Statistiske funktioner del et

TÆL.FLERE.HVIS

Returnerer antallet af celler, der opfylder kriterierne i flere intervaller.

ANTAL.BLANKE

Returnerer antallet af tomme celler.

Syntaks

ANTAL.BLANKE(område)

Returnerer antallet af tomme celler i celleområdet Område.

Eksempel

=ANTAL.BLANKE(A1:B2) returnerer 4, hvis cellerne A1, A2, B1 og B2 alle er tomme.

B

Returnerer sandsynligheden p√• en stikpr√łve med binomialfordeling.

Syntaks

B( Fors√łg; Sandsynlighed_s; T1 [; T2])

Fors√łg er antallet af uafh√¶ngig fors√łg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes p√• hver pr√łve.

Nedre_gr√¶nse angiver den nedre gr√¶nse for antallet af fors√łg.

√ėvre_gr√¶nse (valgfri) angiver den √łvre gr√¶nse for antallet af fors√łg.

Eksempel

Hvad er sandsynligheden for med ti kast med en terning, at en sekser vil blive kastet pr√¶cis to gange? Sandsynligheden for at sl√• en sekser (eller ethvert andet tal) er 1/6. Den f√łlgende formel kombinerer disse faktorer:

=B(10; 1/6; 2) returnerer en sandsynlighed på 29%.

BETA.FORDELING (BETADIST på engelsk)

Returnerer beta-funktionen.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Syntaks

BETA.FORDELING( Tal; Alpha; Beta; Kumulativ [; Nedre_gr√¶nse[; √ėvre_gr√¶nse]])

Tal (påkrævet) er værdien mellem Start og Slutfor hvilke funktionen skal beregnes.

Alfa (påkrævet) er en parameter til fordelingen.

Beta (påkrævet) er en parameter til fordelingen.

Kumuleret (påkrævet) kan være 0 eller Falsk for at beregne sandsynlighedstæthedsfunktionen. For enhver anden værdi eller Sand beregnes den kumulerede fordelingsfunktion.

Start (valgfri) er den nedre grænseværdi for Tal.

Slut (valgfri) er den √łvre gr√¶nsev√¶rdi for Tal.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=BETA.FORDELING(2;8;10;1;1;3) returnerer værdien 0.6854706

=BETA.FORDELING(2;8;10;0;1;3) returnerer værdien 1.4837646

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.BETA.DIST

BETA.INV

Returnerer den inverse af den kumulative Beta-sandsynlighedstæthedsfunktion.

Syntaks

BETA.INV( Tal; Alpha; Beta [; Nedre_gr√¶nse [; √ėvre_gr√¶nse]])

Tal er den sandsynlighed, der forbindes med Beta-fordelingen for de givne argumenter Alfa ogBeta.

Alfa er en strengt positiv parameter til Beta-fordelingen.

Beta er en strengt positiv parameter til Beta-fordelingen.

Start (valgfri) er funktionens nedre grænse. Hvis udeladt, er standardværdien 0.

Slut (Valgfri) er den √łvre gr√¶nse for funktionens uddata-omr√•de. Hvis udeladt, er standardv√¶rdien 1.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=BETA.INV(0,5;5;10) returnerer værdien 0,3257511553.

wikisiden BETA.INV

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.BETA.INV

BETAFORDELING (BETADIST på engelsk)

Returnerer beta-funktionen.

Syntaks

BETAFORDELING( Tal; Alfa; Beta [; Nedre_gr√¶nse[; √ėvre_gr√¶nse[; Kumulativ]]])

Tal er værdien mellem Start og Slut, hvor funktionen skal beregnes.

Alfa er en parameter til fordelingen.

Beta er en parameter til fordelingen.

Start (valgfri) er den nedre grænseværdi for Tal.

Slut (valgfri) er den √łvre gr√¶nsev√¶rdi for Tal.

Kumulativ (valgfri) kan være 0 eller Falsk for at beregne sandsynlighedstæthedsfunktion. For enhver anden værdi, Sand eller udeladt beregnes den kumulerede fordelingsfunktion.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=BETAFORDELING(0,75; 3; 4) returnerer værdien 0,96.

BETAINV

Returnerer den inverse funktion af den kumulative Beta-sandsynlighedstæthed.

Syntaks

BETAINV( Tal; Alpha; Beta [; Nedre_gr√¶nse [; √ėvre_gr√¶nse]])

Tal er den sandsynlighed, der forbindes med Beta-fordelingen for de givne argumenter Alfa ogBeta.

