Regnearksfunktioner

Dette afsnit indeholder beskrivelser af Regnearksfunktioner samt et eksempel.

For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Regneark


FEJL.TYPE

Returnerer et tal, som repræsenterer en specifik fejltype, eller fejlværdien #N/A, hvis der ikke er nogen fejl.

ANTAL.ARK (SHEETS på engelsk)

Afg√łr antallet af ark i en henvisning. Hvis du ikke indtaster en parameter, returneres antal ark i det aktuelle dokument.

Syntaks

ANTAL.ARK([Reference])

Reference er referencen til et ark eller et område. Denne parameter er valgfri.

Eksempel

=ANTAL.ARK(Ark1.A1:Ark3.G12) returnerer 3, hvis Ark1, Ark2 og Ark3 findes i den angivne r√¶kkef√łlge.

VÆLG (CHOOSE på engelsk)

Bruger et indeks til at returnere en værdi fra en liste af op til 30 værdier.

Syntaks

VÆLG(Indeks; Værdi1 [; Værdi2 [; ... [; Værdi254]]])

Indeks er en reference eller et tal mellem 1 og 254, der viser, hvilken værdi, der skal tages fra listen.

Værdi1, Værdi2, ..., Værdi254 er listen over værdier, der er indsat som rerence til en celle eller som individuelle værdier.

Eksempel

=VÆLG(A1; B1; B2; B3; "I dag"; "I går"; "I morgen"), returnerer for eksempel indholdet af celle B2 til A1 = 2; til A1 = 4. Funktionen returnerer teksten "I dag".

GETPIVOTDATA

Funktionen GETPIVOTDATA returnerer en resultatværdi fra en pivottabel. Værdien adresseres ved hjælp at felt- og elementnavnene, således at de forbliver valide såfremt pivottabellens opbygning senere ændres.

Syntaks

To forskellige syntaksdefinitioner kan bruges:

GETPIVOTDATA(Målfelt; Pivottabel[; Felt 1; Element 1][; ... [Felt 126; Element 126]])

eller

GETPIVOTDATA(pivottabel; Begrænsninger)

Syntaks nr. 2 antages at v√¶re brugt hvis netop to parametre er givet, hvor den f√łrste parameter er en reference til en celle eller et celleomr√•de. Den f√łrste syntaks antages at v√¶re brugt i alle andre tilf√¶lde. Funktionsguiden viser den f√łrste syntaks.

F√łrste syntaks

Målfelt er en tekststreng som vælger et af pivottabellens datafelter. Tekststrengen kan være navnet på kildekolonnen eller navn på datafeltet som vises i tabellen ("Sum - Salg").

pivottabel er en reference til en celle eller et celleområde som er placeret inden i en pivottabel eller som indeholder en pivottabel. Hvis celleområdet består af flere pivottabeller, vil den senest brugte pivottabel blive anvendt.

Hvis intet Felt n / Element n par er opgivet, returneres totalen. Ellers tilf√łjer hvert par en begr√¶nsning som resultatet skal leve op til. Felt n er navnet p√• et felt fra pivottabellen. Element n er navnet p√• et element fra selvsamme felt.

Hvis pivottabellen kun består af et en enkelt resultatværdi som lever op til afgrænsningerne, eller en subtotal som summerer alle matchende værdier, vil denne værdi bleve returneret. Hvis der ikke er matchende resultater, eller der er flere resultater uden opsummering, returneres en fejl. Disse betingelser knytter sig til resultater fra pivottabellen.

Hvis kildedata indeholder bestanddele som er skjult som f√łlge af indstillinger for pivottabellen, ignoreres de. R√¶kkef√łlgen af felter og elementer er ikke vigtig. Felter og elementnavne er ikke afh√¶ngige af at v√¶re pr√¶cise med hensyn til STORE og sm√• bogstaver.

Hvis der ikke gives begr√¶nsning p√• sidefelter, bruges feltets aktuelt valgte v√¶rdi implicit. Hvis der er begr√¶nsning p√• sidefelter, m√• det matche feltets aktuelt valgte v√¶rdi, ellers returneres en fejl. Sidefelter er feltet aller√łverst til venstre i en pivottabel, som er bestemt af omr√•det "Sidefelter" i dialogen "Pivottabel layout", Fra hvert sidefelt kan der v√¶lges et element (v√¶rdi), hvilket betyder at kun den v√¶rdi medtages i beregningen.

Værdier for subtotal fra pivottabellen bruges kun, hvis de benytter funktionen "auto" (bortset fra specificerede begrænsninger, se Anden syntaks herunder).

Anden syntaks

pivottabel har samme betydning som ved f√łrste syntaks.

Begrænsninger er en mellemrumssepareret liste. Elementer kan være i citationstegn (enkelte citationstegn). Hele tekststrengen skal være omkranset af citationstegn (dobbelte citationstegn), med mindre du refererer til tekststrengen fra en anden celle.

En af indtastningerne kan være datafeltnavnet. Datafeltnavnet kan undlades, hvis pivottabellen alene består af et datafelt, ellers skal det være tilstede.

Hver af de √łvrige indtastninger angiver en begr√¶nsning p√• formen Felt[Element] (med de konkrete tegn [ og ]), eller blot Element hvis elementnavnet er unikt i alle felter som er brugt i pivottabellen.

