Filter

Definer filtreringsindstillingerne for dataene.

Filterkriterier

Du kan angive et standardfilter for dataene ved for eksempel at filtrere feltnavne og en kombination af argumenter med logiske udtryk.

Operator

Vælg en logisk operator for filteret.

Feltnavn

Vælg det felt du ønskker at bruge i filteret. Hvis feltnavne ikke er tilgængelige, vises kolonneetiketter.

Betingelse

Vælg en operator til at sammenligne Feltnavn og Værdi-indtastninger.

De følgende operatorer er tilgængelige:

Betingelser:

=

lig med

<

mindre end

>

større end

<=

mindre end eller lig med

>=

større end eller lig med

<>

forskellig fra


Værdi

Vælg værdien du ønsker at sammenligne med det valgte felt.

Indstillinger

Viser eller skjuler yderligere filtreringsindstillinger.

Støt os venligst!