Show Sheet

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Select one sheet only to call the command. The current sheet is always selected. If a sheet other than the current sheet is selected, you can deselect it by pressing while clicking the corresponding sheet tab at the bottom of the window.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Sheet - Show Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Show Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Show Sheet.

From toolbars:

Icon Show Sheet

Show Sheet


Skjulte ark

Viser en liste over alle skjulte ark i dit regnearksdokument. For at vise et bestemt ark skal du klikke på det tilsvarende element i listen og bekræfte med OK.

Støt os venligst!