Pivottabel

Angiv layoutet for tabellen som genereres af pivottabellen.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Pivottabel. I dialogen Vælg kilde skal du bruge indstillingen Aktuel markering.

Vælg Data - Pivottabel - Opret. I dialogen Vælg kilde bruger du valgmuligheden Datakilde registreret iLibreOffice og klikke på OK for at se dialogen Vælg datakilde.


Pivottabel

Pivottabellen viser datafelter som knapper som du kan trække og slippe for at definere pivottabellen.

Layout

For at definere en pivottabels layout trækker-og-slipper du Datafelt-knapper ind i områderne Filtre, Rækkefelter, Kolonnefelter og Datafelter. Du kan også bruge træk-og-slip til at omarrangere datafelter i en pivottabel.

LibreOffice tilføjer automatisk en etiket til knapper, som er trukket ind i området Datafelter. Etiketten indeholder navnet på datafeltet såvel som den formel, der oprettede dataene.

For at ændre funktionen, som bliver brugt af et datafelt, dobbeltklik på en knap i området Datafelter for at åbne dialogen Datafelt. Du kan også dobbeltklikke på knapperne i områderne Rækkefelter eller Kolonnefelter

Flere

Viser eller skjuler yderligere indstillinger til at definere pivottabellen.

Resultat

Angiver indstillingerne for visning af pivottabellens resultat.

Markering fra

Vælg det område der indeholder data for den aktuelle pivottabel.

Resultater til

Vælg det område hvor du ønsker at vise resultatet af pivottabellen.

Formindsk / Udvid

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogfeltet til input-feltets størrelse. Derefter er det lettere at markere den krævede reference i arket. Ikonerne konverteres så automatisk til ikonet Udvid. Klik på det for at gendanne dialogfeltet i dets oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

ikonet Formindsk

Formindsk

Ikonet Udvid

Udvid

Advarselsikon

Hvis det valgte område indeholder data, vil pivottabellen overskrive disse data. For at undgå at miste eksisterende data, kan du lade pivottabellen automatisk vælge et tomt område at vise resultatet i.


Ignorer tomme rækker

Ser bort fra tomme felter i datakilden.

Identificer kategorier

Tildeler automatisk rækker uden etiketter til kategorien for rækken ovenover.

Hovedtotal for kolonner

Beregner og viser sluttotalen af kolonneberegningen.

Hovedtotal for rækker

Beregner og viser sluttotalen af rækkeberegningen.

Tilføj filter

Tilføjer en filterknap til pivottabellen som er baseret på regnearksdata.

Åbner dialogen Filtrer.

Aktiver adgang til detaljer

Vælg dette afkrydsningsfelt og dobbeltklik på en element-etiket i tabellen for at vise eller skjule detaljer for elementet. Fjern dette afkrydsningsfelt og dobbeltklik en celle i tabellen for at redigere indholdet af cellen.

For at undersøge detaljerne i pivottabellen

Gør et af følgende:

Hvis du dobbeltklikker på et felt, som har tilstødende felter på samme niveau, vil dialogen Vis Detaljer åbne:

Vis Detaljer

Vælg det felt, som du vil se detaljer for.

Støt os venligst!