Tilføjelsesfunktioner, Liste over analysefunktioner - anden del

note

Tilføjelsesfunktioner leveres af UNO-tjenesten com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Tilføjelsesfunktion


IMAGCOS

Returnerer cosinus af et komplekst tal.

IMAGCOSH

Returnerer den hyperbolske cosinus af et komplekst tal.

IMAGCOT

Returnerer cotangensen af et komplekst tal.

IMAGCSK

Returnerer cosekanten af et komplekst tal.

IMAGCSKH

Returnerer den hyperbolske cosekant af et komplekst tal.

IMAGSEK

Returnerer sekanten af et komplekst tal.

IMAGSEKH

Returnerer den hyperbolske sekant af et komplekst tal.

IMAGSIN

Returnerer sinus af et komplekst tal.

IMAGSINH

Returnerer den hyperbolske sinus af et komplekst tal.

IMAGTAN

Returnerer tangens af et komplekst tal.

KONVERTER

Konverterer en værdi fra en måleenhed til den tilsvarende værdi i en anden målværdi.

DOBBELT.FAKULTET (FACTDOUBLE på engelsk)

Returnerer dobbeltfakulteten af et tal.

Syntaks

DOBBELT.FAKULTET(Tal)

Returnerer Tal!!, dobbeltfakulteten af Tal, hvor Tal er et heltal større end eller lig med nul.

For lige tal returnerer DOBBELT.FAKULTET(n):

2*4*6*8* ... *n

For ulige tal returnerer DOBBELT.FAKULTET(n):

1*3*5*7* ... *n

DOBBELT.FAKULTET(0) returnerer per definition 1.

Eksempel

=DOBBELT.FAKULTET(5) returnerer 15.

=DOBBELT.FAKULTET(6) returnerer 48.

=DOBBELT.FAKULTET(0) returnerer 1.

IMAGABS (IMABS på engelsk)

Resultatet er den absolutte værdi af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGABS("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGABS("5+12j") returnerer 13.

IMAGARGUMENT (IMARGUMENT på engelsk)

Resultatet er argumentet (phi-vinklen) af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGARGUMENT("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGARGUMENT("3+4j") returnerer 0,927295.

IMAGDIV (IMDIV på engelsk)

Resultatet er divisionen af to komplekse tal.

Syntaks

IMAGDIV("Tæller"; "Nævner")

Tæller, Nævner er komplekse tal indtastet i formatet "x+yi" eller "x+yj"

Eksempel

=IMAGDIV("-238+240i"; "10+24i") returnerer 5+12i.

IMAGEKSP (IMEXP på engelsk)

Resultatet er e opløftet til det komplekse tal. Konstanten e har den tilnærmede værdi 2,71828182845904.

Syntaks

IMAGEKSP("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGEKSP("1+j") returnerer 1,47+2,29j (afrundet).

IMAGINÆRDEL (IMAGINARY på engelsk)

Resultatet er den imaginære koefficient af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGINÆRDEL("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGINÆRDEL("4+3j") returnerer 3.

IMAGKONJUGERE (IMCONJUGATE på engelsk)

Resultatet er den konjugerede komplekse komplement til et komplekst tal.

Syntaks

IMAGKONJUGERE("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGKONJUGERE("1+j") returnerer 1-j.

IMAGKVROD (IMSQRT på engelsk)

Resultatet er kvadratroden af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGKVROD("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGKVROD("3+4i") returnerer 2+1i.

IMAGLN (IMLN på engelsk)

Resultatet er den naturlige logaritme (med grundtallet e) af et komplekst tal. Konstanten e har den tilnærmede værdi 2,71828182845904.

Syntaks

IMAGLN("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGLN("1+j") returnerer 0,35+0,79j (afrundet).

IMAGLOG10 (IMLOG10 på engelsk)

Resultatet er titalslogaritmen til et komplekst tal.

Syntaks

IMAGLOG10("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGLOG10("1+j") returnerer 0,15+0,34j (afrundet).

IMAGLOG2 (IMLOG2 på engelsk)

Resultatet er totalslogaritmen til et komplekst tal.

Syntaks

IMAGLOG2("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGLOG2("1+j") returnerer 0,50+1,13j (afrundet).

IMAGPOTENS (IMPOWER på engelsk)

Resultatet er Komplekst_tal opløftet til tal.potens.

Syntaks

IMAGPOTENS("Komplekst_tal"; Potens)

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Potens er eksponenten.

Eksempel

=IMAGPOTENS("2+3i"; 2) returnerer -5+12i.

IMAGPRODUKT (IMPRODUCT på engelsk)

Resultatet er produktet af en række komplekse tal.

Syntaks

IMAGPRODUKT(Kompleks 1 [; Kompleks 2 [; … [; Kompleks 255]]])

Kompleks 1, Kompleks 2, … , Kompleks 255 er komplekse tal, referencer til celler eller til celleområder med komplekse tal. Komplekse tal indtastes på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGPRODUKT("3+4j"; "5-3j") returnerer 27+11j.

IMAGREELT (IMREAL på engelsk)

Resultatet er den reelle koefficient af et komplekst tal.

Syntaks

IMAGREELT("Komplekst_tal")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGREELT("1+3j") returnerer 1.

IMAGSUB (IMSUB på engelsk)

Resultatet er subtraktionen af to komplekse tal.

Syntaks

IMAGSUB("Komplekst_tal_1"; "Komplekst_tal_2")

Komplekst tal er et komplekst tal indtastet på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGSUB("13+4j"; "5+3j") returnerer 8+j.

IMAGSUM (IMSUM på engelsk)

Resultatet er summen af et sæt komplekse tal.

Syntaks

IMAGSUM(Kompleks 1 [; Kompleks 2 [; … [; Kompleks 255]]])

Kompleks 1, Kompleks 2, … , Kompleks 255 er komplekse tal, referencer til celler eller til celleområder med komplekse tal. Komplekse tal indtastes på formen "x+yi" eller "x+yj".

Eksempel

=IMAGSUM("13+4j"; "5+3j") returnerer 18+7j.

KOMPLEKS (COMPLEX på engelsk)

Resultatet er et komplekst tal, som er returneret fra en reel koefficient og en imaginær koefficient.

Syntaks

KOMPLEKS( ½Realdel; Imaginærdel [; Suffiks])

Realdel er den reelle koefficient i det komplekse tal.

Imaginærdel er den imaginære koefficient i det komplekse tal.

Suffiks er en liste af indstillinger, "i" eller "j".

Eksempel

=KOMPLEKS(3; 4; "j") returnerer 3+4j.

OKT.TIL.BIN (OCT2BIN på engelsk)

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the octal number string entered.

Syntaks

OKT.TIL.BIN(Tal [; Cifre])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=OCT2BIN("3";3) returns "011".

OKT.TIL.DEC (OCT2DEC på engelsk)

The result is the number for the octal number string entered.

Syntaks

OKT.TIL.DEC(Tal)

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Eksempel

=OCT2DEC("144") returns 100.

OKT.TIL.HEX (OCT2HEX på engelsk)

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the octal number string entered.

Syntaks

OKT.TIL.HEX(Tal [; Cifre])

Number is a string that represents an octal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=OCT2HEX("144";4) returns "0064".

Støt os venligst!