Hyperlink til eksterne data

Indsætter data fra en HTML-, Calc-, Csv- eller Excel-fil ind i det aktuelle ark som en kæde. Data skal være at finde i et navngivet område.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Ark ▸ Link til eksterne data.


URL til ekstern datakilde.

Indtast den URL eller det filnavn, som indeholder de data, du vil indsætte, og tryk så på Enter. Du kan også klikke på Gennemse-knappen for at markere filnavnet i den fildialog, der åbnes, Først da bliver URL'en krævet af netværket eller filsystemet.

Noteikon

En dialogboks til CSV dataimport kommer frem, når du lænker til en ekstern CSV-fil.


Tilgængelige tabeller/områder

Vælg den tabel eller det dataområde, du vil indsætte. Hvis det valgte Calc- eller Exceldokument ikke indeholder et navngivet område, kan regnearksdata ikke indsætte og OK-knappem ville forblive inaktiv

Opdater efter

Indtast det antal sekunder, der skal ventes, før de eksterne data genindlæses i det aktuelle dokument.

Støt os venligst!