Tilføjelsesfunktioner, Liste over analysefunktioner - første del

note

Tilføjelsesfunktionerne leveres af tjenesten UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Tilføjelsesfunktion


BESSELI

Beregner den ændrede Besselfunktion af den første ln(x).

Syntaks

BESSELI(X; N)

X er værdien, som funktionen skal beregnes på.

N er et positivt heltal (N >= 0) der repræsenterer rækkefølgen i Besselfunktionen ln(x)

Eksempel

=BESSELI(3.45, 4), returnerer 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returnerer 0.651416873060081, som ovenfor, fordi decimal-delen af N ignoreres.

=BESSELI(-1, 3), returnerer -0.022168424924332

BESSELJ

Beregner Besselfunktion af første type Jn(x) (cylinderfunktion).

Syntaks

BESSELJ(X; N)

X er værdien, som funktionen skal beregnes på.

N er et positivt heltal (N >= 0) der repræsenterer rækkefølgen i Besselfunktionen Jn(x)

Eksempel

=BESSELJ(3.45, 4), returnerer 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returnerer 0.196772639864984, som ovenfor, fordi decimal-delen af N ignoreres.

=BESSELJ(-1, 3), returnerer -0.019563353982668

BESSELK

Beregner den ændrede Besselfunktion af den anden type Kn(x).

Syntaks

BESSELK(X; N)

X er den strikte positive værdi (X > 0) med hvilken funktionen vil blive beregnet.

N er et positivt heltal (N >= 0) der repræsenterer rækkefølgen i Besselfunktionen Kn(x)

Eksempel

=BESSELK(3.45, 4), returnerer 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returnerer 0.144803466373734, som ovenfor, fordi decimal-delen af N ignoreres.

=BESSELK(0, 3), returnerer Err:502 – ugyldigt argument (X=0)

BESSELY

Beregner Besselfunktionen af den anden type Yn(x).

Syntaks

BESSELY(X; N)

X er den strikte positive værdi (X > 0) med hvilken funktionen vil blive beregnet.

N er et positivt heltal (N >= 0) der repræsenterer rækkefølgen i Besselfunktionen Yn(x)

Eksempel

=BESSELY(3.45, 4), returnerer -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returnerer -0.679848116844476, som ovenfor, fordi decimal-delen af N ignoreres.

=BESSELY(0, 3), returnerer Err:502 – ugyldigt argument (X=0)

BIN.TIL.DEC (BIN2DEC på engelsk)

Resultatet er decimaltallet for det indtastede binære tal.

Syntaks

BIN.TIL.DEC(Tal)

Tal er et binært tal. Tallet kan højst have 10 pladser (bit). Den mest betydende bit er fortegnsbitten. Negative tal indtastes som tos komplement.

Eksempel

=BIN.TIL.DEC(1100100) returnerer 100.

BIN.TIL.HEX (BIN2HEX på engelsk)

Resultatet er hexadecimaltallet af det indtastede binære tal.

Syntaks

BIN.TIL.HEX(Tal [; Cifre])

Tal er et binært tal. Tallet kan højst have 10 pladser (bit). Den mest betydende bit er fortegnsbitten. Negative tal indtastes som tos komplement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=BIN.TIL.HEX(1100100;6) returnerer 000064.

BIN.TIL.OKT (BIN2OCT på engelsk)

Resultatet er den oktale værdi af det indtastede binære tal.

Syntaks

BIN.TIL.OKT(Tal [; Cifre])

Tal er et binært tal. Tallet kan højst have 10 pladser (bit). Den mest betydende bit er fortegnsbitten. Negative tal indtastes som tos komplement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=BIN.TIL.OKT(1100100; 4) returnerer 0144.

DEC.TIL.BIN (DEC2BIN på engelsk)

Resultatet er den binære værdi af det indtastede decimaltal mellem -512 og 511.

Syntaks

DEC.TIL.BIN( Tal [; Cifre])

Tal er et decimaltal. Hvis Tal er negativ, vil funktionen returnere et binært tal med 10 tegn. Den mest signifikante bit er tegnbit, de øvrige ni bit returnerer værdien.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=DEC.TIL.BIN(100; 8) returnerer 01100100.

DEC.TIL.HEX (DEC2HEX på engelsk)

Resultatet er den hexadecimale værdi af det indtastede decimaltal.

