Flet og centrer celler

Dette er et kontrolelement, der sammenlægger alle celler i et rektangulært udvalg til en enkelt celle, eller returnerer flettede celler til de oprindelige enkeltceller. Ved fletning formaterer det den flettede celle med centreret justering.

Dette kontrolelement vises slået til, når som helst, der er flettede celler i markeringen, hvilket antyder, at et klik på kontrolelementet vil opdele disse celler.

warning

At flette celler kan føre til beregningsfejl i formler i tabellen.


For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Format - Merge and Unmerge Cells - Merge and Center Cells.

From the tabbed interface:

Choose Home - Merge and Center Cells.

From toolbars:

Icon Merge and Center Cells

Flet og centrer celler


Celler kan ikke flettes igen uden først at være opdelt.

note

Fletning af en celle-markering, der delvis medtager flettede celler, er generelt muligt med Opdel celler fulgt af Flet celler uden at ændre den oprindelige markering. Resultatet vil stort set afhænge af tidligere valg foretaget med indstillingerne i dialogen Flet celler beskrevet herunder.


Flere markeringer understøttes ikke, det vil sige, at markeringen skal være firkantet.

Den flettede celle får navn og indhold fra den første celle i markeringen.

Hvis der skal flettes mere end en celle med indhold, åbnes dialogen Flet celler.

Indstillinger i dialogen Flet celler

Der er adgang til tre valgmuligheder:

Støt os venligst!