Grupper

Definerer det valgte celleområde som en gruppe af rækker eller kolonner.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Gruppering og disposition - Gruppe.

F12

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikon

Indsæt gruppe


Når du grupperer et celleområde, og dispositionsikonet vises i margenerne ved siden af gruppen. For at skjule eller vise gruppen skal du klikke på ikonet. For at ophæve den markerede gruppe skal du vælge Data - Gruppe og Disposition - Ophæv gruppe.

Inkluder

Rækker

Opretter en gruppe med de valgte rækker.

Kolonner

Grupperer de valgte rækker

note

Etabler gruppe og Ophæv gruppe spores ikke. Gruppe-kommandoer er nedtonede, når Spor ændringer er i gang.


Støt os venligst!