Rename Sheet

Denne kommando åbner en dialog, hvor du kan give det aktuelle ark et andet navn.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Sheet - Rename Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Rename Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Rename Sheet

From toolbars:

Icon Rename Sheet

Rename Sheet


Navn

Indtast et nyt navn for arket her.

tip

Du kan også åbne dialogen Omdøb ark fra genvejsmenuen ved at placere musemarkøren over en arkfane i bunden af vinduet og.


tip

Alternativt kan du klikke på arkfanen, mens du trykker på -tasten. Nu du kan ændre navnet direkte.


Støt os venligst!