Betinget formatering

V√¶lg Betinget formatering for at definere formattypografier, som afh√¶nger af forskellige betingelser. Hvis en typografi p√• forh√•nd var tilknyttet cellen, vil den ikke blive √¶ndret. Typografien, som du tilknytter her, evalueres efterf√łlgende. Der findes forskellige slags betinget formatering, som du kan bruge.

Du kan angive adskillige betingelser der foresp√łrger til indholdet af cellev√¶rdier eller formler. Betingelserne evalueres fra den f√łrste til den sidste. Hvis betingelse 1 er opfyldt anvendes den definerede typografi. I modsat fald evalueres betingelse 2 og dennes typografi anvendes. S√•fremt denne betingelse ikke er opfyldt evalueres den n√¶ste betingelse og s√• fremdeles.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Betinget formatering.


Advarselsikon

For at anvende betinget formatering skal Automatisk beregning skal være aktiveret. Vælg Data - Beregning - Automatisk beregning (der er et flueben ved siden af kommandoen, når Automatisk beregning er aktiveret).


Betingelse

Du kan definere lige s√• mange betingelser, som du √łnsker.

Angiv om betinget formatering afhænger af et af emnerne i drop down-boksen:

Farveskala

Dette er den samme dialogboks som hvis du v√¶lger Alle celler i det f√łrste undermenupunkt Betingelse. Anvendelse af en farveskala p√• et omr√•de best√•r i visning af en 2- eller 3-farvet farveovergang p√• dette omr√•de, afh√¶ngigt af v√¶rdien i hver celle. Et typisk eksempel kunne v√¶re en r√¶kke af temperaturer, de laveste i bl√•, og de varmere i r√łd, med en overgang, der nuanceres efter de mellemliggende v√¶rdier.

Du skal vælge de to "ekstreme" farver, som angiver beregningsmetoden. Beregning af den anvendte farve vil ske i henhold til: Min - Max - Percentil - Værdi - Procent - Formel.

Valgene Min og Max er tilstrækkelige i sig selv som fundet i området. Andre valgmuligheder kræver en angivelse af en værdi (Percentil, Værdi, Procent) eller en cellereference eller en formel (Formel).

Detaljeret forklaring og eksempler kan findes på siden Hvordan anvender jeg en Farveskala i Betinget formatering? på The Document Foundation-wikien.

Databjælke

Indstillingen Databj√¶lke fylder cellen med massiv farve eller en farveovergang svarende til cellens numeriske v√¶rdi. Standard er bl√• for positiv og r√łd for negativ.

Beregningen af fladens fyld er baseret på Min - Maks - Percentil - Værdi - Procent - Formel.

Valgene Min og Maks er tilstrækkelige i sig selv som fund i området. Andre indstillinger skal angives med en værdi (percentil, værdi, procentsats) eller en cellereference eller en formel (Formel).

Flere indstillinger... åbner en dialog, hvor du kan:

Ikonsæt

Det er √łnsket at plotte placeringen af en v√¶rdi relativt til en t√¶rskelv√¶rdi. Ikons√¶ttet hj√¶lper med at vise gr√¶nsev√¶rdierne og v√¶lge ikontypen. Tilg√¶ngelige ikons√¶t er:

Betingelser for visning af hvert ikon kan angives relativt til en værdi (Værdi), en procentdel af antallet af værdier i området (Procentdel) som en procentdel af områdeværdier (Percentil) eller formel (Formel).

Detaljeret forklaring og eksempler kan findes på siden Hvordan bruger jeg Ikonsæt og Betinget formatering? på The Document Foundation-wikien.

Datoer

Dette valg vil anvende en typografi, som afhænger af den dato du vælger i drop down boksen: I dag - I går - I morgen - De sidste 7 dage - Denne uge - Sidste uge.

Administrer betinget formatering

Denne dialog giver dig mulighed for at se alle de betingede formateringer, der er defineret i regnearket.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Betinget formatering - Administrer


Boksen Administrer betinget formatering √•bnes. Her kan du tilf√łje, redigere eller fjerne en eller flere betingede formateringer.

Listen Betingede formater viser de aktive regler for betingede formater i det aktuelle regneark. Kun den f√łrste regel for hvert celleomr√•de vises, ogs√• selv om der er defineret flere regler for et givet omr√•de.

Hvis du har defineret en betinget formatering for et celleomr√•de og du nu pr√łver at definere en ny betinget formatering for en del af dette omr√•de, vil en advarsel blive vist, hvor du bliver spurgt, om du vil √¶ndre den eksisterende betingede formatering (for hele omr√•det) eller definere en ny betinget formatering, som overlapper den eksisterende (for det nye markerede omr√•de).

St√łt os venligst!