Indstillinger

Viser yderligere filterindstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg etiketten Data - Flere Filtre - Standardfilter... - Indstillinger.

Vælg etiketten Data - Flere filtre - Avanceret filter - etiketten - Indstillinger.


Indstillinger

STORE og små bogstaver

Skelner mellem store og små bogstaver, når data filtreres.

Område indholder kolonneetiketter

Inkluderer kolonneetiketterne i den f√łrste r√¶kke af et celleomr√•de.

Kopier resultater til

Marker afkrydsningsfeltet og vælg det celleområde, hvor du vil vise de filtrerede resultater. Du kan også vælge et navngivet område fra listen.

Formindsk / Udvid

Klik p√• ikonet Formindsk for at reducere dialogfeltet til input-feltets st√łrrelse. Derefter er det lettere at markere den kr√¶vede reference i arket. Ikonerne konverteres s√• automatisk til ikonet Udvid. Klik p√• det for at gendanne dialogfeltet i dets oprindelige st√łrrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Icon shrink

Formindsk

Icon Expand

Udvid

Regulært udtryk

Giver dig mulighed for at bruge regul√¶re udtryk i filterdefinitionen. For at se en liste over de regul√¶re udtryk, som LibreOffice underst√łtter, skal du klikke p√• her.

Hvis afkrydsningsfeltet Regulære udtryk er valgt, kan du bruge regulære udtryk i feltet Værdi, hvis rullelisten Betingelse er sat til '=' LIG MED eller '<>' FORSKELLIG FRA. Dette gælder også for de celler, du refererer med et avanceret filter.

Kun unikke poster

Udelukker at ens rækker optræder flere gange på listen af filtrerede data.

Bevar filterkriterier

Marker afkrydsningsfeltet Kopier resultater til, og angiv målområdet, hvor du vil vise de filtrerede data. Hvis dette felt er afkrydset, forbliver målområdet kædet til kildeområdet. Du skal have defineret kildeområdet under Data - Definer område som et databaseområde. Efter at have gjort dette, kan du når som helst genanvende det angivne filter: Klik i kildeområdet og vælg derefter Data - Opdater område.

Dataområde

Viser celleområdet eller navnet på det celleområde, som du vil filtrere.

Indstillinger

Klik på ikonet Indstillinger for at udvide dialogen til at vise yderligere indstillinger. Klik igen for at gendanne dialogen.

St√łt os venligst!