Alfa er en strengt positiv parameter til Beta-fordelingen.

Beta er en strengt positiv parameter til Beta-fordelingen.

Start (valgfri) er funktionens nedre grænse. Hvis udeladt, er standardværdien 0.

Slut (Valgfri) er den √łvre gr√¶nse for funktionens uddata-omr√•de. Hvis udeladt, er standardv√¶rdien 1.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=BETAINV(0,5;5;10) returnerer værdien 0,3257511553.

Wikisiden BETAINV

BINOMIAL.FORDELING

Returnerer det individuelle udtryk for binomialfordelingens sandsynlighed.

Syntaks

BINOMIAL.FORDELING(X; Fors√łg; Sandsynlighed_s; Kumulativ)

X er antallet af succeser i en r√¶kke fors√łg.

Fors√łg er antallet af uafh√¶ngig fors√łg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes p√• hver pr√łve.

Kumulativ= 0 beregner sandsynligheden for en enkelt hændelse, og Kumulativ= 1 beregner den kumulerede sandsynlighed.

Eksempel

=BINOMIAL.FORDELING(A1;12;0,5;0) viser (hvis v√¶rdierne 0 til 12 er indtastet i A1) sandsynlighederne for at 12 kast med en m√łnt lander p√• krone pr√¶cis det antal gange, som er angivet i A1.

=BINOMIAL.FORDELING(A1; 12; 0,5; 1) viser de kumulerede sandsynligheder for den samme serie. For eksempel, hvis A1 = 4, er den kumulerede sandsynlighed af serien 0, 1, 2, 3 eller 4 gange "Krone" (non-eksklusiv ELLER).

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.BINOM.DIST

BINOMIAL.FORDELING

Returnerer den mindste v√¶rdi for hvilken den kumulative binomialfordeling er st√łrre end eller lig med et kriterium.

Syntaks

BINOM.INV(Pr√łver; Sandsynlighed; Alfa)

Fors√łg er det samlede antal fors√łg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes p√• hver pr√łve.

Alpha Grænsesandsynligheden som opnås eller overskrides.

Eksempel

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) returnerer 7, som er den mindste v√¶rdi for hvilken den kumulative binomialfordeling er st√łrre end eller lig med med et kriterium.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.BINOM.INV

BINOMIALFORDELING

Returnerer det individuelle udtryk binomialfordelings-sandsynlighed.

Syntaks

BINOMIALFORDELING(X; Fors√łg; Sandsynlighed_s; Kumulativ)

X er antallet af succeser i en r√¶kke fors√łg.

Fors√łg er antallet af uafh√¶ngig fors√łg.

Sandsynlighed_s er sandsynligheden for succes p√• hver pr√łve.

Kumulativ= 0 beregner sandsynligheden for en enkelt hændelse, og Kumulativ= 1 beregner den kumulerede sandsynlighed.

Eksempel

=BINOMIALFORDELING(A1; 12; 0,5; 0) viser (hvis v√¶rdierne 0 til 12 er indtastet i A1) sandsynlighederne for, at 12 kast med en m√łnt lander p√• Krone pr√¶cist det antal gange, som fremg√•r af A1.

=BINOMIALFORDELING(A1; 12; 0,5; 1) viser de kumulerede sandsynligheder for den samme serie. For eksempel, hvis A1 = 4, er den kumulerede sandsynlighed af serien 0, 1, 2, 3 eller 4 gange "Krone" (non-eksklusiv ELLER).

CHI2.FORD

Returnerer sandsynlighedstæthedsfunktionen eller den kumulerede fordelingsfunktion for chi-i-anden fordelingen.

Syntaks

CHI2.FORD(Værdi; Frihedsgrader; Kumulativ)

Tal er chi-kvadratv√¶rdien af stikpr√łven, som bruges til at bestemme fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er eksperimentets frihedsgrader.

Kumulativ kan være 0 eller Falsk for at beregne sandsynlighedstæthedsfunktionen. For enhver anden værdi, Sand eller udeladt beregnes den kumulerede fordelingsfunktion.

Eksempel

=CHI2.DIST(3; 2; 0) giver 0.1115650801, sandsynlighedstæthedsfunktionen med 2 frihedsgrader, for x = 3.

