Avanceret filter

Definerer et avanceret filter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Flere filtre - Avanceret filter....


Læs filterkriterier fra

Marker det navngivne område eller indtast det celleområde, der indeholder det filterkriterium, som du vil bruge.

Formindsk / Udvid

Klik p√• ikonet Formindsk for at reducere dialogfeltet til input-feltets st√łrrelse. Derefter er det lettere at markere den kr√¶vede reference i arket. Ikonerne konverteres s√• automatisk til ikonet Udvid. Klik p√• det for at gendanne dialogfeltet i dets oprindelige st√łrrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Icon shrink

Formindsk

Icon Expand

Udvid

Indstillinger

Viser yderligere filterindstillinger.

STORE og små bogstaver

Skelner mellem store og små bogstaver, når data filtreres.

Område indholder kolonneetiketter

Inkluderer kolonneetiketterne i den f√łrste r√¶kke af et celleomr√•de.

Kopier resultater til

Marker afkrydsningsfeltet og vælg det celleområde, hvor du vil vise de filtrerede resultater. Du kan også vælge et navngivet område fra listen.

Regulært udtryk

Giver dig mulighed for at bruge regul√¶re udtryk i filterdefinitionen. For at se en liste over de regul√¶re udtryk, som LibreOffice underst√łtter, skal du klikke p√• her.

Hvis afkrydsningsfeltet Regulære udtryk er valgt, kan du bruge regulære udtryk i feltet Værdi, hvis rullelisten Betingelse er sat til '=' LIG MED eller '<>' FORSKELLIG FRA. Dette gælder også for de celler, du refererer med et avanceret filter.

Kun unikke poster

Udelukker at ens rækker optræder flere gange på listen af filtrerede data.

Bevar filterkriterier

Marker afkrydsningsfeltet Kopier resultater til, og angiv målområdet, hvor du vil vise de filtrerede data. Hvis dette felt er afkrydset, forbliver målområdet kædet til kildeområdet. Du skal have defineret kildeområdet under Data - Definer område som et databaseområde. Efter at have gjort dette, kan du når som helst genanvende det angivne filter: Klik i kildeområdet og vælg derefter Data - Opdater område.

Anvend Advancerede filtre

  1. Kopier kolonneoverskrifterne for arkområderne, der skal filtreres ind i et tomt område på arket, og indtast så kriteriet for filteret i en række under overskrifterne. Vandret ordnede data i en række vil altid være logisk forbundet med OG, og lodret ordnede data i en kolonne vil altid være logisk forbundet med ELLER.

  2. N√•r du har oprettet et filtermatrix, v√¶lger du de arkomr√•der, der skal filtreres. √Öbn dialogen Advanceret filter ved at v√¶lge Data ‚Ėł Flere filtre ‚Ėł Avanceret filter og definere filterbetingelserne.

  3. Klik s√• p√• OK og du vil se, at kun de r√¶kker fra det originale ark, hvis indhold har opfyldt s√łgekriterierne, stadig er synlige. Alle andre r√¶kker er midlertidigt skjulte og kan g√łres synlige igen med kommandoen Formater ‚Ėł R√¶kker ‚Ėł Vis.

Eksempel

Indl√¶s et regneark med en stor antal dataposter. Vi bruger et fiktivt Oms√¶tningsdokument, men du kan lige s√• godt bruge ethvert andet dokument. Dokumentet har f√łlgende udseende:

A

B

C

D

E

1

Måned

Standard

Arbejdsrelateret

Luksus

Pakke

2

Januar

125600

200500

240000

170000

3

Februar

160000

180300

362000

220000

4

Marts

170000

og så videre...


Kopier række 1 med rækkeoverskrifterne (feltnavne), til for eksempel række 20,. Indtast filterbetingelserne sammenkædet med OR i rækker 21, 22, og så videre.

A

B

C

D

E

20

Måned

Standard

Arbejdsrelateret

Luksus

Pakke

21

Januar

22

<160000


Angiv, at kun rækker, som enten har Januar i cellerne under Måned ELLER en værdi på under 160000 i cellerne under Standard vil blive vist.

V√¶lg Data ‚Ėł Flere filtre - Avanceret filter og marker s√• omr√•det A20:E22. N√•r du har klikket p√• OK, bliver kun de filtrerede r√¶kker vist. Alle andre r√¶kker bliver skjult i visningen.

St√łt os venligst!