Indstillinger

Viser eller skjuler yderligere filtreringsindstillinger.

Indstillinger

Forskel på store og små bogstaver

Skelner mellem store og små bogstaver.

Regulært udtryk

Giver dig mulighed for at bruge regulære udtryk i filterdefinitionen.

Hvis afkrydsningsfeltet Regulært udtryk er valgt, kan du også bruge lig med (=) og forskellig fra (<>) i sammenligninger. Du kan også bruge de følgende funktioner: DTÆLV, DHENT, SAMMENLIGN, TÆL.HVIS, SUM.HVIS, SLÅ.OP, LOPSLAG og VOPSLAG.

Ingen dubletter

Udelukker dupletrækker på listen med filtrerede data.

Dataområde

Viser navnet på det filtrerede dataområde i tabellen.

Støt os venligst!