Detektiv

Denne kommando aktiverer regnearksdetektiven. Med denne detektiv kan du spore afhængighederne fra den aktuelle formelcelle til andre celler i regnearket.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Funktioner - Detektiv


Når du én gang har defineret et spor, kan du pege med musen på sporet, så musemarkøreren ændrer udseende. Dobbeltklik på sporet med denne markør for at vælge den refererede celle ved slutningen af sporet.

Spor overordnede

Denne funktion viser sammenhængen mellem den aktuelle celle, som indeholder en formel, og cellerne brugt i formlen.

Fjern overordnede spor

Sletter et niveau af sporpilene, som blev indsat med kommandoen Spor overordnede.

Spor underordnede

Tegner sporpile til den aktive celle fra formler, som afhænger af værdier i den aktive celle.

Fjern underordnede spor

Sletter et niveau af sporpile oprettet med Spor underordnede.

Fjern alle spor

Fjerner alle sporingspile fra regnearket.

Spor fejl

Tegner sporpile til alle foregående celler, som forårsager en fejlværdi i en valgt celle.

Marker ugyldige data

Markerer alle celler i arket som indeholder værdier udenfor valideringsreglerne.

Opdater spor

Gentegner alle spor i arket. Formler der bliver ændret når spor gentegnes tages også i betragtning.

Opdater automatisk

Opdaterer automatisk alle spor i arket nĂĄr en formel modificeres.

Udfyldningstilstand

Aktiverer Udfyldningstilstand i detektiven. Musemarkøren ændrer sig til et specielt symbol, og du kan klikke på en vilkårlig celle for at se et spor til det nuværende celle. For at stoppe denne tilstand, tryk Esc eller klik kommandoen Afslut Udfyldningstilstand i genvejsmenuen.

Støt os venligst!