=CHI2.FORD(3; 2; 1) giver 0.7768698399, den kumulative chi-kvadrat-fordeling med 2 frihedsgrader, for x = 3.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST

CHI2.FORD.RT

Returnerer sandsynlighedsv√¶rdien fra det viste Chi-kvadrat som en hypotese har bekr√¶ftet. CHI2.FORD.RT sammenligner Chi-kvadratet som skal gives for en stikpr√łve der er beregnet fra summen af (observeret_v√¶rdiforventede_v√¶rdi)^2/(forventede_v√¶rdi) for alle v√¶rdier med den teoretiske Chi-kvadrat fordeling og bestemmer ud fra denne fejlsandsynligheden for hypotesen, som skal afpr√łves.

Sandsynligheden, som er fundet med CHI2.FORD.RT kan også findes med CHITEST.

Syntaks

CHI2.FORD.RT(Tal; Frihedsgrader)

Tal er chi-kvadratv√¶rdien af stikpr√łven, som bruges til at bestemme fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er eksperimentets frihedsgrader.

Eksempel

=CHI2.FORD.RT(13,27; 5) er lig med 0.0209757694.

Hvis Chi-kvadratv√¶rdien af stikpr√łven er 13,27 og hvis eksperimentet har frihedsgraden 5, s√• er hypotesen sikret med en sandsynlighed for fejl p√• 2%.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.DIST.RT

CHI2.INV

Returnerer den inverse af en h√łjre-sk√¶v sandsynlighed for chi-i-anden fordelingen.

Syntaks

CHI2.INV(Sandsynlighed;Grader af frihed)

Sandsynlighed er sandsynligheden, for hvilken den inverse af chi-i-anden fordelingen skal beregnes.

Antal frihedsgrader er antallet af frihedsgrader for chi-i-anden funktionen.

Eksempel

=CHI2.INV(0,5;1) returnerer 0.4549364231.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV

CHI2.INV.RT

Returnerer den inverse af den ensidige sandsynlighed for chi-i-anden fordelingen.

Syntaks

CHI2.INV.RT(Tal; Frihedsgrader)

Tal er værdien af fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er frihedsgraderne på eksperimentet.

Eksempel

En terning kastes 1020 gange. Tallene p√• terningen (1til 6) kom op 195, 151, 148, 189, 183 og 154 gange (observationsv√¶rdier). Hypotese om at terningen ikke er falsk skal afpr√łves.

Chi-kvadratfordeling af stikpr√łven er bestemt af formlen herover. Siden de forventede v√¶rdier for et givet tal p√• terningen for n kast er n gange 1/6, s√•ledes 1020/6 = 170, returnerer formlen en Chi-kvadratv√¶rdi p√• 13,27.

Hvis det (observerede) Chi-kvadrat er st√łrre end eller lig med det (teoretiske) Chi-kvadrat CHIINV, vil hypotesen v√¶re forkastet, idet afvigelsen mellem teori og praksis er for stor. Hvis det observeret Chi-kvadrat er mindre end CHIINV, er hypotesen bekr√¶ftet med denne fejlsandsynlighed.

=CHI2.INV.RT(0,05; 5) returnerer 11.0704976935.

=CHI2.INV.RT(0,02; 5) returnerer 13.388222599.

Hvis fejlsandsynligheden er 5%, er terningen ikke ægte. Hvis fejlsandsynligheden er 2%, er der ingen grund til tro at terningen er falsk.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.INV.RT

CHI2.TEST

Returnerer sandsynligheden af afvigelsen fra en tilfældig fordeling af to testserier baseret på chi-i-anden testen for uafhængighed. CHI.TEST returnerer chi-i-anden fordelingen af data.

Sandsynligheden bestemt af CHI.TEST kan ogs√• beregnes med CHI.FORD, og i s√• tilf√¶lde skal Chi-i-anden af stikpr√łven angives som en parameter i stedet for datar√¶kken.

Syntaks

CHI2.TEST(Observeret_værdi; Forventet_værdi)

Observeret_værdi er området med observationerne.

Forventet_værdi er området med de forventede værdier.

Eksempel

Observeret_værdi (observeret)

Forventet_værdi (forventet)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHI2.TEST(A1:A6;B1:B6) er lig 0.0209708029. Dette er den sandsynlighed, som passer med de observerede data for den teoretiskeChi-i-anden fordeling.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.CHISQ.TEST

CHIFORDELING

Returnerer sandsynlighedsv√¶rdien fra det viste Chi-kvadrat som en hypotese har bekr√¶ftet. CHIFORDELING sammenligner Chi-kvadratet som skal gives for en stikpr√łve der er beregnet fra summen af (observeret_v√¶rdiforventede_v√¶rdi)^2/(forventede_v√¶rdi) for alle v√¶rdier med den teoretiske Chi-kvadrat fordeling og bestemmer ud fra denne fejlsandsynligheden for hypotesen, som skal afpr√łves.

