Orddeling

Kommandoen Orddeling kalder dialogen til indstilling af orddelingen i LibreOffice Calc.

For at tilgå denne kommando...

Menu Funktioner - Sprog - Orddeling


Du kan kun slå den automatiske orddeling i LibreOffice Calc til, når funktionaliteten rækkeskift er aktiv.

Orddeling for valgte celler.

  1. Vælg de celler hvor du vil ændre orddelingen.

  2. Vælg Funktioner - Sprog - Orddeling.

  3. Kommandoen Formater celler vises med fanebladet Justering åbent.

  4. Marker afkrydsningsfelterne Ombryd tekst automatisk og Orddeling aktiveret.

Orddeling i tegneobjekter

  1. Vælg et tegneobjekt.

  2. Vælg Funktioner - Sprog - Orddeling.

  3. Hver gang du kalder kommandoen, slås orddelingen i tegneobjektet til eller fra. Et flueben viser den aktuelle tilstand.

Støt os venligst!