Vælg datakilde

Marker databasen og tabellen eller forespørgslen, der indeholder de data, som du vil bruge.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt - Pivottabel. I dialogen Vælg kilde bruger du muligheden Datakilde registreret i LibreOffice.


Markering

Du kan kun vælge databaser der er registreret i LibreOffice. For at registrere en datakilde vælges - LibreOffice Base - Databaser.

Database

Vælg databasen, der indeholder datakilden, som du vil benytte.

Datakilde

Marker den datakilde du vil benytte.

Type

Klik på kildetypen blandt de valgte datakilder. Du kan vælge fra fire kildetyper: "Tabel", "Forespørgsel" og "SQL" eller SQL (Native).

Støt os venligst!