Define Names

Åbner en dialog hvor du kan angive et navn for et udvalgt område eller et formeludtryk.

Brug musen til at angive områder eller skriv referencen i dialogfelterne Definer Navn.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Ark - Navngivne områder og udtryk - Definer.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Define Name.

Choose Data - Define Name.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Define.

From toolbars:

Icon Define Name

Define Name

Other

On the Name Box of the Formula Bar, insert a name for the selected cells range and press Enter.


Boksen Arkomr√•de p√• v√¶rkt√łjslinjen Formel indeholder en liste med definerede navne for omr√•derne eller formeludtrykkene og deres virkefelt i parenteser. Klik p√• et navn fra denne boks for at fremh√¶ve den tilsvarende reference p√• regnearket. Formler med navne eller dele af en formel bliver ikke vist her.

Navn

Indtast navnet p√• omr√•det, som du vil definere en henvisning eller et formeludtryk for. Alle omr√•denavne, som allerede er defineret i regnearket, vises i tekstfeltet ovenfor. Hvis du klikker p√• et navn fra listen, vil den tilsvarende reference i dokumentet blive vist med en bl√• ramme. Hvis flere celleomr√•der h√łrer til samme omr√•denavn, vises de med forskelligt farvede rammer.

Område eller formeludtryk

Henvisningen på det valgte områdenavn vises her som en absolut værdi.

For at inds√¶tte en ny omr√•dereference, placer mark√łren i dette felt og brug musen til at udv√¶lge det √łnskede omr√•de p√• et hvilket som helst ark i dit regnearksdokument. For at inds√¶tte en ny, navngivet formel, indtast formeludtrykket.

Formindsk / Udvid

Klik p√• ikonet Formindsk for at reducere dialogfeltet til input-feltets st√łrrelse. Derefter er det lettere at markere den kr√¶vede reference i arket. Ikonerne konverteres s√• automatisk til ikonet Udvid. Klik p√• det for at gendanne dialogfeltet i dets oprindelige st√łrrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

Icon shrink

Formindsk

Icon Expand

Udvid

Omfang

Vælg virkefeltet for det navngivne område eller den navngivne formel. Dokument(Global) betyder, at navnet er gældende i hele dokumentet. Vælges et arknavn, begrænses virkefeltet for det navngivne område eller formeludtryk til dette ark.

Områdeindstillinger

Giver dig mulighed for at angive Områdetypen (valgfri) for henvisningen.

Angiver yderligere indstillinger relateret til typen af referenceområdet.

Udskriftsområde

Definerer området som udskriftsområde.

Filter

Definerer det valgte område, der skal bruges i et Avanceret filter.

Gentag kolonne

Definerer området som en gentagen kolonne.

Gentag række

Definerer området som en gentagen række.

Tilf√łj

Klik Tilf√łj knappen for at tilf√łje det nydefinerede navn.

St√łt os venligst!