Statistiske funktioner del fem

SKÆVHED.P

Returnerer skævheden for en distribution ved hjælp af populationen af en tilfældig variabel.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.1.


Syntaks

SKÆVHED.P(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst tre v√¶rdier.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempler

SKÆVHED.P(2;3;1;6;8;5) returnerer 0,2329985562

SKÆVHED.P(A1:A6) returnerer 0,2329985562, når området A1:A6 indeholder {2;3;1;6;8;5}

PERMUT

Returnerer antallet af permutationer for et givet antal af objekter.

Syntaks

PERMUT(Antal1; Antal2)

Antal1 er det samlede antal objekter.

Antal2 er antal objekter i hver permutation.

Eksempel

=PERMUT(6; 3) returnerer 120. Der er 120 forskellige muligheder for at udvælg en sekvens af 3 spillekort ud af 6 spillekort.

PERMUTA

Returnerer antal permutationer for et bestemt antal objekter (med tilbagelægning).

Syntaks

PERMUTA(Antal1; Antal2)

Antal1 er det samlede antal objekter.

Antal2 er antal objekter i hver permutation.

Eksempel

På hvor mange måder kan 2 objekter vælges ud af i alt 11 objekter?

=PERMUTA(11; 2) returnerer 121.

=PERMUTA(6; 3) returnerer 216. Der er 216 forskellige muligheder for at s√¶tte en sekvens af 3 spillekort sammen ud af seks spillekort hvis alle kort returneres f√łr den n√¶ste tages.

PLADS (RANK på engelsk)

Returnerer rangen for en v√¶rdi en stikpr√łve.

Syntaks

PLADS(Værdi; Data [; Type])

Værdi er værdien, hvis rang skal findes.

Data er matricen eller omr√•det med data i stikpr√łven.

Type (valgfri) er sorteringsr√¶kkef√łlgen.

Type = 0 betyder faldende fra det sidste element af matricen til f√łrste (dette er standard),

Type = 1 betyder stigende fra f√łrste element af omr√•det til det sidste.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=PLADS(A10; A1:A50) returnerer placeringen af værdien i A10 i dataområdet A1:A50. Hvis Værdi ikke findes i området, vises en fejlmeddelelse.

PLADS.GNSN

Returnerer den statistiske rangplacering af en given værdi inden for en angivet matrix af værdier. Hvis der er dublerede værdier i listen returneres den gennemsnitlige rangplacering.

note

Forskellen på PLADS.GNSN og PLADS.LIGE opstår, når der er duplikater i listen af værdier. Funktionen PLADS.LIGE returnerer den laveste rangværdi, mens funktionen PLADS.GNSN returnerer den gennemsnitlige rangværdi.


Syntaks

PLADS.GNSN( Værdi; Data [; Type])

Værdi er værdien, hvis rang skal findes.

Data er matricen eller omr√•det med data i stikpr√łven.

Type (valgfri) er sorteringsr√¶kkef√łlgen.

Type = 0 betyder faldende fra det sidste element af matricen til f√łrste (dette er standard),

Type = 1 betyder stigende fra f√łrste element af omr√•det til det sidste.

Eksempel

=PLADS.GNSN(A10; A1:A50) returnerer placeringen af værdien i A10 i dataområdet A1:A50. Hvis Værdi ikke findes i området, vises en fejlmeddelelse.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.RANK.AVG

PLADS.LIGE

Returnerer placeringen af en givet værdi i et dataområde. Hvis der er dublerede værdier i listen tildeles disse den samme placering.

note

Forskellen på PLADS.GNSN og PLADS.LIGE opstår, når der er duplikater i listen af værdier. Funktionen PLADS.LIGE returnerer den laveste rangværdi, mens funktionen PLADS.GNSN returnerer den gennemsnitlige rangværdi.


Syntaks

PLADS.LIGE(Værdi; Data [; Type])

Værdi er værdien, hvis rang skal findes.

