Finansfunktioner del tre

FV

Returnerer den fremtidige værdi af en investering baseret på periodiske, konstante betalinger og en konstant rentesats (fremtidsværdi).

Syntaks

FV( Rente; NPer; YDELSE [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

Rente er den periodiske rentesats.

NPer er det samlede antal terminer (betalingsperioder).

Ydelse er annuiteten betalt jævnligt per periode.

NV (valgfri) er den (nuværende) kontantværdi af en investering.

Type (valgfri) angiver om betalingen er forfalden ved begyndelsen eller slutningen af en periode.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

Hvad er værdien i slutningen af en investering, hvis rentesatsen er 4% og betalingsperioden er to år med en periodisk betaling på 750 valutaenheder. Investeringen har en nuværende værdi af 2.500 valutaenheder.

=FV(4%; 2; 750; 2500) = -4234,00 valutaenheder. Værdien i slutningen af investeringen er 4234,00 valutaenheder.

FVTABEL (FVSCHEDULE på engelsk)

Beregner den akkumulerede værdi af startkapitalen for en serie periodisk varierende rentesatser.

Syntaks

FVTABEL(Hovedstol; Renter)

Hovedstol er startkapitalen.

Renter er en serie rentesatser, for eksempel som et område H3:H5 eller som en liste (se eksempel).

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

1000 valutaenheder har været investeret i tre år. Rentesatserne var 3%, 4% og 5% per år. Hvad er værdien efter tre år?

=FVTABEL(1000; {0,03; 0,04; 0,05}) returnerer 1124,76.

INTERN.RENTE (XIRR på engelsk)

Beregner den interne rentefod for en liste af betalinger som indtræffer på forskellige datoer. Beregningen er baseret på 365 dage pr. år og ignorerer skudår.

Hvis betalingen finder sted med faste intervaller, skal du bruge funktionenIA.

Syntaks

INTERN.RENTE( Værdier; Tidspunkter[; Gæt])

V√¶rdier og Tidspunkter refererer til en serie betalinger og serierne af tilknyttede datoer. Det f√łrste par af datoer angiver starten p√• betalingsplanen. Alle andre datov√¶rdier skal v√¶re senere, men beh√łver ikke at v√¶re i r√¶kkef√łlge. V√¶rdiserierne skal indeholde mindst en negativ og en positiv v√¶rdi (indbetalinger og udbetalinger).

Gæt (valgfri) er et gæt, der kan indlæses for den interne rentefod. Standardværdien er 10%.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

Beregning af den interne forrentning for de f√łlgende 5 betalinger (datoer skal v√¶re i ISO 8601 format):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Modtaget

2

2001-02-01

2000

Deponeret

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=INTERN.RENTE(B1:B5; A1:A5; 0,1) returnerer 0,1828 eller 18,28%.

KUPONBETALINGER (COUPNUM på engelsk)

Returnerer antallet af kuponer (rentebetalinger) mellem afregningsdatoen og udl√łbsdatoen.

Syntaks

KUPONDAG.FORRIGE( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Hyppighed [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Frekvens er antallet af rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Et v√¶rdipapir er k√łbt den 25.1.2001 og forfaldsdatoen er 15.11.2001. Rente bliver betalt halv√•rligt (frekvens er 2). Der bruges daglig saldorenteberegning (Basis 3). Hvor mange rentedatoer er der?

=KUPONBETALINGER("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) returnerer 2.

KUPONDAG.FORRIGE (COUPPCD på engelsk)

Returnerer datoen for rentedatoen f√łr afregningsdatoen. Formater resultatet som en dato.

Syntaks

KUPONDAG.FORRIGE( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Hyppighed [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Frekvens er antallet af rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Et v√¶rdipapir er k√łbt den 25.1.2001; forfaldsdatoen er 15.11.2001. Renten bliver betalt halv√•rligt (frekvensen er 2). Ved brug af daglig saldo rente beregning (Basis 3). Hvad var rentedatoen f√łr indk√łbet?

=KUPONDAG.FORRIGE("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) returnerer 15.11.2000.

KUPONDAG.NÆSTE (COUPNCD på engelsk)

Returnerer datoen for den f√łrste rentetermin efter afregningsdatoen. Formaterer resultatet som en dato.

Syntaks

KUPONDAG.N√ÜSTE( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Hyppighed [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Frekvens er antal rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Et v√¶rdipapir er k√łbt den 25.1.2001; forfaldsdato er 15.11.2001. Rente bliver betalt halv√•rligt (frekvens er 2). Ved brug af daglig saldorenteberegning (Basis 3), hvorn√•r er den n√¶ste rentedato?

=KUPONDAG.NÆSTE("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) returnerer 15.5.2001.