Sandsynligheden, som er beregnet med CHIFORDELING, kan også beregnes med CHITEST.

Syntaks

CHIFORDELING (Tal; Frihedsgrader)

Tal er chi-kvadratv√¶rdien af stikpr√łven, som bruges til at bestemme fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er eksperimentets frihedsgrader.

Eksempel

=CHIFORDELING(13,27; 5) er lig med 0,02.

Hvis Chi-kvadratv√¶rdien af stikpr√łven er 13,27 og hvis eksperimentet har frihedsgraden 5, s√• er hypotesen sikret med en sandsynlighed for fejl p√• 2%.

CHIINV

Returnerer den inverse af den entydige sandsynlighed af chi-kvadratets fordeling.

Syntaks

CHIINV(Tal; Frihedsgrader)

Tal er værdien af fejlsandsynligheden.

Frihedsgrader er frihedsgraderne på eksperimentet.

Eksempel

En terning kastes 1020 gange. Tallene p√• terningen (1til 6) kom op 195, 151, 148, 189, 183 og 154 gange (observationsv√¶rdier). Hypotese om at terningen ikke er falsk skal afpr√łves.

Chi-fordeling af stikpr√łven er bestemt af formlen herover. Siden de forventede v√¶rdier for et givet tal p√• terningen for n kast er n gange 1/6, s√•ledes 1020/6 = 170, returnerer formlen en Chi-kvadratv√¶rdi p√• 13,27.

Hvis det (observerede) Chi-kvadrat er st√łrre end eller lig med det (teoretiske) Chi-kvadrat CHIINV, vil hypotesen v√¶re forkastet, idet afvigelsen mellem teori og praksis er for stor. Hvis det observeret Chi-kvadrat er mindre end CHIINV, er hypotesen bekr√¶ftet med denne fejlsandsynlighed.

=CHIINV(0,05; 5) returnerer 11,07.

=CHIINV(0,02; 5) returnerer 13,39.

Hvis fejlsandsynligheden er 5%, er terningen ikke ægte. Hvis fejlsandsynligheden er 2%, er der ingen grund til tro at terningen er falsk.

CHISQDIST

Returnerer værdien af sandsynlighedstæthedsfunktionen eller den kumulerede fordelingsfunktion for chi-kvadrat fordelingen.

Syntaks

CHISQDIST(Tal; Frihedsgrader [; Kumulativ])

Tal er det tal funktionen skal beregne på.

Antal frihedsgrader er antallet af frihedsgrader for chi-kvadratfunktionen.

Kumulativ (valgfri): 0 eller Falsk beregner sandsynlighedstæthedsfunktion. Andre værdier, Sand eller udeladt beregner den kumulerede fordelingsfunktion.

CHISQINV

Returnerer den inverse af CHISQDIST.

Syntaks

CHISQINV(Sandsynlighed; Frihedsgrader)

Sandsynlighed er sandsynligheden, som den inverse af chi-kvadrat fordelingen bliver beregnet for.

Antal frihedsgrader er antallet af frihedsgrader for chi-kvadratfunktionen.

CHITEST

Returnerer sandsynligheden for en afvigelse fra en tilfældig fordeling af to test-serier baseret på chi-kvadrattesten for uafhængighed. CHITEST returnerer chi-kvadratfordelingen for dataene.

Sandsynligheden bestemt af CHITEST kan ogs√• beregnes med CHIFORDELING. S√• skal Chi-kvadratet af stikpr√łven v√¶re givet som en parameter i stedet for datar√¶kkerne.

Syntaks

CHITEST(Observeret_værdi; Forventet_værdi)

Observeret_værdi er området med observationerne.

Forventet_værdi er området med de forventede værdier.

Eksempel

Observeret_værdi (observeret)

Forventet_værdi (forventet)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6; B1:B6) lig med 0,02. Dette er sandsynligheden, som tilfredsstiller de observerede data fra den teoretiske Chi-kvadrat fordeling.

EKSP.FORDELING

Returnerer exponentialfordelingen.

Syntaks

EKSP.FORDELING(Tal; Lambda; Kumulativ)

Tal er værdien af funktionen.

Lambda er parameterværdien.