Et funktionsnavn kan tilf√łjes p√• formen felt[element;funktion], hvilket betyder at kriterierne kun passer p√• subtotal v√¶rdier som bruger denne funktion. De mulige funktionsnavne er Sum, T√¶l, Middel, Maks, Min, Produkt, T√¶l (kun tal), Stdafv, Stdafvp, Varians, og Variansp. Der skelnes ikke mellem store og sm√• bogstaver.

INDEKS (INDEX på engelsk)

INDEKS returnerer indholdet af en celle, angivet enten ved række og kolonne eller ved et navngivet område. Afhængig af konteksten returnerer INDEKS enten indhold eller en reference.

Syntaks

INDEKS(Reference [; Række [; Kolonne [; Område]]])

Reference er en cellereference, enten indtastet direkte eller ved at benytte navnet på et område. Hvis referencen består af flere områder, skal du sætte referencen eller områdenavnet i parentes.

Række (valgfri) repræsenterer rækkenummeret af referenceområdet, hvor der skal returneres en værdi fra. Hvis nul (ingen specifik række) returneres alle refererede rækker

Kolonne (valgfri) repræsenterer kolonnenummeret af referenceområdet, hvor der skal returneres en værdi fra. Hvis nul (ingen specifik kolonne) returneres alle refererede kolonner.

Område (valgfri) repræsenterer indekset for underområdet hvis der refereres til flere områder.

Eksempel

=INDEKS(Priser;4;1) returnerer værdien fra række 4 og kolonne 1 af databaseområdet defineret i Data - Definer som Priser.

=INDEKS(SumX; 4; 1) returnerer værdien fra området SumX i række 4 og kolonne 1 som defineret i Ark - Navngivne områder og udtryk - Definer.

=INDEKS(A1:B6;1) returnerer en reference til den f√łrste r√¶kke i A1:B6.

=INDEKS(A1:B6;0;1) returnerer en reference til den f√łrste kolonne i A1:B6.

=INDEKS((multi);4;1) indikerer v√¶rdien i r√¶kke 4 kolonne 1 i det definerede (multi-) omr√•de, som du navngav under Ark - Navngivne omr√•der og udtryk - Definer som multi. Multiomr√•det kan best√• af flere enkelte rektangul√¶re omr√•der, hver med en r√¶kke 4 og kolonne 1. Hvis du senere √łnsker at kalde den anden blok fra multiomr√•det kan du indtaste tallet 2 som omr√•deparameter.

=INDEKS(A1:B6;1;1) angiver v√¶rdien i det √łverste venstre hj√łrne af omr√•det A1:B6.

=INDEKS((multi);0;0;2) returnerer en reference til det andet område af multiområdet.

LOPSLAG (VLOOKUP på engelsk)

Lodret s√łgning med henvisning til tilst√łdende celler til h√łjre. Denne funktion kontrollerer, om en bestemt v√¶rdi er indeholdt i den f√łrste kolonne i et omr√•de. Funktionen returnerer i s√• fald v√¶rdien til samme linje af en bestemt tabelkolonne, navngivet Indeks. Hvis parametren Sorteringsr√¶kkef√łlge er undladt eller sat til TRUE, bliver det antaget, at dataene er sorteret i stigende r√¶kkef√łlge. I dette tilf√¶lde vil, hvis det eksakte s√łgekriterie ikke blev fundet, den sidste v√¶rdi, der er mindre end kriteriet, blive returneret. Hvis Sorteringsr√¶kkef√łlge er sat til FALSE eller nul, skal der findes et eksakt match, ellers vil fejlen Fejl: V√¶rdi ikke tilg√¶ngelig blive returneret. Med en v√¶rdi p√• nul beh√łver dataene dog ikke at v√¶re sorteret stigende.

S√łgningen underst√łtter jokere eller regul√¶re udtryk. Med regul√¶re udtryk aktivere kan du indtaste "al.*", for eksempel for at finde det f√łrste sted med "al.*" fulgt af vilk√•rlige tegn. Hvis du vil s√łge efter en tekst, som ogs√• er et regul√¶rt udtryk, skal du ogs√• enten s√¶tte en "\" foran hvert tegn eller lukke teksten inde i \Q...\E. Du kan sl√• den automatiske evaluering af jokere og regul√¶re udtryk til og fra i- LibreOffice Calc - Beregn.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er strenge i s√łgekriterier, som repr√¶senter et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere kriteriestrenge til tal. For eksempel vil ",0" blive konverteret til 0,0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re med et match med et regul√¶rt udtryk men et numerisk match. N√•r du skifter til en lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er et punktum, virker konverteringen af det regul√¶re udtryk i midlertid ogs√•. For at gennemtvinge evalueringen af det regul√¶re udtryk i stedet for et numerisk udtryk, bruger du nogle udtryk, der ikke kan misforst√•s som numeriske, s√• som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Syntaks

=LOPSLAG(S√łgekriterie; Matrix; Indeks [; Sorteret_omr√•de_opslag])

Opslagsv√¶rdi er v√¶rdien der s√łges efter i den f√łrste kolonne i tabellen.

MATRIX er den henvisning, som skal omfatte mindst så mange kolonner som det tal, der blev angivet i INDEX-argumentet.

Indeks er kolonnenummeret i omr√•det som indeholder v√¶rdien som skal returneres. Den f√łrste kolonne har tallet 1.

