Conditional Formatting

Use Conditional Formatting to define range-based conditions that determine which cell style will be applied to each cell in a given range based on its contents.

The cell style corresponding to the first condition that evaluates to true is applied. Cell styles applied through Conditional Formatting override cell styles applied manually using the Formatting Bar or the Styles sidebar.

Du kan skrive adskillige betingelser, der forespørger om celleværdier eller resultater af formler. Betingelserne evalueres fra først til sidst. Hvis Betingelse 1 er sand baseret på på det aktuelle celleindhold, påføres den tilsvarende celletypografi. Ellers evalueres Betingelse 2 for at bestemme om dens tilsvarende typografi skal påføres. Hvis ingen af betingelserne matcher celleindhold, foretages der ingen ændringer på celleformatet.

Conditional formats do not overwrite cell styles and direct formatting applied manually. They remain saved as cell properties and are applied when the cell matches no conditions or when you remove all conditional formats.

warning

For at anvende betinget formatering skal Automatisk beregning skal være aktiveret. Vælg Data - Beregning - Automatisk beregning (der er et flueben ved siden af kommandoen, når Automatisk beregning er aktiveret).


Cell range

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Format - Conditional - Condition.

From the tabbed interface:

Choose Home - Conditional - Condition.

From toolbars:

Icon Conditional Format - Condition

Conditional Format


Range

Defines the range of cells concerned by the conditional formatting. Click on the Shrink button to minimize the dialog box. Click again on the button to come back to the dialog box once the range is selected.

Liste over betingelser

Liste over betingelser defineret for celleområdet i evalueringsrækkefølge. Du kan definere så mange betingelser, du vil.

Op

Forøg den valgte betingelses prioritet.

Ned

Formindsk den valgte betingelses prioritet.

Add

Adds the condition to the condition list.

Delete

Deletes the condition from the condition list.

Condition list entries

Specify if conditional formatting is dependent on one of the entry listed on the drop down box.

Condition - Cell value is

Applies a cell style on the cell or cell range controlled by the condition set in the drop down list. The formatting is applied to each cell individually and the condition may depend on other cells values of the selected range.

Condition - Formula is

Applies the selected style to the cell when the formula expression in the text box in the right is not zero.

Condition - Date is

Applies the selected style to the cell when the cell contents is formatted as date and the condition is one of the available date interval in the dropdown list.

Condition - All cells

Applies the conditional formatting to the set of cells defined in the selected range. The formatting is applied based on the contents of the whole range.

Color Scale

Applies a color scale to a range consisting of displaying a bicolor or tricolor gradient on this range depending on the value of each cell.

Data Bar

Data bar option fills the cell with solid or gradient color corresponding to the numeric value in the cell.

Icon Set

Add an icon to the cell based on the value relative to the specified thresholds. Several icon sets are available.

Apply Style

Select the cell style to apply when the condition is verified. Select New Style to open the Cell Style dialog and define the style properties.

Manage Conditions

Manage all the conditional formatting defined in the spreadsheet.

Støt os venligst!