Vis ark

Viser ark, som tidligere blev skjult med kommandoen Skjul. Marker kun ét ark for at kalde kommandoen. Det aktuelle ark er altid valgt. Hvis et andet ark end det aktuelle ark er valgt, kan du slå det fra ved at trykke på mens du klikker på den tilsvarende arkfane i bunden af vinduet.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Vis ark.


Skjulte ark

Viser en liste over alle skjulte ark i dit regnearksdokument. For at vise et bestemt ark skal du klikke på det tilsvarende element i listen og bekræfte med OK.

Støt os venligst!