Ark

Giver arket et navn og skjuler eller viser valgte ark.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark.


Omdøb

Denne kommando åbner en dialog, hvor du kan give det aktuelle ark et andet navn.

Skjul

Skjuler valgte rækker, kolonner eller enkelte ark.

Vis

Viser ark, som tidligere blev skjult med kommandoen Skjul.

Hvis et ark er blevet skjult, åbnes dialogen Vis ark, der giver dig mulighed for at vælge et ark, som skal vises igen.

Højre mod venstre

Ændrer sideretningen for det aktuelle ark til højre mod venstre, hvis understøttelse af CTL er aktiveret.

Støt os venligst!