KUPONDAGE.A (COUPDAYS på engelsk)

Returnerer antal dage i den aktuelle renteperiode hvor afregningsdatoen falder.

Syntaks

KUPONDAGE.A( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Hyppighed [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Frekvens er antal rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Et v√¶rdipapir er k√łbt den 25.1.2001; Forfaldsdato er 15.11.2001. Renten bliver betalt halv√•rligt (frekvens er 2). Ved brug af renteberegning af daglig saldo (Basis 3), hvor mange dage er der i den renteperiode, hvor afregningsdatoen falder?

=KUPONDAGE.A("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) returnerer 181.

KUPONDAGE.ANK (COUPDAYSNC på engelsk)

Returnerer antal dage fra afregningsdatoen indtil næste rentetermin.

Syntaks

KUPONDAGE.ANK(Afregningsdato; Udl√łbsdato; Hyppighed [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Frekvens er antallet af rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Et v√¶rdipapir er k√łbt den 25.1.2001 og forfaldsdatoen er 15.11.2001. Rente bliver betalt halv√•rligt (frekvens er 2). Der bruges daglig saldorenteberegning (Basis 3). Hvor mange dage er der indtil n√¶ste rentebetaling?

=KUPONDAGE.ANK("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) returnerer 110.

KUPONDAGE.SA (COUPDAYBS på engelsk)

Returnerer antal dage fra f√łrste rentedag indtil opg√łrelsesdatoen for v√¶rdipapiret.

Syntaks

KUPONDAGE.SA( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Hyppighed [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Frekvens er antallet af rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Et v√¶rdipapir er k√łbt den 25.1.2001; forfaldsdato er 15.11.2001. Rente bliver betalt halv√•rligt (frekvens er 2). Ved brug af daglig saldorenteberegning (Basis 3), hvor mange dage er dette?

=KUPONDAGE.SA("25.1.2001"; "15.11.2001"; 2; 3) returnerer 71.

NETTO.NUTIDSVÆRDI (XNPV på engelsk)

Beregner kapitalværdien (netto nutidsværdi) for en liste af betalinger, som indtræffer på forskellige datoer. Beregningen er baseret på 365 dage pr. år og ignorerer skudår.

Hvis betalingen falder med faste intervaller, skal du bruge funktionenNUTIDSVÆRDI.

Syntaks

NETTO.NUTIDSVÆRDI(Rente; Værdier; Tidspunkter)

Rente er den interne rentefod for betalingerne.

V√¶rdier og Datoer refererer til en serie betalinger og serien af tilknyttede datoer. Det f√łrste par af datoer angiver starten p√• betalingsplanen. Alle andre datov√¶rdier skal v√¶re senere, men beh√łver ikke at v√¶re i r√¶kkef√łlge. Serien af v√¶rdier skal indeholde mindst en negativ og en positiv v√¶rdi (udbetalinger og indskud)

Eksempel

Beregning af netto nutidsværdien af de ovennævnte fem betalinger for en beregningsmæssig nationalt intern rentefod på 6%.

=NETTO.NUTIDSVÆRDI(0,06;B1:B5;A1:A5) returnerer 323,02.

NPER

Returnerer antallet af perioder for en investering baseret på periodiske, konstante betalinger og en konstant rentesats.

Syntaks

NPER( Rente; YDELSE; NV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

Rente er den periodiske rentesats.

Ydelse er den konstante annuitet betalt i hver periode.

NV er den nuværende værdi (kontantværdi) i en sekvens af betalinger.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi, som er nået ved slutningen af den sidste periode.

Type (valgfri) er forfaldsdatoen for betalingen i begyndelsen eller slutningen af perioden.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

Hvordan mange perioder dækker en betalingsperiode med en periodisk rentesats på 6%, en periodisk betaling på 153,75 valutaenheder og en nuværende kontantværdi på 2.600 valutaenheder.

=NPER(6%; 153,75; 2600) = -12,02. Betalingsperioden dækker 12,02 perioder.

R.YDELSE (IPMT på engelsk)

Beregner den periodiske amortisering for en investering med faste betalinger og en konstant rentesats.

Syntaks

R.YDELSE( Rente; Periode; NPer; PV [; FV [; Type]])

Rente er den periodiske rentesats.

Periode er perioden, for hvilken renters rente beregnes. Periode=NPER hvis renters rente for sidste periode beregnes.

NPEer er det samlede antal perioder, hvor annuiteten er betalt.

NV er den nuværende kontantværdi i sekvenser af betalinger.

FV (valgfri) er den √łnskede v√¶rdi (fremtidsv√¶rdi) ved slutningen af perioderne.

Type er forfaldsdatoen for de periodiske betalinger.

