Tilføjelsesfunktioner

Det følgende beskriver og oplister nogle af de tilgængelige tilføjelsesfunktioner.

Begrebet tilføjelsesfunktioner

I hjælpen kan du også finde en beskrivelse af grænsefladen for tilføjelsesfunktioner i LibreOffice Calc. Derudover er vigtige funktioner og deres parametre beskrevet i hjælpen til .

Tilgængelige tilføjelsesfunktioner

LibreOffice indeholder eksempler på grænsefladen for tilføjelsesfunktioner i LibreOffice Calc.

Analysefunktioner del et

Analysefunktioner del to

DAGE.I.MÅNEDEN

Beregner antal dage i den måned, hvori den indtastede dato forekommer.

Syntaks

DAGE.I.MÅNEDEN(Dato)

Dato er enhver dato i den respektive måned i det ønskede år. Datoparameteren skal være en gyldig dato i henhold til lokalitetsindstillingerne i LibreOffice.

Eksempel

DAGE.I.MÅNEDEN(A1) returnerer 29 dage hvis A1 indeholder 17/2/68, en gyldig dato i februar 1968.

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.DAYSINMONTH

tip

.

DAGE.I.ÅRET

Beregner antallet af dage i året, hvori den indtastede dato forekommer.

Syntaks

DAGE.I.ÅRET(Dato)

Dato er enhver dato i det respektive år. Datoparameteren skal være en gyldig dato i henhold til lokalitetsindstillingerne i LibreOffice.

Eksempel

DAGE.I.ÅRET(A1) returnerer 366 dage hvis A1 indeholder 29/2/68, en gyldig dato i året 1968.

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.DAYSINYEAR

tip

ER.SKUDÅR

Bestemmer, om et år er et skudår. Hvis ja vil funktionen returnere værdien 1 (TRUE); hvis nej vil funktionen returnere 0 (FALSE).

Syntaks

ER.SKUDÅR(Dato) (på engelsk: ISLEAPYEAR)

Dato bestemmer, om en given dato falder i et skud år. Parameteret Dato skal være en gyldig dato.

warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Eksempel

=ER.SKUDÅR(A1) returnerer 1, hvis A1 indeholder 29/2/1968, den gyldige dato 29. februar 1968, i din lokalitetsindstilling.

Du kan også bruge =ER.SKUDÅR(DATO(1968;2;29)) eller =ER.SKUDÅR("1968-02-29"), hvor du angiver datostrengen i ISO 8601 notation.

Brug aldrig ER.SKUDÅR(29/2/68), fordi dette først vil dividere 29 med 2 for derefter at dividere med 68 og tilsidst beregne om resultatet (som datotal) er et skudår.

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.ISLEAPYEAR

tip

MÅNEDER (på engelsk: MONTHS)

Beregner differencen i måneder mellem to datoer.

Syntaks

MÅNEDER(Startdato; Slutdato; Type)

Startdato: Første dato

Slutdato: Anden dato

Type beregner typen af forskel. Mulige værdier er 0 (interval) og 1 (i kalendermåneder).

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.MONTHS

tip

ROT13

Krypterer en tekststreng ved at flytte tegnene 13 placeringer i alfabetet. Efter bogstavet Z starter alfabetet forfra (rotation). Ved at anvende samme funktion igen på resultatet kan du afkode teksten.

Syntaks

ROT13(Tekst)

Tekst er tekststrengen som skal krypteres. ROT13(ROT13(Tekst)) dekrypterer koden.

Eksempel

=ROT13("Gur Qbphzrag Sbhaqngvba jnf sbhaqrq va Frcgrzore 2010.") returnerer strengen "The Document Foundation was founded in September 2010.". Bemærk, hvordan mellemrum, cifre og punktummer er upåvirkede af ROT13.

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.ROT13

tip

Se flere detaljer om denne funktion på wiki-siden ROT13.


UGER

Beregner differencen i uger mellem to datoer.

Syntaks

UGER(Startdato; Slutdato; Type)

Startdato er intervallets startdato.

Slutdato er intervallets slutdato. Slutdatoen skal være større (senere) end startdatoen, ellers returneres en fejl.

Type angiver den type forskel, der skal beregnes. Mulige værdier er 0 (tidsinterval) eller 1 (kalenderuger).

Hvis Type = 0, antager funktionen, at 7 dage svarer til en uge uden at se nogen bestemt ugedag som ugens begyndelse.

Hvis Type = 1 anser funktionen mandag som ugens første dag. Derfor tælles hver forekomst af en mandag i tidsrummet, bortset fra startdatoen, som en uge mere.

note

Denne funktion anser mandag som ugens første dag, uanset de aktuelle lokaliseringer.


Eksempel

I de følgende eksempler, angives datoer som strenge. De kan imidlertid også lagres i adskilte celler og angives som referencer.

=UGER("12/01/2022","17/01/2022",0) returnerer 0, fordi Type var sat til 0 og der kun er 5 dage i intervallet.

=UGER("12/01/2022","19/01/2022",0) returnerer 1, fordi Type var sat til 0 og der er 7 dage i intervallet.

=UGER("12/01/2022","17/01/2022",1) returner 1, fordi Type var sat til 1 og intervallet indeholder en mandag, da 12/01/2022 er en onsdag og 17/01/2022 mandag.

=UGER("10/01/2022","15/01/2022",1) returnerer 0, fordi Type var sat til 1 og intervallet ikke indeholder nogen mandage udover startdatoen.

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.WEEKS

tip

UGER.I.ÅRET

Beregner antallet af uger i et år med en bestemt dato. Antallet af uger er defineret, som følger: en uge, som spænder over to år, bliver føjet til det år, hvor der er flest dage i den delte uge.

Syntaks

UGER.I.ÅRET(Dato)

Dato er enhver dato i det respektive år. Datoparameteren skal være en gyldig dato i henhold til lokalitetsindstillingerne i LibreOffice.

Eksempel

UGER.I.ÅRET(A1) returnerer 53 hvis A1 indeholder 17/2/70, en gyldig dato i året 1970.

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.WEEKSINYEAR

tip

ÅR (på engelsk: YEARS)

Beregner differencen i år mellem to datoer.

Syntaks

ÅR.INTERVAL(Startdato; Slutdato; Type)

Startdato: Første dato

Slutdato: Anden dato

Type: Beregner typen af forskel. Mulige værdier er 0 (interval) og 1 (i kalenderår).

Tekniske oplysninger

Denne funktion er ikke en del af standarden Open Document Format for kontorprogrammer (OpenDocument) Version 1.3. del 4: Omregnet formel (OpenFormula) -format. Navnerummet er

ORG.OPENOFFICE.YEARS

tip

Tilføjelsesfunktioner via LibreOffice API

Tilføjelsesfunktioner kan også implementeres via LibreOffice API.

Støt os venligst!