Data er matricen eller omr√•det med data i stikpr√łven.

Type (valgfri) er sorteringsr√¶kkef√łlgen.

Type = 0 betyder faldende fra det sidste element af matricen til f√łrste (dette er standard),

Type = 1 betyder stigende fra f√łrste element af omr√•det til det sidste.

Eksempel

=PLADS.LIGE(A10; A1:A50) returnerer placeringen af værdien i A10 i dataområdet A1:A50. Hvis Værdi ikke findes i området, vises en fejlmeddelelse.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.RANK.EQ

PROGNOSE (FORECAST på engelsk)

Ekstrapolerer fremtidsværdier baseret på eksisterende x og y værdier.

Syntaks

PROGNOSE(Værdi; DataY; DataX)

Værdi er X-værdien, for hvilken Y-værdien på den lineære regression skal returneres.

DataY er området af kendte Y'er.

DataX er området af kendte X'er.

Eksempel

=PROGNOSE(50; A1:A50; B1; B50) returnerer den forventede Y værdi til X værdien 50 hvis X- og Y-værdierne i begge referencer er kædet med en lineær tendens.

PROGNOSE.LINEÆR

Ekstrapolerer fremtidsværdier baseret på eksisterende x og y værdier.

Syntaks

PROGNOSE.LINEÆR(Værdi; DataY; DataX)

Værdi er X-værdien, for hvilken Y-værdien på den lineære regression skal returneres.

DataY er området af kendte Y'er.

DataX er området af kendte X'er.

Eksempel

=PROGNOSE.LINEÆR(50; A1:A50; B1; B50) returnerer den forventede Y-værdi til X-værdien 50, hvis X- og Y-værdierne i begge referencer er kædet med en lineær tendens.

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.FORECAST.LINEAR

SAK (DEVSQ på engelsk)

Returnerer summen af kvadrater med afvigelser baseret p√• en stikpr√łvemiddelv√¶rdi.

Syntaks

SAK(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=SAK(A1:A50)

SANDSYNLIGHED

Returnerer sandsynligheden for, at v√¶rdier i et omr√•de er mellem to begr√¶nsninger. Hvis der ingen √ėvre_gr√¶nse er, vil denne funktion beregne sandsynligheden p√• baggrund af, at datav√¶rdierne er lig med v√¶rdien af Nedre_gr√¶nse.

Syntaks

SANDSYNLIGHED( Data; Sandsynlighed; Nedre_gr√¶nse [; √ėvre_gr√¶nse])

Data er matricen eller omr√•det med data i stikpr√łven.

Sandsynlighed er området af de tilsvarende sandsynligheder.

Nedre_grænse er begyndelsesværdien af intervallet hvis sandsynligheder der skal sammenlægges.

√ėvre_gr√¶nse (valgfri) er slutv√¶rdien p√• intervallet, hvis sandsynligheder skal sammenl√¶gges. Hvis denne parameter mangler, vil denne funktion beregne sandsynligheden for Nedre_gr√¶nse.

Eksempel

=SANDSYNLIGHED(A1:A50; B1:B50; 50; 60) returnerer sandsynligheden med hvilken en værdi indenfor området A1:A50 også er indenfor grænserne mellem 50 og 60. Alle værdier indenfor området A1:A50 har en sandsynlighed indenfor området B1:B50.

SKÆVHED (SKEW på engelsk)

Returnerer skævheden af en fordeling.

Syntaks

SKÆVHED(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst tre v√¶rdier.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=SKÆVHED(A1:A50) beregner værdien af skævhed for dataområdet.

STANDARD.NORM.FORDELING(NORM.S.DIST på engelsk)

Returnerer standardnormalfordelingsfunktionen. Fordelingen har en middelværdi på nul og en standardafvigelse på en.

Syntaks

STANDARD.NORM.FORDELING(Tal; Kumulativ)

Tal er værdien, som standardnormalfordelingen bliver beregnet til.

