Indstillinger

Sætter yderligere sorteringsindstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Sorter - Indstillinger


Forskel på store og små bogstaver

Sorterer først efter Store og så efter små bogstaver. Ved asiatiske sprog anvendes særlige handlinger.

note

Ved asiatiske sprog: Marker Skelner mellem Stort og småt for at anvende bearbejdning på flere niveauer. Med bearbejning på flere niveauer sammenlignes indførslerne først i deres primitive form, mens Stort og småt og diakritiske tegn ignoreres. Hvis evalueringen viser, at de er ens, tages hensyn til de diakritiske tegn i en sammenligning på niveau 2. Hvis de stadig evalaueres som ens, betragtes deres Stort og småt, tegnbredder og forskelle i japansk Kana i en niveau 3-sammenligning.


Området indeholder række-/kolonne-etiketter

Udelader den første række eller den første kolonne i markeringen fra sorteringen. Indstillingen Retning i bunden af dialogen angiver navnet og funktionen for dette afkrydsningsfelt.

Inkludér formater

Bevarer den aktuelle celleformatering.

Aktiver naturlig sortering

Naturlig sortering er en sorteringsmekanisme som sorterer tal som har foranstillede bogstaver, hvor tallet er basis for sorteringen, i stedet som normalt fra venstre mod højre. For eksempel kan vi antage en serie af værdier som A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Når disse værdier sorteres alfanumerisk, hvil resultatet blive A1, A11, A12, A13, ..., A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. Denne sortering giver teknisk mening, men for de fleste vil det synes forkert. Med naturlig sortering vil værdier som i eksemplet blive sorteret rigtigt, hvilket forbedrer sorteringsfaciliteten generelt.

Medtag yderkolonne(r)/række(r), der udekukkende indeholder kommentarer

Områdets yderkolonner (til sortering af rækker) eller yderrækker (til sortering af kolonner) eller et sorteringsområder sorteres som standard ikke, hvis de er tomme. Marker denne indstilling, hvis yderkolonner eller -rækker, der indeholder kommentarer, også skal sorteres.

Medtag yderkolonne(r)/række(r), der udelukkende indeholder billeder

Områdets yderkolonner (til sortering af rækker) eller yderrækker (til sortering af kolonner) eller et sorteringsområder sorteres som standard ikke, hvis de er tomme. Marker denne indstilling, hvis yderkolonner eller -rækker, der indeholder billeder, også skal sorteres.

Kopier sorteringsresultatet til:

Kopierer den sorterede liste til celleområdet, som du angiver.

Sorteringsresultater (liste over navngivne områder)

Marker et navngivet celleområde, hvor du vil vise den sorterede liste.

Sorteringsresultater (inputfelt)

Indtast det celleområde, hvor du vil vise den sorterede liste.

Brugerdefineret sorteringsrækkefølge

Klik her og vælg derefter den brugerdefinerede sorteringsrækkefølge, som du ønsker.

Tilpas listen over sorteringsrækkefølge

Marker den tilpassede sorteringsrækkefølge, du vil anvende. For at definere en tilpasset sorteringsrækkefølge, vælger du LibreOffice Calc ▸ Sorteringslister.

Sprog

Sprog

Vælg sproget til sorteringsreglerne.

Indstillinger

Vælg en sorteringsindstilling for sproget. Marker for eksempel indstillingen "telefonbog" for tysk for at medtage de specielle tegn med omlyd i sorteringen.

Retning

Top til bund (Sorter rækker)

Sorterer rækker ud fra værdierne i de aktive kolonner af det valgte område.

Venstre til Højre (Sorter Kolonner)

Sorterer kolonner ud fra værdierne i de aktive rækker af det valgte område.

Støt os venligst!