Statistiske funktioner del tre

KONFIDENSINTERVAL (CONFIDENCE på engelsk)

Returnerer (1-Alfa) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENSINTERVAL(Alfa; StdDAfv; St√łrrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

St√łrrelse er st√łrrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENSINTERVAL(0,05;1,5;100) giver 0,29.

KONFIDENSNORM

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENSNORM(Alfa; StdDAfv; St√łrrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

St√łrrelse er st√łrrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENSNORM(0,05;1,5;100) giver 0,2939945977.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.NORM

KONFIDENST (CONFIDENCE.T på engelsk)

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for en t-fordeling.

Syntaks

KONFIDENST(Alfa; StdDAfv; St√łrrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

St√łrrelse er st√łrrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENST(0,05;1,5;100) giver 0.2976325427.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CONFIDENCE.T

KORRELATION

Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datamængder.

Syntaks

KORRELATION(Data1; Data2)

Data1 er det f√łrste dataomr√•de.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KORRELATION(A1:A50;B1:B50) beregner korrelationskoefficienten som et mål for den lineære korrelation af de to datamængder.

KOVARIANS (COVAR på engelsk)

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser.

Syntaks

KOVARIANS(Data1; Data2)

Data1 er det f√łrste dataomr√•de.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANS(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANSP

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser, for hele populationen.

Syntaks

KOVARIANSP(Data1; Data2)

Data1 er det f√łrste dataomr√•de.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANSP(A1:A30;B1:B30)

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.P

KOVARIANSS

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser, for en stikpr√łve af populationen.

Syntaks

KOVARIANSS(Data1; Data2)

Data1 er det f√łrste dataomr√•de.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANSS(A1:A30;B1:B30)

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.COVARIANCE.S

KRITBINOM

Returnerer den mindste v√¶rdi for hvilken den kumulative binomiale distribution er st√łrre end eller lig med et kriterium.

Syntaks

KRITBINOM(Fors√łg; Sandsynlighed_s; Alfa)

Fors√łg er det samlede antal fors√łg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes for en enkelt pr√łve.

Alfa er den tærskelsandsynlighed, der skal nås eller overskrides.

Eksempel

=KRITBINOM(100;0,5;0,1) giver 44.

LOGINV

Returnerer den inverse af lognormal fordelingen.

Syntaks

LOGINV( Tal [; Middeltal[; Stdafv]])

Tal (n√łdvendig) er den sandsynlighedsv√¶rdi, som den inverse standard logaritmiske fordeling skal beregnes.

Middeltal (valgfri) er den logaritmiske standard-fordelings aritmetiske middeltal (falder tilbage til 0, hvis udeladt).

StAfv (valgfri) er standardafvigelsen fra den logaritmiske standardfordelings (falder tilbage til 1, hvis udeladt).

Eksempel

=LOGINV(0.05;0;1) returnerer 0.1930408167.

LOGNORM.FORDELING

Returnerer værdierne for en lognormal fordeling.

Syntaks

LOGNORM.FORDELING(Tal; Middelværdi; StdAfv, kumulativ)

Antal (påkrævet) er sandsynlighedsværdien for hvilken standard logaritmisk fordeling skal beregnes.

Middel (påkrævet) er middelværdien af standard logaritme fordelingen.

StdAfv (påkrævet) er standardafvigelsen for standard logaritme fordelingen.

Kumulativ (påkrævet) = 0 beregner tæthedsfunktionen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=LOGNORM.FORDELING(0,1;0;1) returnerer 0,.0106510993.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.LOGNORM.DIST

LOGNORM.INV

Returnerer den inverse af lognormal fordelingen.

Denne funktion er identisk med LOGINV og blev introduceret for interoperabilitet med andre kontorpakker.

Syntaks

LOGNORM.INV(Number ; Mean ; StDev)

Antal (påkrævet) er sandsynlighedsværdien, for hvilken den inverse standard logaritmiske fordeling skal beregnes.

Middel (påkrævet) er det aritmetiske gennemsnit af fordelingen standard logaritmisk fordeling.

StDev (required) is the standard deviation of the standard logarithmic distribution.

Eksempel

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) returnerer 0,1930408167.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.LOGNORM.INV

LOGNORMFORDELING

Returnerer værdien af en lognormal distribution.

Syntaks

LOGNORMFORDELING( Tal [; Middeltal[; Stdafv [; Kumulativ]]])

Tal er sandsynligheden, som den standardlogaritmiske fordeling bliver beregnet for.

Middelværdi (valgfri) er middelværdien af den standardlogaritmiske fordeling.

StdAfv (valgfri) er standardafvigelsen for den standardlogaritmiske fordeling.

Kumulativ (valgfri) = 0 beregner tæthedsfunktionen, kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=LOGNORMFORDELING(0,1;0;1) returnerer 0,01.

MINDSTE (SMALL på engelsk)

Returnerer den K'te mindste værdi i et datasæt.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

MINDSTE(Data; K)

Data er celleområdet med data.

Grad c er værdien rangorden. Hvis Grad c er en matrix, bliver funktionen en matrixfunktion.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=MINDSTE(A1:C50;2) giver den næstmindste værdi i A1:C50.

=MINDSTE(A1:C50;B1:B5) indtastet som en matrix-funktion giver en matrix med den c'mindste v√¶rdi i A1:C50 i den r√¶kkef√łlge, som er defineret i B1:B5.

ST√ėRSTE (LARGE p√• engelsk)

Returnerer den K'te st√łrste v√¶rdi i et datas√¶t.

note

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ST√ėRSTE(Data; K)

Data er celleområdet med data.

K er værdiens rang. Hvis K er en matrice, bliver funktionen en matrixfunktion.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=ST√ėRSTE( A1:C50;2) giver den n√¶stst√łrste v√¶rdi i A1:C50.

=ST√ėRSTE(A1:C50;B1:B5) indtastet som en matrixfunktion giver en matrix med den c'ende st√łrste v√¶rdi i A1:C50 med r√¶kkef√łlge som defineret i B1:B5.

TOPSTEJL (KURT på engelsk)

Returnerer kurtosisværdien for et datasæt (mindst 4 værdier).

Syntaks

TOPSTEJL(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst fire v√¶rdier.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

=TOPSTEJL(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

St√łt os venligst!