Beskyttelse af ark

Beskytter cellerne i det aktuelle ark mod at blive ændret. Vælg Funktioner - Beskyt ark for at åbne dialogen Beskyt ark, hvor du så kan angive arkbeskyttelse med eller uden adgangskode.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Funktioner - Beskyt ark.


Advarselsikon

For at beskytte celler mod fortsat redigering, skal afkrydsningsfeltet Beskyttet være afkrydset på fanebladet Formater - Celler - Cellebeskyttelse eller på genvejsmenuen Formater celler.


Ubeskyttede celler eller celleområder kan blive angivet i et beskyttet ark ved at bruge menuerne Funktioner - Beskyt ark og Formater - Celler - Cellebeskyttelse:

  1. Vælg de celler, der skal være ubeskyttede

  2. Vælg Formater - Celler - Cellebeskyttelse. Fjern markeringen i feltet Beskyttet og tryk på OK.

  3. I menuen Funktioner - Beskyt ark - Ark skal du aktivere beskyttelse for arket. Dette gælder straks, og kun det celleområde, du valgte i trin 1, kan redigeres.

For senere at ændre et ubeskyttet område til et beskyttet område skal du først markere området. Dernæst skal du på fanebladet Formater - Celler - Cellebeskyttelse afkrydse feltet Beskyttet. Til sidst skal du vælge menuen Funktioner - Beskyt ark. Det område, der før var ubeskyttet, er nu beskyttet.

Arkbeskyttelse påvirker også genvejsmenuen for arkfanerne i bunden af skærmen. Kommandoerne Slet og Flyt/Kopier kan ikke vælges.

Hvis et ark er beskyttet, vil du ikke kunne ændre eller slette celletypografier.

Et beskyttet ark eller celleområde kan ikke ændres, før beskyttelsen deaktiveres. For at deaktivere beskyttelsen skal du vælge kommandoen Funktioner - Beskyt ark. Hvis der ikke er brugt adgangskode, bliver arkbeskyttelsen straks deaktiveret. Hvis arket er beskyttet med adgangskode, åbner dialogen Fjern beskyttelse, hvor du skal indtaste adgangskoden.

Når beskyttede ark er gemt, kan de kun gemmes igen ved at bruge kommandoen Filer - Gem som.

Adgangskode (valgfri>

Giver dig mulighed for at indtaste en adgangskode for at beskytte arket mod uautoriserede ændringer.

Noteikon

Fuldstændig beskyttelse af dit arbejde kan opnås ved at kombinere indstillingerne Funktioner - Beskyt ark og Funktioner - Beskyt regneark struktur, inklusive beskyttelse med adgangskode. For helt at forhindre åbning af dokumentet, skal du afkrydse Gem med adgangskode i dialogen Gem før du klikker på knappen Gem.


Støt os venligst!