Sorteringsr√¶kkef√łlge er en valgfri parameter, der viser om den f√łrste kolonne i matricen indeholder omr√•degr√¶nser i stedet for almindelige tal. I denne tilstand returnerer opslaget den v√¶rdi i r√¶kken, hvor f√łrste kolonne har en v√¶rdi, der er lig med eller mindre end Opslagsv√¶rdien. For eksempel kunne den indeholde datoer, hvor en vis skattev√¶rdi er blevet √¶ndret og s√•dan repr√¶senterer v√¶rdierne begyndelsesdatoen i perioder, hvor en specifik skattev√¶rdi var g√¶ldende. P√• den m√•de vil s√łgning efter dato, der mangler i den f√łrste matricekolonne, men falder mellem nogle eksisterende gr√¶nsedatoer, s√• du kan finde de data, der var g√¶ldende p√• den s√łgte dato. Indtast den Boolske v√¶rdi FALSK eller nul, hvis den f√łrste kolonne ikke er en liste over omr√•degr√¶nser. N√•r denne parameter er SAND eller ikke angivet, g√¶lder det, at den f√łrste kolonne i matricen skal sorteres i stigende r√¶kkef√łlge. Sorterede kolonner kan gennems√łges meget hurtigere og funktionen returnerer altid en v√¶rdi, endda n√•r opslagsv√¶rdien ikke blev matchet pr√¶cist, hvis den er st√łrre end den laveste v√¶rdi i den sorterede liste. I usorterede kolonner skal opslagsv√¶rdien matches pr√¶cist. Ellers vil funktionen returnere #N/A med beskeden: Fejl: V√¶rdien ikke tilg√¶ngelig.

Håndtering af tomme celler

Eksempel

Du vil indtaste varenummeret i menuen i celle A1, og navnet p√• retten skal med det samme fremkomme i den tilst√łdende celle (B1). V√¶rdien til konvertering fra nummer til navn findes i omr√•det D1:E100. D1 indeholder 100, E1 indeholder navnet Gr√łntsagssuppe og s√• videre op til 100 menupunkter. Tallene i kolonne D er sorteret i stigende orden; derfor er den valgfri parameter Sorteret ikke n√łdvendig.

Indtast f√łlgende formel i B1:

=LOPSLAG(A1;D1:E100;2)

Så snart du indtaster et tal i A1 vil B1 vise den tilsvarende tekst indeholdt i den anden kolonne af referencen D1:E100. Indtastning af et ikke eksisterende tal viser teksten med næste tal i rækken. For at forhindre dette, indtastes FALSK som sidste parameter i formlen så en fejlmeddelelse genereres når et ikke eksisterende tal er indtastet.

HYPERLINK

Når du klikker på en celle, som indeholder HYPERLINK-funktioner, åbner hyperlinket.

Hvis du bruger den valgfri parameter celletekst, finder formlen URL'en, og viser så teksten.

tip

For at √•bne en hyperlinket celle med tastaturet, skal du v√¶lge cellen, trykke F2 for at komme i redigeringstilstand, flytte mark√łren foran hyperlinket, trykke Skift+F10, og s√• v√¶lge √Öbn hyperlink.


Syntaks

HYPERLINK("URL" [; "Celletekst"])

URL specificerer kædemålet. Den valgfri parameter Celletekst er den tekst eller det tal, som vises i cellen og som returneres som resultatet. Hvis parameteren Celletekst ikke er angivet, vises parameteren URL i cellens tekst og returneres som resultatet.

Tallet 0 returneres for tomme celler og matrixelementer.

Eksempel

=HYPERLINK("http://www.example.org") viser teksten "http://www.example.org" i cellen og udf√łrer hyperlinket http://www.example.org n√•r der klikkes p√• den.

=HYPERLINK("http://www.eksempel.org"; "Klik her") viser teksten "Klik her" i cellen og udf√łrer hyperlinket http://www.eksempel.org n√•r der klikkes p√• cellen.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) viser tallet 12345 og udf√łrer hyperlink http://www.example.org, n√•r der klikkes p√• det.

=HYPERLINK($B4) hvor celle B4 indeholder HTTP://www.eksempel.org". Funktionen tilf√łjer "HTTP://www.eksempel.org" til URL'en i hyperlinkcellen og returnerer den samme tekst, som bruges som formelresultat.

=HYPERLINK("HTTP://www."; "Klik ") & "eksempel.org" viser teksten "Klik eksempel.org" i cellen og udf√łrer hyperlinket HTTP://www.eksempel.org n√•r der klikkes p√• cellen.

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") viser teksten Gå til toppen og hopper til cellen Ark1.A1 i dette dokument.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specifikation";"Gå til Writer-bogmærke") viser teksten Gå til Writer-bogmærke, indlæser det angivne tekstdokument og hopper til bogmærket "Specifikation".

INDIREKTE (INDIRECT på engelsk)

Returnerer Henvisning angivet ved en tekststreng. Denne funktion kan også bruges til at returnere området af en tilsvarende streng.

Af hensyn til interoperabilitet underst√łtter funktionerne ADRESSE og INDIREKTE (INDIRECT p√• engelsk) en valgfri parameter til at angive om R1C1 adresse metode skal anvendes i stedet for den s√¶dvanlige A1 metode.

I ADRESSE, bliver parameteren indsat som den fjerde parameter, hvilket flytter det valgfri arknavn parameter til den femte placering.

I INDIREKTE (INDIRECT p√• engelsk), er parameteren tilf√łjet som den anden parameter.

I begge funktioner gælder det, at hvis argumentet bliver indsat med værdien 0, så bliver R1C1-notationen brugt. Hvis argumentet er ikke givet eller har en anden værdi end 0, så bliver A1-notationen brugt.

