Beskytte ark

Beskytter cellerne i det aktuelle ark mod at blive ændret.

Vælg Funktioner ▸ Beskyt ark for at åbne dialogen Beskyt ark, hvor du derefter angiver angiver arkbeskyttelse med eller uden en adgangskode og vælger de elementer på arket, der skal beskyttes.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Beskyt ark.

Vælg Rediger ▸ Cellebeskyttelse for at aktivere arkbeskyttelse med de aktuelle cellebeskyttelses-indstillinger.


warning

For at beskytte celler mod fortsat redigering, skal afkrydsningsfeltet Beskyttet være afkrydset på fanebladet Formater - Celler - Cellebeskyttelse eller på genvejsmenuen Formater celler.


Beskyt dette ark og indholdet i de beskyttede celler

Marker dette afkrydsningsfelt for at aktive beskyttelsen af ark og celleindhold.

Adgangskode / bekræft

Lader dig indtaste en adgangskode til at beskytte arket mod uautoriserede ændringer. Bekræft adgangskoden, der blev indtastet i det første felt.

Lader brugerne af dette ark

Vælg elementerne, der skal beskyttes mod brugerhandlinger:

Ubeskyttede celler eller celleområder kan blive angivet i et beskyttet ark ved at bruge menuerne Funktioner - Beskyt ark og Formater - Celler - Cellebeskyttelse:

  1. Vælg de celler, der skal være ubeskyttede

  2. Vælg Formater - Celler - Cellebeskyttelse. Fjern markeringen i feltet Beskyttet og tryk på OK.

  3. I menuen Funktioner - Beskyt ark - Ark skal du aktivere beskyttelse for arket. Dette gælder straks, og kun det celleområde, du valgte i trin 1, kan redigeres.

For senere at ændre et ubeskyttet område til et beskyttet område:

  1. Vælg det celleområde, der skal beskyttes.

  2. På fanebladet Formater ▸ Celler ▸ Cellebeskyttelse markerer du feltet Beskyttet.

  3. Vælg menuen Funktioner ▸ Beskyt ark. Området, der tidligere kunne redigeres, er nu beskyttet.

Arkbeskyttelse påvirker også genvejsmenuen for arkfanerne i bunden af skærmen. Kommandoerne Slet og Flyt/Kopier kan ikke vælges.

Hvis et ark er beskyttet, vil du ikke kunne ændre eller slette celletypografier.

Et beskyttet ark eller celleområde kan ikke længere ændres, før denne beskyttelse er deaktiveret, med undtagelserne af indstillingerne af kolonner og række i dialogen Funktioner ▸ Beskyt ark. For at deaktivere beskyttelsen vælger du kommandoen Funktioner ▸ Beskyt ark. Hvis der ikke er en adgangskode, deaktiveres arkbeskyttelsen øjeblikkelig. Hvis arket var beskyttet med adgangskode, åbnes dialogen Fjern beskyttelse, hvor du skal indtaste adgangskoden.

Når beskyttede ark er gemt, kan de kun gemmes igen ved at bruge kommandoen Filer - Gem som.

note

Fuldstændig beskyttelse af dit arbejde kan opnås ved at kombinere indstillingerne Funktioner - Beskyt ark og Funktioner - Beskyt regneark struktur, inklusive beskyttelse med adgangskode. For helt at forhindre åbning af dokumentet, skal du afkrydse Gem med adgangskode i dialogen Gem før du klikker på knappen Gem.


Støt os venligst!