Kumulativ: 0 eller Falsk beregner sandsynlighedstæthedsfunktion. Andre værdier eller Sand beregner den kumulerede fordelingsfunktion.

Eksempel

=STANDARD.NORM.FORDELING(1;0) returnerer 0.2419707245.

=STANDARD.NORM.FORDELING(1;1) returnerer 0.8413447461. Området under standardnormalfordelingskurven til venstre for X værdi 1 er 84% af det samlede område.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.NORM.S.DIST

STANDARD.NORM.INV

Returnerer den inverse af standardnormal kumuleret fordeling.

Syntaks

STANDARD.NORM.INV(Tal)

Tal er sandsynligheden for hvilken den inverse standardnormalfordeling bliver beregnet.

Eksempel

=STANDARD.NORM.INV(0,908789) returnerer 1.333334673.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.NORM.S.INV

STANDARDISER

Konverterer en tilfældig variabel til en normaliseret værdi.

Syntaks

STANDARDISER(Tal; Middelværdi; StdAfv)

Tal er værdien der skal standardiseres.

Middelværdi er den aritmetiske middelværdi af fordelingen.

StdAfv er standardafvigelsen for fordelingen.

Eksempel

=STANDARDISER(11; 10; 1) returnerer 1. Værdien 11 i en normalfordeling med en Middelværdi på 10 og en standardafvigelse på 1 er så meget udover middelværdien af 10, som værdien 1 er udover middelværdien af standardnormalfordelingen.

STANDARDNORMFORDELING (NORMSDIST på engelsk)

Returnerer standardnormalfordelingsfunktionen. Fordelingen har en middelværdi på nul og en standardafvigelse på en.

Det er GAUSS(x)=STANDARDNORMFORDELING(x)-0,5

Syntaks

STANDARDNORMFORDELING(Tal)

Tal er værdien, som standardnormalfordelingen bliver beregnet til.

Eksempel

=STANDARDNORMFORDELING(1) returnerer 0,84. Området under standardnormalfordelingskurven til venstre for X værdi 1 er 84% af det samlede område.

STANDARDNORMINV

Returnerer den inverse af standardnormal kumuleret fordeling.

Syntaks

STANDARDNORMINV(Tal)

Tal er sandsynligheden for hvilken den inverse standardnormalfordeling bliver beregnet.

Eksempel

=STANDARDNORMINV(0,908789) returnerer 1,3333.

STDAFV

Sk√łnner standardafvigelsen baseret p√• en stikpr√łve.

Syntaks

STDAFV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst to v√¶rdier.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=STDAFV(A1:A50) returnerer den anslåede standardafvigelse baseret på de data, der henvises til.

STDAFV.P

Beregner standardafvigelsen baseret på hele populationen.

Syntaks

STDAFV.P(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=STDAFV.P(A1:A50) returnerer en standardafvigelse på de refererede data.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.STDEV.P

STDAFV.S

Beregner standardafvigelsen baseret på en hel population.

Syntaks

STDAFV.S(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst to v√¶rdier.

Eksempel

=STDAFV.S(A1:A50) returnerer en standardafvigelse på de refererede data.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.STDEV.S

STDAFVP

Beregner standardafvigelsen baseret på en hel population.

Syntaks

STDAFVP(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=STDAFVP(A1:A50) returnerer en standardafvigelse på de refererede data.

STDAFVPV (STDEVPA på engelsk)

Beregner standardafvigelsen baseret på en hel population.

Syntaks

STDAFVPV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Tekst har værdien 0.

Eksempel

=STDAFVPV(A1:A50) returnerer standardafvigelsen af de refererede data.

STDAFVV (STDEVA på engelsk)

Beregner standardafvigelsen af en estimering baseret p√• en stikpr√łve.

Syntaks

STDAFVV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst to v√¶rdier. Tekst har v√¶rdien 0.

Eksempel

=STDAFVV(A1:A50) returnerer den estimerede standardafvigelse baseret på de refererede data.