I tilfælde af R1C1 metode, returnerer ADRESSE strenge ved hjælp af udråbstegn '!' som skilletegn for arkets navn, da INDIREKTE (INDIRECT på engelsk) forventer udråbstegnet som arknavn skilletegn. Begge funktioner bruger stadig punktum '.' som skilletegn for arknavn med A1 metode.

Når du åbner dokumenter med ODF 1.0/1.1 formater, hvor ADRESSE-funktionen viser et arknavn som den fjerde parameter, vil arknavnet blive ændret til at blive den femte parameter. En ny fjerde parameter med værdien 1 vil blive indsat.

Når du gemmer et dokument i ODF 1.0/1.1 format, vil den fjerde parameter i ADDRESS funktionen blive fjernet.

note

Undlad at gemme regneark i det ældre ODF 1.0/1.1 format, hvis ADRESSE funktionens fjerde parameter er brugt med værdien 0.


note

Funktionen INDIREKTE (INDIRECT på engelsk) bliver gemt uden konvertering til formatet ODF 1.0/1.1. Hvis den anden parameter er tilstede, vil ældre versioner af Calc returnere en fejl for den funktion.


Syntaks

INDIREKTE(Reference [; A1])

Reference repræsenterer en reference til en celle eller et område (i tekst form) hvorfra der skal returneres en værdi.

A1 (valgfri) - hvis sat til 0,bliver notationen R1C1 brugt. Hvis parameteren mangler eller er sat til en anden værdi end 0, bliver notationen A1 brugt.

note

Hvis du åbner et Excel regneark, som benytter inddirekte adresser beregnet fra strengfunktioner, vil arkadresserne ikke blive konverteret automatisk. For eksempel vil Exceladressen i INDIREKTE("[filnavn]!arknavn"&B1) ikke blive konverteret til Calc-adressen INDIREKTE("filnavn!arknavn"&B1)


Eksempel

=INDIREKTE(A1) er lig med 100, hvis A1 indeholder C108 som en reference, og celle C108 indeholder en værdi på 100.

=SUM(INDIREKTE("A1:" & ADRESSE(1;3))) summerer cellerne i området fra A1 op til cellen, hvis adresse er defineret ved række 1 og kolonne 3. Det vil sige: A1:C1 er opsummeret.

RÆKKER (ROWS på engelsk)

Returnerer antal rækker i en reference eller en matrix.

Syntaks

RÆKKER(Matrix)

Matrix er referencen eller det navngivne område, hvis totale antal rækker skal findes.

Eksempel

=Rækker(B5) returnerer 1, fordi en celle indeholder kun en enkelt række.

=RÆKKER(A10:B12) returnerer 3.

=RÆKKER(Kanin) returnerer 3, hvis "Kanin" er det navngivne område (C1:D3).

OMRÅDER (AREAS på engelsk)

Returnerer antallet af individuelle omr√•der som tilh√łrer et multiomr√•de. Et omr√•de kan best√• af sammenh√¶ngende celler eller en enkelt celle.

Funktionen forventer et enkelt argument. Hvis du angiver flere områder, skal du omgive dem i yderligere parenteser. Flere områder kan indtastes ved at bruge semikolon (;) som deler, men disse ændres automatisk til en tilde (~). Tilde bruges til at samle områder.

Syntaks

OMR√ÖDER(Reference)

Reference repræsenterer referencen til en celle eller et celleområde.

Eksempel

=OMRÅDER(A1:B3;F2;G1) returnerer 3, fordi det er en reference til tre celler og/eller celleområder. Efter indtastning konverteres det til = OMRÅDER((A1:B3~F2~G1)).

=OMRÅDER(Alt) returnerer 1, hvis du har defineret et område ved navn Alt under Data - Definer område.

KOLONNER (COLUMNS på engelsk)

Returnerer antallet af kolonner i den givne reference.

Syntaks

KOLONNER(Matrix)

Matrix er referencen til et celleområde hvis totale antal kolonner skal findes. Argumentet kan også være en enkelt celle.

Eksempel

=Kolonner(B5) returnerer 1, fordi en celle kun indeholder en kolonne.

=KOLONNER(A1:C5) er lig med 3. Henvisningen indbefatter tre Kolonner.

=KOLONNER(Kanin) returnerer 2 hvisKanin er det navngivne område (C1:D3).

SHEET

Returnerer arknummeret for en henvisning eller en streng som repræsenter et arknavn. Hvis du ikke indtaster en parameter, er resultatet arknummeret for regnearket som indeholder formlen.

Syntaks

ARK([Reference])

Reference er valgfri og er referencen til en celle, et område eller et arknavn.

Eksempel

=ARK(Ark2.A1) returnerer 2, hvis Ark2 er det andet ark i regnearksdokumentet.

SAMMENLIGN (MATCH på engelsk)

Returnerer den relative position for et element i en matrix, som svarer til en angivet værdi. Funktionen returnerer positionen af værdien fundet i opslagsmatricen som et tal.

Syntaks

SAMMENLIGN(Opslagsværdi; Opslagsområde [; Type])

Opslagsv√¶rdi er v√¶rdien, som der skal s√łges efter i enkeltr√¶kke- eller enkeltkolonnematricen.

Opslagsmatrix er referencen, der skal s√łges i. Et opslagsomr√•de kan v√¶re en enkelt r√¶kke eller kolonne eller en del af en enkelt r√¶kke eller kolonne.

