Rediger udskriftsområder

Åbner en dialog, hvor du kan vælge udskriftsområdet. Du kan også vælge de rækker eller kolonner, som skal gentages på alle sider.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Udskriftsområder - Rediger


Udskrive rækker eller kolonner på alle sider

Definere udskivningsområder i et ark

Udskriftsområde

Giver dig mulighed for at ændre et defineret udskriftsområde.

Vælg -ingen- for at fjerne definitionen af et udskriftsområde for det aktuelle regneark. Vælg -hele arket- for at vælge hele arket som et udskriftsområde. Vælg -markering- for at definere det markerede område af et regneark som udskriftsområdet. Ved at vælge -brugerdefineret- kan du definere et udskriftsområde, som du allerede har defineret ved at vælge kommandoen Formater - Udskriftsområder - Definer. Hvis du har navngivet et område ved hjælp af kommandoen Ark - Navngivne områder og udtryk - Definer, bliver dette navn vist og kan vælges i rullelisten.

I tekstfeltet til højre kan du indtaste et udskriftsområde ved reference eller ved navn. Hvis markøren er i tekstfeltet Udskriftsområde, så kan du også markere udskriftsområdet i regnearket med musen.

Formindsk / Maksimer

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogen til størrelsen af indtastningsfeltet. Det gør det lettere at markere den nødvendige reference i arket. Ikonet ændrer sig automatisk til et Maksimer-ikon. Klik på dette for at gendanne dialogen til sin oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Ikon

Formindsk

Ikon

Maksimer

Rækker der skal gentages

Vælg en eller flere rækker som skal udskrives på alle sider. Indtast rækkereference, for eksempel, "1" eller "$1" eller "$2:$3", i det højre tekstfelt. Rullelisten viser -brugerdefineret-. Du kan også vælge -ingen- for at fjerne gentagelsen af en række.

Du kan også definere gentagne rækker ved at trække med musen i regnearket, hvis markøren er i tekstfeltet Rækker der skal gentages i dialogen.

Formindsk / Maksimer

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogen til størrelsen af indtastningsfeltet. Det gør det lettere at markere den nødvendige reference i arket. Ikonet ændrer sig automatisk til et Maksimer-ikon. Klik på dette for at gendanne dialogen til sin oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Ikon

Formindsk

Ikon

Maksimer

Kolonner der skal gentages

Vælg en eller flere kolonner, der skal udskrives på hver side. Indtast referencen til kolonnen i tekstfeltet til højre, for eksempel, "A" eller "AB" eller "$C:$E". Rullelisten viser -brugerdefineret-. Du kan også vælge -ingen- for at fjerne definitionen af en kolonne, der skal gentages.

Du kan også definere gentagne kolonner ved at trække med musen i regnearket, hvis markøren er i tekstfeltet Kolonner der skal gentages i dialogen.

Formindsk / Maksimer

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogen til størrelsen af indtastningsfeltet. Det gør det lettere at markere den nødvendige reference i arket. Ikonet ændrer sig automatisk til et Maksimer-ikon. Klik på dette for at gendanne dialogen til sin oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Ikon

Formindsk

Ikon

Maksimer

Støt os venligst!