Statistiske funktioner del tre

KONFIDENSNORM

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for en normalfordeling.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

KONFIDENSNORM(Alfa; StdDAfv; St√łrrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

St√łrrelse er st√łrrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENSNORM(0,05;1,5;100) giver 0,2939945977.

KONFIDENST (CONFIDENCE.T på engelsk)

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for en t-fordeling.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

KONFIDENST(Alfa; StdDAfv; St√łrrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

St√łrrelse er st√łrrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENST(0,05;1,5;100) giver 0.2976325427.

KONFIDENSINTERVAL (CONFIDENCE på engelsk)

Returnerer (1-Alfa) konfidensintervallet til en normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENSINTERVAL(Alfa; StdDAfv; St√łrrelse)

Alfa er graden af konfidensintervallet.

StdAfv er standardafvigelsen for den totale population.

St√łrrelse er st√łrrelsen af den totale population.

Eksempel

=KONFIDENSINTERVAL(0,05;1,5;100) giver 0,29.

MINDSTE (SMALL på engelsk)

Returnerer den K'te mindste værdi i et datasæt.

Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

MINDSTE(Data; K)

Data er celleområdet med data.

K er værdiens rang. Hvis K er en matrice, bliver funktionen en matricefunktion.

Eksempel

=MINDSTE(A1:C50;2) giver den næstmindste værdi i A1:C50.

=MINDSTE(A1:C50;B1:B5) indtastet som en matricefunktion giver en matrice af den c-te mindste værdi i A1:C50 med rangorden defineret i B1:B5.

ST√ėRSTE (LARGE p√• engelsk)

Returnerer den K'te st√łrste v√¶rdi i et datas√¶t.

Noteikon

Denne funktion er en del af Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntaks

ST√ėRSTE(Data; K)

Data er celleområdet med data.

K er værdiens rang. Hvis K er en matrice, bliver funktionen en matricefunktion.

Eksempel

=ST√ėRSTE(A1:C50;2) giver den n√¶stst√łrste v√¶rdi i A1:C50.

=ST√ėRSTE(A1:C50;B1:B5) indtastet som en matricefunktion giver en matrice af den c-st√łrste v√¶rdi i A1:C50 med rangorden defineret i B1:B5.

LOGINV

Returnerer den inverse af lognormal fordelingen.

Syntaks

LOGINV(Tal [; Middeltal[; StdafvStdafv]])

Sandsynlighed er den sandsynlighed for hvilken den inverse standard logaritmisk fordeling bliver beregnet.

Middelværdi er den aritmetiske middelværdi af den standard logaritmiske fordeling.

StdAfv er standardafvigelsen for den standardlogaritmiske fordeling.

Eksempel

=LOGINV(0.05;0;1) returnerer 0.1930408167.

LOGNORM.INV

Returnerer den inverse af lognormal fordelingen.

Denne funktion er identisk med LOGINV og blev introduceret for interoperabilitet med andre kontorpakker.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

LOGNORM.INV(Tal; Middelværdi; StdDAfv)

Antal (påkrævet) er sandsynlighedsværdien, for hvilken den inverse standard logaritmiske fordeling skal beregnes.

Middel (påkrævet) er det aritmetiske gennemsnit af fordelingen standard logaritmisk fordeling.

StdAfv (påkrævet) er standardafvigelsen for standard logaritme fordelingen.

Eksempel

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) returnerer 0,1930408167.

KRITBINOM

Returnerer den mindste v√¶rdi for hvilken den kumulative binomiale distribution er st√łrre end eller lig med et kriterium.

Syntaks

KRITBINOM(Fors√łg; Sandsynlighed_s; Alfa)

Fors√łg er det samlede antal fors√łg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes for en enkelt pr√łve.

Alfa er den tærskelsandsynlighed, der skal nås eller overskrides.

Eksempel

=KRITBINOM(100;0,5;0,1) giver 44.

KORRELATION

Returnerer korrelationskoefficienten mellem to datamængder.

Syntaks

KORRELATION(Data1; Data2)

Data1 er det f√łrste dataomr√•de.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KORRELATION(A1:A50;B1:B50) beregner korrelationskoefficienten som et mål for den lineære korrelation af de to datamængder.

KOVARIANSS

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser, for en stikpr√łve af populationen.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

KOVARIANSS(Data1; Data2)

Data1 er det f√łrste dataomr√•de.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANSS(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANSP

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser, for hele populationen.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

KOVARIANSP(Data1; Data2)

Data1 er det f√łrste dataomr√•de.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANSP(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANS (COVAR på engelsk)

Returnerer kovariansen af produktet af parvise afvigelser.

Syntaks

KOVARIANS(Data1; Data2)

Data1 er det f√łrste dataomr√•de.

Data2 er det anden dataområde.

Eksempel

=KOVARIANS(A1:A30;B1:B30)

TOPSTEJL (KURT på engelsk)

Returnerer kurtosisværdien for et datasæt (mindst 4 værdier).

Syntaks

TOPSTEJL(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Parametrene b√łr angive mindst fire v√¶rdier.

Eksempel

=TOPSTEJL(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LOGNORMFORDELING

Returnerer værdien af en lognormal distribution.

Syntaks

LOGNORMFORDELING(Tal [; Middeltal[; Stdafv [; Kumulativ]]])

Tal er sandsynligheden, som den standardlogaritmiske fordeling bliver beregnet for.

Middelværdi (valgfri) er middelværdien af den standardlogaritmiske fordeling.

StdAfv (valgfri) er standardafvigelsen for den standardlogaritmiske fordeling.

Kumulativ (valgfri) = 0 beregner tæthedsfunktionen, kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=LOGNORMFORDELING(0,1;0;1) returnerer 0,01.

LOGNORM.FORDELING

Returnerer værdierne for en lognormal fordeling.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

LOGNORM.FORDELING(Tal; Middelværdi; StdAfv, kumulativ)

Antal (påkrævet) er sandsynlighedsværdien for hvilken standard logaritmisk fordeling skal beregnes.

Middel (påkrævet) er middelværdien af standard logaritme fordelingen.

StdAfv (påkrævet) er standardafvigelsen for standard logaritme fordelingen.

Kumulativ (påkrævet) = 0 beregner tæthedsfunktionen, Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=LOGNORM.FORDELING(0,1;0;1) returnerer 0,.0106510993.

St√łt os venligst!