Type kan have v√¶rdierne 1, 0 eller -1. Hvis Type = 1 eller hvis denne valgfri parameter mangler, antages det, at den f√łrste kolonne i opslagsomr√•det er sorteret i stigende orden. Hvis Type = -1 antages det, at kolonnen er sorteret i faldende orden. Dette svarer til samme funktion i Microsoft Excel.

Hvis Type = 0, findes kun eksakte sammenfald. If s√łgekriteriet er fundet mere end en gang, returnerer funktionen indekset til den overenstemmelse. Kun hvis Type = 0 kan du s√łge efter regul√¶re udtryk (hvis det er aktiveret i beregningsindstillingerne) eller jokere (hvis det er aktiveret i beregningsindstillingerne).

Hvis Type = 1 eller den tredje parameter mangler, returneres den sidste v√¶rdi der er mindre eller lig med s√łgekriteriet. Dette g√¶lder selv n√•r opslagsomr√•det ikke er sorteret. For Type = -1 returneres den f√łrste v√¶rdi der er st√łrre eller lig med.

S√łgningen underst√łtter jokere eller regul√¶re udtryk. Med regul√¶re udtryk aktivere kan du indtaste "al.*", for eksempel for at finde det f√łrste sted med "al.*" fulgt af vilk√•rlige tegn. Hvis du vil s√łge efter en tekst, som ogs√• er et regul√¶rt udtryk, skal du ogs√• enten s√¶tte en "\" foran hvert tegn eller lukke teksten inde i \Q...\E. Du kan sl√• den automatiske evaluering af jokere og regul√¶re udtryk til og fra i- LibreOffice Calc - Beregn.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er strenge i s√łgekriterier, som repr√¶senter et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere kriteriestrenge til tal. For eksempel vil ",0" blive konverteret til 0,0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re med et match med et regul√¶rt udtryk men et numerisk match. N√•r du skifter til en lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er et punktum, virker konverteringen af det regul√¶re udtryk i midlertid ogs√•. For at gennemtvinge evalueringen af det regul√¶re udtryk i stedet for et numerisk udtryk, bruger du nogle udtryk, der ikke kan misforst√•s som numeriske, s√• som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Eksempel

=SAMMENLIGN(200;D1:D100) s√łger i omr√•det D1:D100, som er sorteret efter kolonne D, efter v√¶rdien 200. S√• snart denne v√¶rdi er n√•et, returneres r√¶kkenummeret hvor den blev fundet. Hvis en h√łjere v√¶rdi er fundet undervejs i s√łgningen i kolonnen, returneres r√¶kkenummeret for den foreg√•ende r√¶kke.

ADDRESS

Returnerer en celleadresse (reference) som tekst, i henhold til de angivne række- og kolonnenumre. Efter eget valg kan du fastslå om adressen fortolkes som en absolut adresse (for eksempel, $A$1), som en relativ adresse (som A1) eller i en blandet form (A$1 eller $A1). Du kan også angive navnet på arket.

Af hensyn til interoperabilitet underst√łtter funktionerne ADRESSE og INDIREKTE (INDIRECT p√• engelsk) en valgfri parameter til at angive om R1C1 adresse metode skal anvendes i stedet for den s√¶dvanlige A1 metode.

I ADRESSE, bliver parameteren indsat som den fjerde parameter, hvilket flytter det valgfri arknavn parameter til den femte placering.

I INDIREKTE (INDIRECT p√• engelsk), er parameteren tilf√łjet som den anden parameter.

I begge funktioner gælder det, at hvis argumentet bliver indsat med værdien 0, så bliver R1C1-notationen brugt. Hvis argumentet er ikke givet eller har en anden værdi end 0, så bliver A1-notationen brugt.

I tilfælde af R1C1 metode, returnerer ADRESSE strenge ved hjælp af udråbstegn '!' som skilletegn for arkets navn, da INDIREKTE (INDIRECT på engelsk) forventer udråbstegnet som arknavn skilletegn. Begge funktioner bruger stadig punktum '.' som skilletegn for arknavn med A1 metode.

Når du åbner dokumenter med ODF 1.0/1.1 formater, hvor ADRESSE-funktionen viser et arknavn som den fjerde parameter, vil arknavnet blive ændret til at blive den femte parameter. En ny fjerde parameter med værdien 1 vil blive indsat.

Når du gemmer et dokument i ODF 1.0/1.1 format, vil den fjerde parameter i ADDRESS funktionen blive fjernet.

note

Undlad at gemme regneark i det ældre ODF 1.0/1.1 format, hvis ADRESSE funktionens fjerde parameter er brugt med værdien 0.


note

Funktionen INDIREKTE (INDIRECT på engelsk) bliver gemt uden konvertering til formatet ODF 1.0/1.1. Hvis den anden parameter er tilstede, vil ældre versioner af Calc returnere en fejl for den funktion.


Syntaks

ADRESSE(Række; Kolonne [; Abs [; A1 [; "Ark"]]])

Række repræsenterer rækkenummeret for cellereferencen

Kolonne repræsenterer kolonnenummeret for cellereferencen (tallet, ikke bogstavet)

ABS bestemmer typen af reference:

1: absolut ($A$1)

2: rækkereferencetype er absolut; kolonnereference er relativ (A$1)

3: række (relativ); kolonne (absolut) ($A1)

4: relativ (A1)

A1 (valgfri) - hvis sat til 0,bliver notationen R1C1 brugt. Hvis parameteren mangler eller er sat til en anden værdi end 0, bliver notationen A1 brugt.

