Operatorer i LibreOffice Calc

Du kan bruge følgende operatorer i LibreOffice Calc:

Aritmetiske operatorer

Disse operatorer returnerer numeriske resultater.

Operator

Navn

Eksempel

+ (Plus)

Addition

1+1

- (Minus)

Subtraktion

2-1

- (Minus)

Negation

-5

* (stjerne)

Multiplikation

2*2

/ (skrĂĄstreg)

Division

9/3

% (Procent)

Procent

15%

^ (cirkumfleks)

Exponentiel

3^2


note

Forstavelsen "-" (negation) har højere forrang end "^" (exponentiering). For eksempel er -3^2 lig med 9, hvilket er kvadratet på et negativt tal.


Sammenligningsoperatorer

Disse operatorer returnerer enten SAND eller FALSK.

Operator

Navn

Eksempel

= (lig med tegn)

Lig med

A1=B1

> (Større end)

Større end

A1>B1

< (Mindre end)

Mindre end

A1<B1

>= (Større end eller lig med)

større end eller lig med

A1>=B1

<= (Mindre end eller lig med)

mindre end eller lig med

A1<=B1

<> (Ulighed)

Ulighed

A1<>B1


Tekst operatorer

Operatoren kombinerer flere adskilte tekster til Ă©n tekst.

Operator

Navn

Eksempel

& (Og)

tekstsammentrækning OG

"Søn" & "dag" er "Søndag"


Henvisningsoperatorer

Disse operatorer returnerer et celleomrĂĄde bestĂĄende af nul, en eller flere celler.

Område har den højeste forrang, dernæst skæringspunkt og til sidst foreningsmængde.

Operator

Navn

Eksempel

: (kolon)

OmrĂĄde

A1:C108

! (UdrĂĄbstegn)

Fællesmængde

SUM(A1:B6!B5:C12)

Beregner summen af alle celler i fællesmængden. I dette eksempel er resultatet summen af celler B5 og B6.

~ (Tilde)

Sammensætning eller foreningsmængde

Tager to referencer og returnerer en referenceliste, som er en sammentrækning af den venstre reference fulgt af den højre reference. Dobbelte elementer optræder to gange. Se noten under denne tabel.


note

Sammentrækning af henvisninger med en tilde er en ny operator, som er tilgængelig startende med OpenOffice.org 3.0 og StarOffice 9. Når en formel med operatoren tilde eksisterer i et dokument, som bliver åbnet i tidligere versioner, resulterer det i en fejl. En henvisningsliste er ikke tilladt i et matrixudtryk.


Støt os venligst!