C er en logisk v√¶rdi der afg√łr typen af funktionen.C = 0 beregner t√¶thedsfunktionen, og C = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=EKSP.FORDELING(3; 0,5; 1) returnerer 0,7768698399.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.2.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.EXPON.DIST

EKSPFORDELING

Returnerer eksponentialfordelingen.

Syntaks

EKSP.FORDELING(Tal; Lambda; Kumulativ)

Tal er værdien af funktionen.

Lambda er parameterværdien.

Kumulativ er en logisk v√¶rdi der afg√łr typen af funktionen.Kumulativ = 0 beregner t√¶thedsfunktionen, og Kumulativ = 1 beregner fordelingen.

Eksempel

=EKSP.FORDELING(3; 0,5; 1) returnerer 0,78.

FORKLARINGSGRAD (RSQ på engelsk)

Returnerer kvadratet af Pearsons korrelationskoefficient baseret p√• de givne v√¶rdier. FORKLARINGSGRAD (ogs√• kaldt bestemmelseskoefficient) er en m√•ling af n√łjagtigheden p√• en justering og kan bruges til at producere en regressionsanalyse.

Syntaks

FORKLARINGSGRAD(DataY; DataX)

DataY er en matrix eller et område af datapunkter.

DataX er en matrix eller et område af datapunkter.

Eksempel

=FORKLARINGSGRAD(A1:A20; B1:B20)beregner korrelationskoefficienten for begge datasæt i kolonnerne A og B.

SKÆRING (INTERCEPT på engelsk)

Beregner punktet hvor en linje vil skære Y-værdierne ved at bruge kendte X-værdier og Y-værdier.

Syntaks

SKÆRING(DataY; DataX)

DataY er det afhængige sæt af observationer eller data.

DataX er det uafhængige sæt af observationer eller data.

Navne, matricer eller referencer indeholdende tal skal benyttes her. Tal kan også indtastes direkte.

Eksempel

For at beregne sk√¶ringen, skal du bruge cellerne D3:D9 som y-v√¶rdier og C3:C9 som x-v√¶rdier fra eksempelregnearket. Indtastning vil v√¶re som f√łlger:

=SKÆRING(D3:D9; C3:C9) = 2,15.

TÆL

Tæller antallet af tal i listen af argumenter. Tekstelementer ignoreres.

Syntaks

COUNT(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

Elementerne 2, 4, 6 og otte i felterne Værdi 1 - 4 skal tælles.

=TÆL(2; 4; 6; "otte") = 3. Antallet af tal er derfor 3.

TÆL.HVIS

Returnerer antallet af celler, indenfor et celleområde, som opfylder bestemte kriterier.

Syntaks

TÆL.HVIS(Område; Kriterie)

Område er området, på hvilket kriteriet skal anvendes.

Kriterie: Et kriterie er en enkelt celle, henvisning, tal eller tekst. Det bruges i sammenligninger med celleindhold.

En henvisning til en tom celle fortolkes som den numeriske værdi 0.

Et matchende udtryk kan være:

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er s√łgekriterie-strenge, der repr√¶senterer et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re et et regul√¶rt udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regul√¶re udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejll√¶ses som numerisk, s√•som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Eksempel

A1:A10 er et celleområde, der indeholder tallene 2000 til 2009. Celle B1 indeholder tallet 2006. I celle B2 indtaster du formlen:

=TÆL.HVIS(A1:A10;2006) - dette returnerer 1

=TÆL.HVIS(A1:A10;B1) - dette returnerer 1

=TÆL.HVIS(A1:A10;">=2006") - dette returnerer 4

=TÆL.HVIS(A1:A10;"<"&B1) - når B1 indeholder 2006, returneres 6

=TÆL.HVIS(A1:A10;C2), hvor celle C2 indeholder teksten >2006 - tæller antallet af celler i området A1:A10 som er >2006.

For kun at tælle negative tal: =TÆL.HVIS(A1:A10;"<0")

TÆLV

Tæller antallet af værdier i listen af argumenter. Tekstelementer tælles også, selv når de indeholder en tom streng af længden 0. Hvis et argument er et område eller reference, vil tomme celler indenfor området eller referencen blive ignoreret.

Syntaks

TÆLV(Tal 1 [; Tal 2 [; … [; Tal 255]]])

Tal 1, Tal 2, … , Tal 255 er tal, referencer til celler eller til celleområder med tal.

Eksempel

Elementerne 2, 4, 6 og otte i felterne Værdi 1 - 4 skal tælles.

=TÆLV(2; 4; 6; "otte") = 4. Antallet af værdier er derfor 4.

St√łt os venligst!