Ark repræsenterer navnet på arket. Det skal være placeret i dobbelt citationstegn.

Eksempel:

=ADRESSE(1; 1; 2; "Ark2") returnerer f√łlgende: Ark2.A$1

Hvis formlen ovenfor findes i celle B2 på det aktive ark, og cellen A1 på ark 2 indeholder værdien -6, kan du henvise indirekte til den til målcellen med en funktion i B2 ved at indtaste =ABS(INDIREKTE(B2)). Resultatet er den absolutte værdi af den cellehenvisning, der er specificeret i B2, som i dette tilfælde er 6.

SLÅ.OP (LOOKUP på engelsk)

Returnerer indholdet af en celle enten fra et enkeltr√¶kket eller enkeltkolonnet omr√•de. Eventuelt returneres den tildelte v√¶rdi (af det samme indeks) i en anden kolonne og r√¶kke. I mods√¶tning til LOPSLAG og VOPSLAG kan s√łge- og resultatvektor v√¶re p√• forskellige placeringer; de beh√łver ikke at st√łde op til hinanden. Desuden skal s√łgevektoren for SL√Ö.OP v√¶re sorteret i stigende r√¶kkef√łlge, ellers vil s√łgningen ikke returnere et brugbart resultat.

note

Hvis SL√Ö.OP (LOOKUP p√• engelsk) ikke kan finde s√łgekriteriet, benyttes den st√łrste v√¶rdi i s√łgeretningen, som er mindre end eller lig med s√łgekriteriet.


S√łgningen underst√łtter jokere eller regul√¶re udtryk. Med regul√¶re udtryk aktivere kan du indtaste "al.*", for eksempel for at finde det f√łrste sted med "al.*" fulgt af vilk√•rlige tegn. Hvis du vil s√łge efter en tekst, som ogs√• er et regul√¶rt udtryk, skal du ogs√• enten s√¶tte en "\" foran hvert tegn eller lukke teksten inde i \Q...\E. Du kan sl√• den automatiske evaluering af jokere og regul√¶re udtryk til og fra i- LibreOffice Calc - Beregn.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er strenge i s√łgekriterier, som repr√¶senter et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere kriteriestrenge til tal. For eksempel vil ",0" blive konverteret til 0,0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re med et match med et regul√¶rt udtryk men et numerisk match. N√•r du skifter til en lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er et punktum, virker konverteringen af det regul√¶re udtryk i midlertid ogs√•. For at gennemtvinge evalueringen af det regul√¶re udtryk i stedet for et numerisk udtryk, bruger du nogle udtryk, der ikke kan misforst√•s som numeriske, s√• som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Syntaks

SL√Ö.OP(S√łgekriterie; S√łgevektor [; Resultatvektor])

Opslagsv√¶rdi er v√¶rdien, der skal s√łges efter; direkte indtastet eller som en reference.

Opslagsvektor er det enkeltr√¶kkede eller enkeltkolonnede omr√•de, som skal afs√łges.

Resultatvektor er et andet enkeltr√¶kket eller enkeltkolonnet omr√•de, fra hvilket resultatet for funktionen bliver taget. Resultatet er cellen fra resultatvektoren med samme indeks som eksemplaret i s√łgevektoren.

Håndtering af tomme celler

Eksempel

=SL√Ö.OP(A1; D1:D100; F1:F100) s√łger den tilsvarende celle i omr√•de D1:D100 for tallet du indtastede i A1. For forekomsten der findes bestemmes indekset, for eksempel, den 12. celle i dette omr√•de. Dern√¶st returneres indholdet af den 12. celle som v√¶rdien af funktionen (i resultatvektoren).

KOLONNE (COLUMN på engelsk)

Returnerer kolonnenummeret for en cellereference. Hvis referencen er en celle bliver kolonnenummeret for cellen returneret. Hvis parameteren er et celleomr√•de, bliver det tilsvarende kolonnenummer returneret i en enkeltr√¶kket Matrix hvis formlen bliver indtastet som en matrixformel. Hvis funktionen KOLONNE, med en omr√•dereference parameter ikke bliver brugt til en matrixformel, bliver kun kolonnenummeret for den f√łrste celle indenfor omr√•det bestemt.

Syntaks

KOLONNE([Reference])

Reference en reference til en celle eller celleomr√•de hvis f√łrste kolonnenummer skal findes.

Hvis ingen reference indtastes, bliver kolonnenummeret for cellen hvori formlen er indtastet fundet.LibreOffice Calc sætter automatisk henvisningen til den aktuelle celle.

Eksempel

=KOLONNE(A1) er lig med 1. Kolonne A er den f√łrste kolonne i tabellen.

=KOLONNE(C3:E3) er lig med 3. Kolonne C er den tredje kolonne i tabellen.

=KOLONNE(D3:G10) returnerer 4, fordi kolonne D er den fjerde kolonne i tabellen, og KOLONNE-funktionen ikke er brugt som en matrixformel. (I dette tilf√¶lde bruges den f√łrste v√¶rdi i et omr√•de altid som resultat.)

{=KOLONNE(B2:B7)} og =KOLONNE(B2:B7) returnerer hver is√¶r 2 fordi referencen kun indeholder kolonne B som den anden kolonne i tabellen. Fordi enkelt-kolonne omr√•der kun har et kolonnenummer, g√łr det ingen forskel om formlen bliver brugt som en matrixformel.

==KOLONNE() returnerer 3 hvis formlen blev indtastet i kolonne C.