Syntaks

DEC.TIL.HEX( Tal [; Cifre])

Tal er et decimaltal. Hvis Tal er negativ returnerer funktionen et hexadecimalt tal med 10 tegn (40 bit). Den mest signifikante bit er tegnbit, de øvrige 39 bit returnerer værdien.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=DEC.TIL.HEX(100; 4) returnerer 0064.

DEC.TIL.OKT (DEC2OCT på engelsk)

Resultatet er den oktale værdi af det indtastede decimaltal.

Syntaks

DEC.TIL.OKT( Tal [; Cifre])

Tal er et decimaltal. Hvis Tal er negativ returnerer funktionen et oktaltal med 10 tegn (30 bit). Den mest signifikante bit er tegnbit, de øvrige 29 bit returnerer værdien.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=DEC.TIL.OKT(100;4) returnerer 0144.

DELTA

Resultatet er SAND (1) hvis begge tal, som er afleveret som et argument, er ens, ellers det er FALSK (0).

Syntaks

DELTA( Tal_1 [; Tal_2])

Eksempel

=DELTA(1; 2) returnerer 0.

ERF.PRÆCIS

Returnerer værdier af Gaussisk fejlintegral mellem 0 og den givne grænse.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

ERF.PRÆCIS(NedreGrænse)

NedreGrænse er integralets grænse. Beregningen foretages mellem 0 og denne grænseværdi.

Eksempel

=ERF.PRÆCIS(1) returnerer 0.842701.

ERFC.PRÆCIS

Returnerer komplementære værdier af Gauss fejl integrale imellem x og uendelig.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Syntaks

ERFC.PRÆCIS(Nedre grænse)

Nedre_grænse er nederste grænse på integralet

Eksempel

=ERFC.PRÆCIS(1) returnerer 0,157299.

FEJLFUNK (ERF på engelsk)

Returnerer værdier af det Gaussiske fejlintegral.

Syntaks

FEJLFUNK( Nedre_grænse [; Øvre_grænse])

Nedre_grænse er nederste grænse på integralet.

Øvre grænse er valgfri. Det er integralets øvre grænse. Hvis denne værdi mangler, benyttes grænseværdier mellem 0 og den nedre grænse.

Eksempel

=FEJLFUNK(0; 1) returnerer 0,842701.

FEJLFUNK.KOMP (ERFC på engelsk)

Returnerer komplementær værdier af det Gaussisk fejlintegral mellem X og uendelig.

Syntaks

FEJLFUNK.KOMP(Nedre_grænse)

Nedre_grænse er nederste grænse på integralet

Eksempel

=FEJLFUNK.KOMP(1) returnerer 0,157299.

GETRIN (GESTEP på engelsk)

Resultatet er 1, hvis Tal er større end eller lig med Tærskelværdi.

Syntaks

GETRIN( Tal [; Tærskelværdi])

Eksempel

=GETRIN(5;1) returnerer 1.

HEX.TIL.BIN (HEX2BIN på engelsk)

Resultatet er den binære værdi af det indtastede hexadecimaltal.

Syntaks

HEX.TIL.BIN(Tal [; Cifre])

Tal er et hexadecimalt tal eller en tekst, som repræsenterer et hexadecimalt tal. Tallet kan højst have 10 cifre. Den mest betydende bit er fortegnsbitten, de efterfølgende bits returnerer værdien. Negative tal indtastes som to-komplement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=HEX.TIL.BIN("6a";8) returnerer 01101010.

HEX.TIL.DEC (HEX2DEC på engelsk)

Resultatet er den decimale værdi af det indtastede hexadecimaltal.

Syntaks

HEX.TIL.DEC(Tal)

Tal er et hexadecimalt tal eller en tekst, som repræsenterer et hexadecimalt tal. Tallet kan højst have 10 cifre. Den mest betydende bit er fortegnsbitten, de efterfølgende bits returnerer værdien. Negative tal indtastes som to-komplement.

Eksempel

=HEX.TIL.DEC("6a") returnerer 106.

HEX.TIL.OKT (HEX2OCT på engelsk)

Resultatet er den oktale værdi af det indtastede hexadecimaltal.

Syntaks

HEX.TIL.OKT( Tal [; Cifre])

Tal er et hexadecimalt tal eller en tekst, som repræsenterer et hexadecimalt tal. Tallet kan højst have 10 cifre. Den mest betydende bit er fortegnsbitten, de efterfølgende bits returnerer værdien. Negative tal indtastes som to-komplement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=HEX.TIL.OKT("6a";4) returnerer 0152.

Støt os venligst!