Funktionsliste

Denne kommando åbner dækket Funktionsliste i Sidepanelet, som viser alle funktioner, der kan indsættes i dit dokument. Dækket Funktionsliste ligner fanebladet Funktioner i Funktionsguiden. Funktionerne indsættes med pladsholdere, som skal erstattes af dine egne værdier.

For at tilgĂĄ denne kommando...

VælgVis - Funktionsliste.


Vinduet Funktionsliste kan ændre størrelse og fastgøres. Brug det til hurtigt at indtaste funktioner i regnearket. Ved at dobbeltklikke på et element på funktionslisten indsættes den respektive funktion direkte med alle parametre.

Kategoriliste

Viser alle de kategorier, som de forskellige funktioner er tildelt. Vælg en kategori for at se de relevante funktioner i listefeltet nedenfor. Vælg "Alle" for at få vist alle funktioner i alfabetisk rækkefølge uanset kategori. "Sidst brugt" viser de funktioner, du senest har brugt.

Funktionsliste

Viser de tilgængelige funktioner. Når du vælger en funktion, viser området under rullelisten en kort beskrivelse. For at indsætte den valgte funktion, dobbeltklik på den eller klik på ikonet Indsæt funktionen i beregningsark.

Indsæt funktion i beregningsark

ikonet Indsæt funktion

Indsætter den valgte funktion i dokumentet.

Støt os venligst!