STFYX

Returnerer den normale fejl på den forudsagt Y værdi for hver X i regressionen.

Syntaks

STFYX(DataY; DataX)

DataY er området af Y data.

DataX er området af X data.

Eksempel

=STFYX(A1:A50;B1:B50)

STIGNING (SLOPE på engelsk)

Returnerer hældningen fra en simpel lineær regressionslinje. Hældningen er tilpasset til datapunkterne say i y- og x-værdier.

Syntaks

STIGNING(DataY; DataX)

DataY er området af Y data.

DataX er området af X data.

Eksempel

=STIGNING(A1:A50;B1:B50)

T.FORDELING

Returnerer t-fordelingen

Syntaks

T.FORDELING(Værdi; Frihedsgrader; Kumulativ)

Tal er værdien for hvilken t-fordelingen bliver beregnet.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader for t-fordelingen.

Kumulativ = 0 eller FALSK returnerer sandsynlighedstæthedsfunktionen, 1 eller SAND returnerer den kumulative fordelingsfunktion.

Eksempel

=T.FORDELING(1; 10; SAND) returnerer 0.8295534338

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.T.DIST

T.FORDELING.2T

Beregner den to-halede t-fordeling, som er en kontinuert sandsynlighedsfordeling der ofte anvendes til at teste hypoteser p√• sm√• stikpr√łve-datas√¶t.

Syntaks

T.FORDELING.2T (Tal; Frihedsgrader)

Tal er værdien for hvilken t-fordelingen bliver beregnet.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader for t-fordelingen.

Eksempel

=T.FORDELING.2T(1; 10) returnerer 0.3408931323.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.T.DIST.2T

T.FORDELING.RT

Beregner den h√łjre-halede t-fordeling, som er en kontinuert sandsynlighedsfordeling der ofte anvendes til at teste hypoteser p√• sm√• stikpr√łve-datas√¶t.

Syntaks

T.FORDELING.RT(Tal; Frihedsgrader)

Tal er værdien for hvilken t-fordelingen bliver beregnet.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Eksempel

=T.FORDELING.RT(1; 10) returnerer 0.1704465662.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.T.DIST.RT

T.INV

Returnerer den dobbelte inverse af t-distributionen.

Syntaks

T.INV(Tal; Frihedsgrader)

Tal er sandsynligheden forbundet med den enkeltsidede t-fordeling.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Eksempel

=T.INV(0,1; 6) returnerer -1.4397557473.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.T.INV

T.INV.2T

Beregner den inverse af den to-halede t-fordeling , som er en kontinuert sandsynlighedsfordeling der ofte anvendes til at teste hypoteser p√• sm√• stikpr√łve-datas√¶t.

Syntaks

T.INV.2T(Sandsynlighed; Frihedsgrader)

Sandsynlighed er sandsynligheden tilknyttet den to-halede t-Fordeling.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Eksempel

=T.INV.2T(0.25; 10) returnerer 1.221255395.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.T.INV.2T

T.TEST

Returnerer sandsynligheden tilknyttet en Student's t-test.

Syntaks

T.TEST(Data1; Data2; Tilstand; Type)

Data1 er det afh√¶ngige omr√•de af data for den f√łrste datapost.

Data2 er det afhængige område af data for den anden datapost.

Tilstand = 1 beregner den enkelte test,Tilstand = 2 beregner den dobbelte test.

Type er arten af t-test som skal udf√łres. Type 1 betyder parret. Type 2 betyder to pr√łver, lig med varians (homoscedastic). Type 3 betyder to pr√łver, forskellig varians (heteroscedastic).

Eksempel

=T.TEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.T.TEST

TFORDELING

Returnerer t-fordelingen

Syntaks

TFORDELING(Tal; Frihedsgrader; Tilstand)

Tal er værdien for hvilken t-fordelingen bliver beregnet.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Tilstand = 1 beregner den enkelte test,Tilstand = 2 beregner den dobbelte test.

