Definer område

Angiver et databaseområde baseret på de markerede celler i dit ark.

note

Du kan kun vælge et rektangulært celleområde.


For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Definer område.


Navn

Indtast et navn for databaseområdet som du vil definere, eller vælg et eksisterende navn fra listen.

Område

Viser det valgte celleområde.

Formindsk / Maksimer

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogen til størrelsen af indtastningsfeltet. Det gør det lettere at markere den nødvendige reference i arket. Ikonet ændrer sig automatisk til et Maksimer-ikon. Klik på dette for at gendanne dialogen til sin oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Ikon

Formindsk

Ikon

Maksimer

Tilføj/Modificer

Tilføjer det valgte celleområde til databaseområdet, eller ændrer et eksisterende databaseområde.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Flere >>

Viser yderligere indstillinger.

Støt os venligst!