Eksempel

Hvad er rentesatsen ved den femte periode (år) hvis den konstante rentesats er 5% og kontantværdien er 15.000 valutaenheder? Den periodiske betaling er syv år.

=R.YDELSE(5%; 5; 7; 15000) = -352,97 valutaenheder. Renters rente gennem den femte periode (år) er 352,97 valutaenheder.

RENTE (RATE på engelsk)

Returnerer den konstante rentesats pr. periode på en annuitet.

Syntaks

RENTE(NPER; Ydelse; NV[ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Gæt] ] ])

NPER er det samlede antal perioder, som betalingerne erlægges (betalingsperiode).

YDELSE er den konstante betaling (annuitet) som betales for hver periode.

NV er den kontante værdi i rækken af betalinger.

FV (valgfri) er den fremtidige værdi, som bliver nået ved slutningen af de periodiske betalinger.

Type (valgfri) er forfaldsdatoen for den periodiske betaling, enten i begyndelsen eller slutningen af en periode.

Gæt (valgfri) bestemmer den estimerede værdi af renten med iterativ beregning.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

Hvad er den konstante rentesats for en betalingsperiode på 3 perioder, hvis der bliver betalt 10 valutaenheder jævnligt, og den nuværende kontantværdi er 900 valutaenheder.

=RENTE(3; 10; 900) = -75,63% Rentesatsen er derfor 75,63%.

RENTEFOD (INTRATE på engelsk)

Beregner den årlige rentesats som fås, når et værdipapir (eller tilsvarende emne) er anskaffet til en investeringsværdi og solgt til en indfrielsesværdi. Der betales ingen renter.

Syntaks

RENTEFOD(Afregningsdato; Udl√łbsdato; Investering; Indfrielse [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Forfaldsdato er datoen hvor værdipapiret sælges.

Investering er k√łbsprisen.

Indfrielse er salgsprisen.

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Et maleri er k√łbt den 15/1/1990 for en million og solgt den 5/5/2002 til 2 millioner. Grundlaget er daglig saldoberegning (Basis = 3). Hvad er det gennemsnitlige √•rlige renteniveau?

=RENTEFOD("15/1/1990"; "5/5/2002"; 1000000; 2000000; 3) returnerer 8,12%.

RRI

Beregner den rentesats, som profitten (afkastet) på en investering svarer til.

Syntaks

RRI(P; NV; FV)

P er det n√łdvendige antal perioder for at beregne rentesatsen.

NV er den nuværende (aktuelle) værdi. Kontantværdien er kontantindskudet eller den aktuelle kontantværdi af en tildeling. Som en indskudsværdi skal et positivt tal indtastes; indskud må ikke være 0 eller <0.

FV bestemmer hvad der er √łnsket som kontantv√¶rdien af indskuddet.

Eksempel

For fire perioder (år) og en kontantværdi på 7.500 valutaenheder, skal rentesatsen for udbyttet beregnes, hvis den fremtidige værdi er 10.000 valutaenheder.

=RRI(4;7500;10000) = 7,46 %

Rentesatsen skal være 7,46 % for at 7.500 valutaenheder bliver 10.000 valutaenheder.

ULIGE.F√ėRSTE.AFKAST (ODDFYIELD p√• engelsk)

Beregner et v√¶rdipapirs afkast hvis den f√łrste rentetermin forekommer uj√¶vnt.

Syntaks

ULIGE.F√ėRSTE.AFKAST( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Emission; F√łrste_rentetermin; Rente; Kurs; Indfrielse; Hyppighed [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Emission er datoen for værdipapirets udstedelse.

F√łrste_rentetermin er den f√łrste renteperiode for v√¶rdipapiret.

Rente er den årlige rentefod.

Kurs er prisen for værdipapiret.

Indfrielse er indfrielsesværdien pr. 100 valutaenheder af pålydende værdi.

Frekvens er antal rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


ULIGE.KURS.PÅLYDENDE (ODDFPRICE på engelsk)

Beregner prisen pr. 100 valutaenheder p√•lydende v√¶rdi af et v√¶rdipapir, hvis den f√łrste rentetermin falder sk√¶vt.

Syntaks

ULIGE.KURS.P√ÖLYDENDE( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Emission; F√łrste_rentetermin; Rente; Afkast; Indfrielse; Hyppighed[; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Emission er datoen for værdipapirets udstedelse.

F√łrste_rentetermin er den f√łrste rentetermin for v√¶rdipapiret.

Rente er den årlige rentefod.

Afkast er det årlige afkast af værdipapiret.

Indfrielse er indfrielsesværdien pr. 100 valutaenheder af pålydende værdi.

Frekvens er antal rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


ULIGE.SIDSTE.AFKAST (ODDLYIELD på engelsk)

Beregner et værdipapirs afkast, hvis dato for sidste rentetermin forekommer ujævnt.

