Bitoprationsfunktioner

For at tilgĂĄ denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Matematisk


BITELLER

Returnerer en bitvis logisk "or" af parametrene.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITELLER(tal1; tal2)

Tal1 og tal2 er positive heltal mindre end 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

=BITELLER(6;10) returnerer 14 (0110 | 1010 = 1110).

BITHFORSKYD

Flytter et tal til højre med n bit.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITHFORSKYD(tal; flyt)

Tal er et positivt heltal mindre end 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Flyt er antallet af pladser bittene flyttes mod højre. Hvis flyt er negativ, svarer det til at benytte BITVFORSKYD(tal; -flyt).

Eksempel

=BITHFORSKYD(6;1) returnerer 3 (0110 >> 1 = 0011).

BITOG

Returnerer en bitvis logisk "and" af parametrene.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITOG(tal1; tal2)

Tal1 og tal2 er positive heltal mindre end 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Eksempel

=BITOG(6;10) returnerer 2 (0110 & 1010 = 0010).

BITVFORSKYD

Flytter et tal til venstre med n bit.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITVFORSKYD(tal; flyt)

Tal er et positivt heltal mindre end 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Flyt er antallet af pladser bittene flyttes til venstre. Hvis flyt er negativ, svarer det til at bruge BITHFORSKYD (tal; flyt).

Eksempel

=BITVFORSKYD(6;1) returnerer 12 (0110 << 1 = 1100).

BITXELLER

Returnerer en bitvis logisk "eksklusiv or" af parametrene.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 3.5.


Syntaks

BITXELLER(tal1; tal2)

Tal1 og tal2 er positive heltal mindre end 2 ^ 48 (281 474 976 710 656).

Eksempel

=BITXELLER(6;10) returnerer 12 (0110 ^ 1010 = 1100)

Støt os venligst!