Eksempel

=TFORDELING(12;5;1)

TINV

Returnerer den inverse af t-fordelingen.

Syntaks

TINV(Sandsynlighed; Frihedsgrader)

Sandsynlighed er sandsynligheden tilknyttet den dobbelte T-Fordeling.

Frihedsgrader er antal frihedsgrader til t-fordelingen.

Eksempel

=TINV(0,1; 6) returnerer 1,94

TTEST

Returnerer sandsynligheden tilknyttet en Student's t-test.

Syntaks

TTEST(Data1; Data2; Tilstand; Type)

Data1 er det afh√¶ngige omr√•de af data for den f√łrste datapost.

Data2 er det afhængige område af data for den anden datapost.

Tilstand = 1 beregner den enkelte test,Tilstand = 2 beregner den dobbelte test.

Type er arten af t-test som skal udf√łres. Type 1 betyder parret. Type 2 betyder to pr√łver, lig med varians (homoscedastic). Type 3 betyder to pr√łver, forskellig varians (heteroscedastic).

Eksempel

=TTEST(A1:A50;B1:B50;2;2)

VARIANS

Sk√łnner variationen baseret p√• en stikpr√łve.

Syntaks

VARIANS(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst to v√¶rdier.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=VARIANS(A1:A50)

VARIANS.P

Beregner en varians baseret på hele populationen.

Syntaks

VARIANS.P(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=VARIANS.P(A1:A50)

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.VAR.P

VARIANS.S

Sk√łnner variationen baseret p√• en stikpr√łve.

Syntaks

VARIANS.S(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst to v√¶rdier.

Eksempel

=VARIANS.S(A1:A50)

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.VAR.S

VARIANSP

Beregner en varians baseret på hele populationen.

Syntaks

VARIANSP(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=VARIANSP(A1:A50)

VARIANSPV

Beregner variationen baseret på hele populationen. Værdien af tekst er 0.

Syntaks

VARIANSPV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

=VARIANSPV(A1:A50)

VARIANSV

Sk√łnner en varians baseret p√• en stikpr√łve. V√¶rdien af tekst er 0.

Syntaks

VARIANSV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst to v√¶rdier.

Eksempel

=VARIANSV(A1:A50)

WEIBULL.FORDELING

Returnerer værdien af Weibullfordelingen.

Weibullfordelingen er en kontinuerlig sandsynlighedsfordeling med parametrene Alfa > 0 (form) og Beta > 0 (skalering).

Hvis Kumulativ er 0, beregner WEIBULLFORDELING tæthedsfunktionen.

Hvis Kumulativ er 1, beregner WEIBULL.FORDELING den kumulerede fordelingsfunktion.

Syntaks

WEIBULL.FORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ)

Tal er værdien, der skal beregnes Weibullfordeling af.

Alfa er Alfaparameteren for Weibullfordelingen.

Beta er Betaparameteren for Weibullfordelingen.

Kumulativ angiver typen af funktion.

Eksempel

=WEIBULL.FORDELING(2;1;1;1) returnerer 0.8646647168.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Se også wiki-siden.

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.WEIBULL.DIST

WEIBULLFORDELING

Returnerer værdierne for Weibull-fordelingen

Weibullfordelingen er en kontinuert sandsynlighedsfordeling med parametrene Alfa > 0 (form) og Beta > 0 (skalering).

Hvis Kumulativ er 0, beregner WEIBULLFORDELING tæthedsfunktionen.

Hvis Kumulativ er 1, beregner WEIBULLFORDELING den kumulerede fordelingsfunktion.

Syntaks

WEIBULLFORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ)

Tal er værdien, der skal beregnes Weibullfordeling af.

Alfa er Alfaparameteren for Weibullfordelingen.

Beta er Betaparameteren for Weibullfordelingen.

Kumulativ angiver typen af funktion.

Eksempel

=WEIBULLFORDELING(2;1;1;1) returnerer 0,86.

Se også wiki-siden.

St√łt os venligst!