{=KOLONNE(Kanin)} returnerer enkeltrækkematricen (3; 4) hvis "Kanin" er det navngivne område (C1:D3).

DDE

Returnerer resultatet af en DDE-baseret k√¶de. Hvis indholdet af det forbundne omr√•de eller den forbundne sektion √¶ndres, vil den returnerede v√¶rdi ogs√• √¶ndre sig. Du skal indl√¶se regnearket p√• ny eller v√¶lge Rediger - K√¶der for at se de opdaterede referencer. Referencer p√• tv√¶rs af platforme, for eksempel fra en LibreOffice installation som k√łrer p√• en Windows-maskine til et dokument oprettet p√• en Linux-maskine, er ikke tilladt.

Syntaks

DDE("Server"; "Emne/fil"; "Element/område" [; Tilstand])

Server er navnet på et serverprogram. LibreOfficeprogrammer har servernavnet "soffice".

Fil er det fuldstændige filnavn, inklusive sti specifikation.

Område er området, som indeholder data, der skal valideres.

Tilstand er en valgfri parameter, der bestemmer den metode, som DDE-serveren bruger til at konvertere sine data til tal.

Tilstand

Effekt

0 eller udeladt

Talformat fra celletypografien "Standard"

1

Data bliver altid fortolket som standard US engelsk format.

2

Data bliver hentet som tekst; ingen konvertering til tal.


Eksempel

=DDE("soffice"; "c:\Kontor\dokument\data1.ods"; "ark1.A1") læser celleindholdet af celle A1 i ark1 fra LibreOffice Calc-regnearket data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\Kontor\dokument\motto.odt";"Dagens Motto") returnerer et motto i den celle, som indeholder denne formel. F√łrst skal du indtaste en linje i motto.odt dokumentet som indeholder mottoets tekst og angive den som den f√łrste linje af en sektion med navnet Dagens Motto (i LibreOffice Writer under Inds√¶t - Sektion). Hvis mottoet bliver √¶ndret (og gemt) i LibreOffice Writer dokumentet, bliver mottoet opdateret i alle LibreOffice Calc celler hvor denne DDE-k√¶de er defineret.

ROW

Returnerer r√¶kkenummeret for en cellereference. Hvis referencen er en celle, returnerer den r√¶kkenummeret for cellen. Hvis referencen er et celleomr√•de, returnerer den det tilsvarende r√¶kkenummer i en enkeltkolonne Matrix hvis formlen er indtastet som en matrixformel. Hvis R√ÜKKE-funktionen med en omr√•dereference ikke bliver brugt i en matrixformel, returneres kun r√¶kkenummeret for den f√łrste omr√•decelle.

Syntaks

RÆKKE([Reference])

Reference er en celle, et område eller navnet på et område.

Hvis du ikke angiver en reference, vil rækkenummeret for cellen, hvor formlen er indtastet, blive fundet.LibreOffice Calc sætter automatisk referencen til den aktuelle celle.

Eksempel

RÆKKE(B3) returnerer 3, fordi referencen henviser til den tredje række i tabellen.

{=RÆKKE(D5:D8)} returnerer den enkeltkolonnede matrix (5, 6, 7, 8), fordi den specificerede reference indeholder rækkerne 5 til 8.

=R√ÜKKE(D5:D8) returnerer 5, fordi R√ÜKKE-funktionen ikke bliver brugt som matrixformel og kun nummeret p√• f√łrste r√¶kke i referencen returneres.

{=R√ÜKKE(A1:E1)} og =R√ÜKKE(A1:E1) returnerer begge 1, fordi referencen kun indeholder r√¶kke 1 som den f√łrste r√¶kke i tabellen. (Fordi enkeltr√¶kkede omr√•der kun har en enkelt r√¶kke tal, g√łr det ingen forskel, om formlen er brugt som en matrixformel.)

=RÆKKE() returnerer 3 hvis formlen blev indtastet i række 3.

{=RÆKKE(Kanin)} returnerer den enkeltkolonnede matrix (1, 2, 3), hvis "Kanin" er det navngivne område (C1:D3).

FEJLTYPE (ERRORTYPE på engelsk)

Returnerer tallet svarende til enfejlværdi der optræder i en anden celle. Ved hjælp af dette tal, kan du generere en tekst til fejlmeddelelsen.

Hvis der opstår en fejl, returnerer funktionen en logisk eller numerisk værdi.

note

Statuslinjen viser den foruddefinerede fejlkode fra LibreOffice hvis du klikker den celle, som indeholder fejlen.


Syntaks

FEJLTYPE(Reference)

Reference indeholder adressen på den celle, som fejlen opstår i.

Eksempel

Hvis celle A1 viser Err:518, returnerer funktionen =FEJLTYPE(A1) tallet 518.

FORSKYDNING (OFFSET på engelsk)

Returnerer værdien af en celleforskydning for et bestemt antal af rækker og kolonner fra et givet referencepunkt.

Syntaks

FORSKYDNING(Reference; R√¶kker; Kolonner [; H√łjde [; Bredde]])

Reference er cellen, hvorfra funktionen leder efter den nye reference.

Rækker er antallet af celler som referencen blev korrigeret opad (negativ værdi) eller nedad.

Rækker er antallet af celler som referencen blev korrigeret opad (negativ værdi) eller nedad.

H√łjde er den valgfrie lodrette h√łjde for et omr√•de, der begynder ved den nye referenceposition.

