Tilføjelsesfunktioner, Liste over analysefunktioner - første del

note

Tilføjelsesfunktionerne leveres af tjenesten UNO com.sun.star.sheet.addin.Analysis.


For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Tilføjelsesfunktion


BESSELI

Beregner den ændrede Besselfunktion af den første ln(x).

Syntaks

BESSELI(X; N)

X er værdien, som funktionen skal beregnes på.

N er et positivt heltal (N >= 0) der repræsenterer rækkefølgen i Besselfunktionen ln(x)

Eksempel

=BESSELI(3.45, 4), returnerer 0.651416873060081

=BESSELI(3.45, 4.333), returnerer 0.651416873060081, som ovenfor, fordi decimal-delen af N ignoreres.

=BESSELI(-1, 3), returnerer -0.022168424924332

BESSELJ

Beregner Besselfunktion af første type Jn(x) (cylinderfunktion).

Syntaks

BESSELJ(X; N)

X er værdien, som funktionen skal beregnes på.

N er et positivt heltal (N >= 0) der repræsenterer rækkefølgen i Besselfunktionen Jn(x)

Eksempel

=BESSELJ(3.45, 4), returnerer 0.196772639864984

=BESSELJ(3.45, 4.333), returnerer 0.196772639864984, som ovenfor, fordi decimal-delen af N ignoreres.

=BESSELJ(-1, 3), returnerer -0.019563353982668

BESSELK

Beregner den ændrede Besselfunktion af den anden type Kn(x).

Syntaks

BESSELK(X; N)

X er den strikte positive værdi (X > 0) med hvilken funktionen vil blive beregnet.

N er et positivt heltal (N >= 0) der repræsenterer rækkefølgen i Besselfunktionen Kn(x)

Eksempel

=BESSELK(3.45, 4), returnerer 0.144803466373734

=BESSELK(3.45, 4.333), returnerer 0.144803466373734, som ovenfor, fordi decimal-delen af N ignoreres.

=BESSELK(0, 3), returnerer Err:502 – ugyldigt argument (X=0)

BESSELY

Beregner Besselfunktionen af den anden type Yn(x).

Syntaks

BESSELY(X; N)

X er den strikte positive værdi (X > 0) med hvilken funktionen vil blive beregnet.

N er et positivt heltal (N >= 0) der repræsenterer rækkefølgen i Besselfunktionen Yn(x)

Eksempel

=BESSELY(3.45, 4), returnerer -0.679848116844476

=BESSELY(3.45, 4.333), returnerer -0.679848116844476, som ovenfor, fordi decimal-delen af N ignoreres.

=BESSELY(0, 3), returnerer Err:502 – ugyldigt argument (X=0)

BIN.TIL.DEC (BIN2DEC på engelsk)

The result is the number for the binary (base-2) number string entered.

Syntaks

BIN.TIL.DEC(Tal)

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Eksempel

=BIN2DEC("1100100") returns 100.

BIN.TIL.HEX (BIN2HEX på engelsk)

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the binary (base-2) number string entered.

Syntaks

BIN.TIL.HEX(Tal [; Cifre])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Places means the number of places to be output.

Eksempel

=BIN2HEX("1100100";6) returns "000064".

BIN.TIL.OKT (BIN2OCT på engelsk)

The result is the string representing the number in octal form for the binary (base-2) number string entered.

Syntaks

BIN.TIL.OKT(Tal [; Cifre])

Number is a string representing a binary (base-2) number. It can have a maximum of 10 places (bits). The most significant bit is the sign bit. Negative numbers are entered as two's complement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=BIN2OCT("1100100";4) returns "0144".

DEC.TIL.BIN (DEC2BIN på engelsk)

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the number entered.

Syntaks

DEC.TIL.BIN( Tal [; Cifre])

Number is a number between -512 and 511. If Number is negative, the function returns a binary number string with 10 characters. The most significant bit is the sign bit, the other 9 bits return the value.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=DEC2BIN(100;8) returns "01100100".

