knappen Flere, bliver følgende punkter føjet til dialogen:

Vist værdi

For hvert datafelt kan du vælge visningstypen. For nogle typer kan du vælge yderligere information for et grundfelt og en grundtabelpost.

Type

Vælg beregningstypen for datafeltets viste værdi.

Type

Vist værdi

Normal

Resultater vises uændret

Forskellig fra

Fra hvert resultat er dets referenceværdi (se forneden) trukket fra, og forskellen vises. Totaler udenfor grundfeltet er vist som tomme resultater.

Navngivet element

Hvis et grundtabelpostnavn er angivet, er referenceværdien til en kombination af feltelementer resultatet, hvor elementet i grundfeltet er erstattet af den angivne grundtabelpost.

Forrige element eller Næste element

Hvis "forrige element" eller "næste element" er angivet som grundtabelposten, er referenceværdien resultatet for næste synlige medlem af grundfeltet, i grundfeltets sorteringsrækkefølge.

% af

Hvert resultat divideres med sin referenceværdi. Referenceværdien er bestemt på samme måde som ved "Forskellig fra". Totaler udenfor grundfeltet vises som tomme resultater.

% afvigelse fra

Fra hvert resultat er dets referenceværdi trukket fra, og forskellen divideres med referenceværdien. Referenceværdien er bestemt på samme måde som ved "Afvigelse fra". Totaler udenfor grundfeltet vises som tomme resultater.

Løbende total i

Hvert resultat bliver føjet til summen af resultaterne for kommende elementer i grundfeltet, i grundfeltets sorteringsrækkefølge, og den samlede sum vises.

Resultater bliver altid lagt sammen, selv hvis en anden opsummeringsfunktion blev benyttet til at hente hvert resultat.

% af række

Hvert resultat er opdelt af samlet resultat for rækken i pivottabellen. Hvis der er adskillige datafelter, er totalen for de resulterende data brugt. Hvis der er subtotaler med manuelt valgt opsummeringsfunktioner, bruges totalen med datafelternes opsummering dog.

% af kolonne

Samme som "% af række", men totalen for resultatets kolonne bliver brugt.

% af total

Samme som "% af række", men totalsummen for resultatets datafelt bliver brugt.

Indeks

Række- og kolonnetotalerne og totalsummen bruges efter samme regler som ovenfor til beregning af følgende udtryk:

(oprindeligt resultat * totalsummen ) / ( rækketotal * kolonnetotal )


Grundfelt

Vælg feltet, hvorfra den tilsvarende værdi er taget som basis for beregningen.

Grundtabelpost

Vælg elementet af grundfeltet, hvorfra den tilsvarende værdi danner grundlag for beregningen.

Støt os venligst!