Bredde (valgfri) er den vandrette bredde for et område, der begynder ved den nye referenceposition.

argumenter R√¶kker og Kolonner m√• ikke f√łre til nul eller en negativ startr√¶kke eller -kolonne

argumenter H√łjde og Bredde m√• ikke f√łre til nul eller et negativt antal af r√¶kker eller kolonner.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=FORSKYDNING(A1; 2; 2) returnerer værdien i celle C3 (A1 flyttet med to rækker og to kolonner nedad). Hvis C3 indeholder værdien 100 returnerer denne funktion værdien 100.

=OFFSET(B2:C3;1;1) returnerer en reference til B2:C3 flyttet 1 r√¶kke ned og en kolonne til h√łjre (C3:D4).

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) returnerer en reference til B2:C3 flyttet 1 række op og en kolonne til venstre (A1:B2).

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) returnerer en reference til B2:C3 med st√łrrelsen √¶ndret til 3 r√¶kker og 4 kolonner (B2:E4).

=FORSKYDNING(B2:C3;1;0;3;4) returnerer en reference til B2:C3 flyttet en r√¶kke ned og med st√łrrelsen √¶ndret til 3 r√¶kker og 4 kolonner (B3:E5).

=SUM(FORSKYDNING(A1;2;2;5;6)) bestemmer summen af det omr√•de der starter i celle C3 og har en h√łjde p√• 5 r√¶kker og en bredde af 6 kolonner (omr√•de=C3:H7).

note

Hvis Bredde eller H√łjde er givet, returnerer fuktionen OFFSET en celleomr√•de-reference. Hvis Reference er reference til en enkelt celle og b√•de Bredde og H√łjde udelades, reuturneres en reference til en enkelt celle.


VOPSLAG (HLOOKUP på engelsk)

S√łger efter en v√¶rdi og reference til cellerne nedenfor det valgte omr√•de. Denne funktion verificerer at den f√łrste r√¶kke af et omr√•de indeholder en bestemt v√¶rdi. Funktionen returnerer s√• v√¶rdien i en r√¶kke af omr√•det, navngivet i Indeks, i samme kolonne.

S√łgningen underst√łtter jokere eller regul√¶re udtryk. Med regul√¶re udtryk aktivere kan du indtaste "al.*", for eksempel for at finde det f√łrste sted med "al.*" fulgt af vilk√•rlige tegn. Hvis du vil s√łge efter en tekst, som ogs√• er et regul√¶rt udtryk, skal du ogs√• enten s√¶tte en "\" foran hvert tegn eller lukke teksten inde i \Q...\E. Du kan sl√• den automatiske evaluering af jokere og regul√¶re udtryk til og fra i- LibreOffice Calc - Beregn.

warning

N√•r du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er strenge i s√łgekriterier, som repr√¶senter et regul√¶rt udtryk, er det f√łrste fors√łg at konvertere kriteriestrenge til tal. For eksempel vil ",0" blive konverteret til 0,0 og s√• videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke v√¶re med et match med et regul√¶rt udtryk men et numerisk match. N√•r du skifter til en lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er et punktum, virker konverteringen af det regul√¶re udtryk i midlertid ogs√•. For at gennemtvinge evalueringen af det regul√¶re udtryk i stedet for et numerisk udtryk, bruger du nogle udtryk, der ikke kan misforst√•s som numeriske, s√• som ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


Syntaks

VOPSLAG(Opslagsværdi; Matrix; Indeks [; Sorteret])

En forklaring af parametrene finder du under LOPSLAG (kolonner og rækker byttes om)

Håndtering af tomme celler

TYPOGRAFI (STYLE på engelsk)

Tildeler en typografi til cellen, som indeholder formlen. Efter et angivet tidsrum kan en anden typografi tildeles. Da denne funktion altid returnerer v√¶rdien 0, giver den dig mulighed for at f√łje den til en anden funktion uden at √¶ndre v√¶rdien. Sammen med funktionen AKTUEL kan du tildele en farve til en celle uanset v√¶rdien. For eksempel: =...+TYPOGRAFI("gr√łn"; HVIS(AKTUEL()>3; "r√łd")) tildeler typografien "r√łd" til cellen, hvis v√¶rdien er st√łrre end 3, ellers tildelses typografien "gr√łn". Begge celleformater skal v√¶re defineret p√• forh√•nd.

Syntaks

TYPOGRAFI("Typografi" [; Tid [; "Typografi2"]])

Typografi er navnet p√• en celletypografi tildelt til cellen. Typografinavne skal indtastes i anf√łrselstegn.

Tid er en valgfri tidsperiode i sekunder. Hvis denne parameter mangler, vil typografien ikke blive ændret efter et bestemt tidsrum.

Typografi2 er den valgfrie celletypografi tildelt til cellen efter et bestemt tidsrum. Hvis denne parameter mangler vil "Standard" blive benyttet.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=TYPOGRAFI("Usynlig";60;"Standard") formaterer cellen i gennemsigtigt format i 60 sekunder efter dokumentet blev genberegnet eller indlæst, herefter anvendes formatet Standard. Begge celleformater skal være defineret på forhånd.

Da TYPOGRAFI() har en numerisk returv√¶rdi p√• nul, bliver denne returv√¶rdi f√łjet til en streng. Dette kan undg√•s ved at bruge T() som i det f√łlgende eksempel

="Tekst"&T(TYPOGRAFI("minTypografi"))

Se også AKTUEL() for et andet eksempel.

St√łt os venligst!