Navngivne områder og udtryk

Giver dig mulighed for at navngive forskellige sektioner i dit regnearksdokument. Ved at navngive forskellige sektioner kan du nemt navigere i regnearksdokumentet og finde specifik information.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Indsæt ▸ Navngivet område eller udtryk.

Choose Sheet - Named Range or Expression


Define Names

Åbner en dialog hvor du kan angive et navn for et udvalgt område eller et formeludtryk.

Manage Names

Opens a dialog where you can manage names in the spreadsheet.

Insert Name

Inserts a defined named cell range at the current cursor's position with the Paste Names dialog.

Create Names

Giver dig mulighed for automatisk at navngive flere celleområder.

Define Label Range

Åbner en dialog, hvor du kan angive et etiketteområde.

Støt os venligst!