Vis

Brug denne kommando for at vise tidligere skjulte rækker eller kolonner.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Rækker - Vis

Vælg Formater - Kolonner - Vis.


For at vise en kolonne eller række skal du vælge det område af rækker eller kolonner, som indeholder de skjulte elementer. Vælg derefter Formater - Række - Vis eller Formater - Kolonne - Vis.

Hvis du for eksempel vil vise kolonne B, klikker du på kolonne A's overskrift og udvider markeringen til kolonne C, hvorefter du vælger Formater - Kolonne - Vis. For at vise kolonne A, som du tidligere skjulte, du klikker du på kolonne B's overskrift og holder museknappen nede, mens du trækker mod venstre. Det markerede område, der vises i navneområdet, skifter fra B1:B1048576 til A1:B1048576. Vælg Formater - Kolonne - Vis. Gå frem på samme måde med rækker.

Hvis du vil vise alle skjulte celler, skal du først klikke på feltet i det øverste venstre hjørne af arket. Dette markerer samtlige celler i tabellen.

Støt os venligst!