Operatorer i LibreOffice Calc

Du kan bruge følgende operatorer i LibreOffice Calc:

Aritmetiske operatorer

Disse operatorer returnerer numeriske resultater.

Operator

Navn

Eksempel

+

Addition

1+1

-

Subtraktion

2-1

-

Negation

-5

*

Multiplikation

2*2

/

Division

9/3

%

Procent

15%

^

Exponentiel

3^2


note

Forstavelsen "-" (negation) har højere forrang end "^" (exponentiering). For eksempel er -3^2 lig med 9, hvilket er kvadratet på et negativt tal.


Sammenligningsoperatorer

Disse operatorer returnerer enten SAND eller FALSK.

Operator

Navn

Eksempel

=

Lig med

A1=B1

>

Større end

A1>B1

<

Mindre end

A1<B1

>=

større end eller lig med

A1>=B1

<=

mindre end eller lig med

A1<=B1

<>

Ulighed

A1<>B1


Tekst operatorer

Operatoren kombinerer flere adskilte tekster til Ă©n tekst.

Operator

Navn

Eksempel

&

text concatenation

"Søn" & "dag" er "Søndag"


Henvisningsoperatorer

Disse operatorer returnerer et celleomrĂĄde bestĂĄende af nul, en eller flere celler.

Område har den højeste forrang, dernæst skæringspunkt og til sidst foreningsmængde.

Operator

Navn

Eksempel

:

OmrĂĄde

A1:C108, A:D or 3:13

!

Fællesmængde

SUM(A1:B6!B5:C12)

Beregner summen af alle celler i fællesmængden. I dette eksempel er resultatet summen af celler B5 og B6.

~

Sammensætning eller foreningsmængde

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Operator precedence

Associativity and precedence of operators, from highest to lowest precedence.

Associativity

Operator(s)

Comments

left

:

Range.

left

!

Reference intersection (A1:C4!B1:B5 is B1:B4).

left

~

Reference union.

right

+,-

Prefix unary operators. For example, -5 or -A1. Note that these have a different precedence than add and subtract.

left

%

Postfix unary operator % (divide by 100). Note that this is legal with expressions, for example, B1%.

left

^

Power (2^3 is 8).

left

*,/

Multiply, divide.

left

+,-

Binary operations add, subtract. Note that unary (prefix) + and - have a different precedence.

left

&

Binary operation string concatenation. Note that "&" shall be escaped when included in an XML document.

left

=, <>, <, <=,
>, >=

Comparison operators equal to, not equal to, less than, less than or equal to, greater than, greater than or equal to.


note

Prefix "-" has a higher precedence than "^", "^" is left-associative, and reference intersection has a higher precedence than reference union.


note

Prefix "+" and "-" are defined to be right-associative. However, note that typical applications which implement at most the operators defined in this specification (as specified) may implement them as left-associative, because the calculated results will be identical.


note

Precedence can be overridden by using parentheses, so "=2+3*4" computes to 14 but "=(2+3)*4" computes 20.


Støt os venligst!