Autoformat

Brug denne kommando for at tildele et Autoformat til et valgt arkområde eller for at definere dine egne Autoformater.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Autoformater typografier.

På værktøjslinjen Funktioner klik på

ikonet Autoformater typografier

Autoformat


note

Kommandoen Autoformater er kun tilgængelig, hvis der er valgt et celleområde med mindst 3 kolonner og 3 rækker. Ellers vises denne kommando nedtonet i menuen.


Formater

Vælg et foruddefineret Autoformat for at anvende det på et markeret område i dit ark.

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Tilføj

Lader dig tilføje den aktuelle formatering af et område på mindst 4 x 4 celler til listen og prædefinerede AutoFormater. Dialogboksen Tilføj AutoFormat kommer frem.

Indtast et navn og klik på OK.

Slet

Sletter det markerede element eller de markerede elementer efter bekræftelse.

Omdøb

Åbner en dialog, hvor du kan ændre navnet på det valgte script.

Dialogen Omdøb Autoformat åbnes.Indtast det nye navn på Autoformatet her.

Formatering

I denne sektion kan du vælge eller fravælge de tilgængelige formateringsindstillinger. Hvis du vil beholde en eller flere af indstillingerne, der aktuelt er i dit regneark, skal du slå den tilsvarende indstilling fra.

Talformat

Når markeret angiver den, at du vil bevare talformatet for det valgte format.

Kanter

Når markeret angiver den, at du vil bevare kanten med det valgte format.

Skrifttype

Når markeret angiver den, at du vil bevare skrifttypen for det valgte format.

Mønster

Når markeret angiver den, at du vil bevare mønsteret for det valgte format.

Justering

Når markeret angiver den, at du vil bevare justeringen for det valgte format.

Tilpas automatisk bredde/højde

Når markeret angiver den, at du vil bevare bredde og højde af de valgte celler for det valgte format.

Støt os venligst!