Ark

Angiver hvilke elementer der skal inkluderes i udskriften af alle ark med den aktuelle sidetypografi. Desuden kan du sætte udskriftsorden, første sidetal og sidens målestok.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Choose Format - Page Style - Sheet tab.


Udskriv

Angiver hvilke elementer for regnearket, der skal udskrives.

Kolonne- og rækkeoverskrifter

Angiver om du vil udskrive overskrifterne på kolonner og rækker.

Gitter

Udskriver kanterne af de enkelte celler som et gitter. For visning på skærmen skal du foretage dit valg under - LibreOffice Calc - Vis - Gitterlinjer.

Kommentarer

Udskriver kommentarerne defineret i dit regneark. De vil blive udskrevet på en selvstændig side sammen med den tilhørende cellereference.

Objekter/billeder

Inkluderer alle indsatte objekter (hvis de kan udskrives) og grafik med det udskrevne dokument.

Diagrammer

Udskriver de diagrammer, der er indsat i dit regneark.

Tegneobjekter

Inkluderer alle tegningsobjekter i det udskrevne dokument.

Formler

Udskriver formlerne, der er indeholdt i cellerne, i stedet for resultaterne.

Nulværdier

Bestemmer, at celler med en nulværdi, bliver udskrevet.

Siderækkefølge

Angiver rækkefølgen for hvordan data i et ark nummereres og udskrives, når data ikke passer på en udskrevet side.

Top til bund, så mod højre

Udskriver lodret fra venstre kolonne til bunden af arket.

Venstre mod højre, så nedad

Udskriver vandret fra den øverste række i arket til højre kolonne.

Første sidetal

Vælg denne indstilling, hvis du vil have denne typografi til at genstarte sidenummereringen.

Indtast det tal, du vil genstarte fra.

Skalering

Angiver en sideskalering til det udskrevne regneark.

Skaleringstilstand

Vælg en skaleringstilstand fra rullelisten. Relevante kontrolelementer vil blive vist under rullelisten.

Formindsk/forstør udskrift

Specificerer en skaleringsfaktor for størrelsen af alle udskrevne sider.

Skaleringsfaktor

Indtast en skaleringsfaktor. Faktor mindre end 100 formindsker siderne, højere faktor forstørrer siderne.

Shrink print range(s) to width/height

Specificerer det maksimale antal sider vandret (bredde) og lodret (højde) som ark med den aktuelle sidetypografi må fylde ved udskrift.

Bredde i sider

Indtast det maksimale antal af sider, der skal udskrives vandret på tværs.

Højde i sider

Indtast det maksimale antal af sider, der skal udskrives lodret.

Shrink print range(s) to number of pages

Angiver det maksimale antal sider som et ark med den aktuelle sidetypografi må fylde ved udskrift. Om nødvendigt reduceres skaleringsfaktoren, så det passer med det angivne antal sider.

Antal sider

Indtast det maksimale antal af sider, der skal udskrives.

Støt os venligst!