Syntaks

ULIGE.SIDSTE.AFKAST( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Sidste_rentetermin; Rente; Kurs; Indfrielse; Hyppighed [; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Sidste_rentetermin er datoen for sidste rentetermin for værdipapiret.

Rente er den årlige rentefod.

Kurs er prisen for værdipapiret.

Indfrielse er indfrielsesværdien pr. 100 valutaenheder af pålydende værdi.

Frekvens er antal rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Afregningsdato: 20. april 1999, forfaldsdato: 15. juni 1999, sidste rentetermin: 15. oktober 1998. Rente: 3,75 procent, kurs: 99,875 valutaenheder, indfrielsesværdi: 100 valutaenheder, frekvens på betalinger: halvårlig = 2, basis: = 0

Afkastet for v√¶rdipapiret, som har en irregul√¶r sidste rentetermin dato, er beregnet som f√łlger:

=ULIGE.SIDSTE.AFKAST("20/4/1999"; "15/6/1999"; "15/10/1998"; 0,0375; 99,875; 100; 2; 0) returnerer 0,044873 eller 4,4873%.

ULIGE.SIDSTE.KURS (ODDLPRICE på engelsk)

Beregner prisen pr. 100 valutaenheder pålydende værdi af et værdipapir, hvis dato for sidste rentetermin forekommer ujævnt.

Syntaks

ULIGE.SIDSTE.KURS( Afregningsdato; Udl√łbsdato; Sidste_rentetermin; Rente; Afkast; Indfrielse; Hyppighed[; Basis])

Afregningsdato er datoen for k√łb af v√¶rdipapiret.

Udl√łbsdato er datoen hvor v√¶rdipapiret forfalder (udl√łber).

Sidste_rentetermin er datoen for sidste rentetermin for værdipapiret.

Rente er den årlige rentefod.

Afkast er det årlige afkast af værdipapiret.

Indfrielse er indfrielsesværdien pr. 100 valutaenheder af pålydende værdi.

Frekvens er antal rentebetalinger pr. år (1, 2 eller 4).

Basis (valgfri) vælges fra en liste af muligheder og angiver, hvordan året skal beregnes.

Basis

Beregning

0 eller mangler

US metode (NASD), 12 måneder à 30 dage

1

Eksakt antal dage i måneder, eksakt antal dage i år

2

Eksakt antal dage i måned, år har 360 dage

3

Eksakt antal dage i måned, år har 365 dage

4

Europæisk metode, 12 måneder af 30 dage hver


Eksempel

Afregningsdato: 7. februar 1999, forfaldsdato: 15. juni 1999, sidste rentetermin: 15 oktober 1998. Rentefod: 3,75 procent, afkast: 4,05 procent, indfrielsesværdi: 100 valutaenheder, frekvens på betalinger: halvårlig = 2, basis: = 0

Kurs per 100 valutaenheder per v√¶rdi af et v√¶rdipapir, som har en irregul√¶r sidste renteterminsdato, er beregnet som f√łlger:

ULIGE.SIDSTE.KURS("7/2/1999"; "15/6/1999"; "15/10/1998"; 0,0375; 0,0405; 100; 2; 0) returnerer 99,87829.

VSA

Returnerer værdiforringelsen af et aktiv for en given periode eller delperiode ved brug af en variabel aftagende balancemetode.

Syntaks

VSA(K√łbspris; Restv√¶rdi; Levetid; Start; Afslut [; FA [; NoSwitch]])

K√łbspris er startv√¶rdien p√• et aktiv.

Restværdi er værdien af et aktiv ved slutningen af afskrivningen.

Levetid er afskrivningsperioden for aktivet.

Start er starten på afskrivningen. Skal indtastes i samme dato enhed som perioden.

Slut er slutningen af afskrivningen.

Faktor (valgfri) er afskrivningsfaktoren. Faktor=2 er dobbeltafskrivning.

NoSwitch er en valgfri parameter. NoSwitch=1 betyder et skift til lineær afskrivning. Ved NoSwitch=0 laves intet skift.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

Hvad er den aftagende-balance dobbelt-rente afskrivning i en periode, hvis den oprindelige pris er 35.000 valutaenheder og værdien efter afskrivning er 7.500 valutaenheder. Afskrivningsperioden er 3 år. Afskrivningen fra den tiende til den tyvende periode beregnes.

=VSA(35000; 7500; 36; 10; 20; 2) = 8603,80 valutaenheder. Afskrivningen over perioden mellem den 10. og den 20. periode er 8.603,80 valutaenheder.

Tilbage til Finansfunktioner del et

Tilbage til Finansfunktioner del to

Funktioner efter kategori

St√łt os venligst!