DEC.TIL.HEX (DEC2HEX på engelsk)

The result is the string representing the number in hexadecimal form for the number entered.

Syntaks

DEC.TIL.HEX( Tal [; Cifre])

Number is a number. If Number is negative, the function returns a hexadecimal number string with 10 characters (40 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 39 bits return the value.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=DEC2HEX(100;4) returns "0064".

DEC.TIL.OKT (DEC2OCT på engelsk)

The result is the string representing the number in octal form for the number entered.

Syntaks

DEC.TIL.OKT( Tal [; Cifre])

Number is a number. If Number is negative, the function returns an octal number string with 10 characters (30 bits). The most significant bit is the sign bit, the other 29 bits return the value.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=DEC2OCT(100;4) returns "0144".

DELTA

Resultatet er SAND (1) hvis begge tal, som er afleveret som et argument, er ens, ellers det er FALSK (0).

Syntaks

DELTA( Tal_1 [; Tal_2])

Eksempel

=DELTA(1; 2) returnerer 0.

ERF.PRÆCIS

Returnerer værdier af Gaussisk fejlintegral mellem 0 og den givne grænse.

Syntaks

ERF.PRÆCIS(NedreGrænse)

NedreGrænse er integralets grænse. Beregningen foretages mellem 0 og denne grænseværdi.

Eksempel

=ERF.PRÆCIS(1) returnerer 0.842701.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.ERF.PRECISE

ERFC.PRÆCIS

Returnerer komplementære værdier af Gauss fejl integrale imellem x og uendelig.

Syntaks

ERFC.PRÆCIS(Nedre grænse)

Nedre_grænse er nederste grænse på integralet

Eksempel

=ERFC.PRÆCIS(1) returnerer 0,157299.

Tekniske oplysninger

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.3.


Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

COM.MICROSOFT.ERFC.PRECISE

FEJLFUNK (ERF på engelsk)

Returnerer værdier af det Gaussiske fejlintegral.

Syntaks

FEJLFUNK( Nedre_grænse [; Øvre_grænse])

Nedre_grænse er nederste grænse på integralet.

Øvre grænse er valgfri. Det er integralets øvre grænse. Hvis denne værdi mangler, benyttes grænseværdier mellem 0 og den nedre grænse.

Eksempel

=FEJLFUNK(0; 1) returnerer 0,842701.

FEJLFUNK.KOMP (ERFC på engelsk)

Returnerer komplementær værdier af det Gaussisk fejlintegral mellem X og uendelig.

Syntaks

FEJLFUNK.KOMP(Nedre_grænse)

Nedre_grænse er nederste grænse på integralet

Eksempel

=FEJLFUNK.KOMP(1) returnerer 0,157299.

GETRIN (GESTEP på engelsk)

Resultatet er 1, hvis Tal er større end eller lig med Tærskelværdi.

Syntaks

GETRIN( Tal [; Tærskelværdi])

Eksempel

=GETRIN(5;1) returnerer 1.

HEX.TIL.BIN (HEX2BIN på engelsk)

The result is the string representing the number in binary (base-2) form for the hexadecimal number string entered.

Syntaks

HEX.TIL.BIN(Tal [; Cifre])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=HEX2BIN("6a";8) returns "01101010".

HEX.TIL.DEC (HEX2DEC på engelsk)

The result is the number for the hexadecimal number string entered.

Syntaks

HEX.TIL.DEC(Tal)

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Eksempel

=HEX.TIL.DEC("6a") returnerer 106.

HEX.TIL.OKT (HEX2OCT på engelsk)

The result is the string representing the number in octal form for the hexadecimal number string entered.

Syntaks

HEX.TIL.OKT( Tal [; Cifre])

Number is a string that represents a hexadecimal number. It can have a maximum of 10 places. The most significant bit is the sign bit, the following bits return the value. Negative numbers are entered as two's complement.

Cifre er antallet af cifre, som skal returneres.

Eksempel

=HEX2OCT("6a";4) returns "0152".

Støt os venligst!