Beskyttelse af dokument

Beskytter arkstrukturen i dit dokument mod ændringer. Det er umuligt at indsætte, slette, omdøbe, flytte eller kopiere ark. Åbn dialogen Beskyt regneark struktur med Funktioner - Beskyt regneark struktur. Indtast evt. en adgangskode og klik på OK.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Beskyt Regnearksstruktur.


Strukturen af beskyttede regnearksdokumenter kan kun ændres, hvis indstillingen Beskyt er deaktiveret. I genvejsmenuerne til arkfanerne nederst, er det kun menupunktet Marker alle ark, der kan vælges. Alle andre menupunkter er deaktiverede. For at fjerne beskyttelsen skal du kalde kommandoen Funktioner - Beskyt regneark struktur igen. Hvis der ikke er sat en adgangskode, bliver beskyttelsen straks fjernet. Hvis arket er beskyttet med en adgangskode, vises dialogen Fjern regnearksbeskyttelse, hvor du skal indtaste adgangskoden. Først nu kan du fjerne fluebenet, som angiver, at beskyttelsen er aktiv.

Et beskyttet dokument, som er gemt, kan kun gemmes igen med menukommandoen Filer - Gem som.

Adgangskode (valgfri)

Du kan oprette en adgangskode for at beskytte dit dokument imod uautoriserede eller utilsigtede ændringer.

Noteikon

Du kan beskytte dit arbejde fuldstændigt ved at kombinere indstillingerne fra Funktioner - Beskyt ark og Funktioner - Beskyt regneark struktur og bruge adgangskode. Hvis du vil forhindre dokumentet i at blive åbnet af andre brugere, skal du marker Gem med adgangskode og klikke på knappen Gem. Dialogen Indtast adgangskode vises. Vær omhyggelig når du vælger en adgangskode; hvis du efterfølgende glemmer den, vil du ikke være i stand til at åbne dokumentet.


Støt os venligst!