Navngivne områder og udtryk

Giver dig mulighed for at navngive forskellige sektioner i dit regnearksdokument. Ved at navngive forskellige sektioner kan du nemt navigere i regnearksdokumentet og finde specifik information.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Indsæt ▸ Navngivet område eller udtryk.


Definer

Åbner en dialog hvor du kan angive et navn for et udvalgt område eller et formeludtryk.

Indsæt

Indsætter et defineret navngivent celleområde ved den aktuelle markørs placering.

Anvend

Giver dig mulighed for automatisk at navngive flere celleområder.

Etiketter

Åbner en dialog, hvor du kan angive et etiketteområde.

Støt os venligst!