Omdøb ark

Denne kommando åbner en dialog, hvor du kan give det aktuelle ark et andet navn.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Omdøb ark.


Navn

Indtast et nyt navn for arket her.

Tipikon

Du kan også åbne dialogen Omdøb ark fra genvejsmenuen ved at placere musemarkøren over en arkfane i bunden af vinduet og.


Tipikon

Alternativt kan du klikke på arkfanen, mens du trykker på -tasten. Nu du kan ændre navnet direkte.


Støt os venligst!