Definer område

Angiver et databaseområde baseret på de markerede celler i dit ark.

note

Du kan kun vælge et rektangulært celleområde.


For at tilgå denne kommando...

Vælg Data - Definer område.


Navn

Indtast et navn for databaseområdet som du vil definere, eller vælg et eksisterende navn fra listen.

Område

Viser det valgte celleområde.

Formindsk / Udvid

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogfeltet til input-feltets størrelse. Derefter er det lettere at markere den krævede reference i arket. Ikonerne konverteres så automatisk til ikonet Udvid. Klik på det for at gendanne dialogfeltet i dets oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

ikonet Formindsk

Formindsk

Ikonet Udvid

Udvid

Tilføj/Modificer

Tilføjer det valgte celleområde til databaseområdet, eller ændrer et eksisterende databaseområde.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Flere >>

Viser yderligere indstillinger.

Støt os venligst!