Matrice-funktioner

Denne kategori indeholder matrixfunktioner.

Hvad er en matrix?

En matrix er et sammenkædet celleområde i et regneark, som indeholder værdier. Et område af 3 rækker og 3 kolonner er en 3 x 3 matrix:

A

B

C

D

E

1

7

31

33

2

95

17

2

3

5

10

50

4


Den mindst mulige matrix er en 1 x 2 eller 2 x 1 tabel med to tilst√łdende celler.

Hvad er en matrixformel?

En formel i hvilken de enkelte værdier i et celleområde er valideret refereres til som en matrixformel. Forskellen mellem en matrixformel og andre formler er, at matrixformlen håndterer adskillige værdier samtidigt i stedet for kun én.

En matrixformel kan ikke alene bearbejde adskillige samtidige værdier, men også returnere adskillige værdier. Resultater fra en matrixformel er også en matrix.

For at gange v√¶rdierne i de enkelte celler med 10 i den ovenst√•ende tabel, beh√łver du ikke at anvende en formel til hver celle eller v√¶rdi. I stedet kan du bare bruge en enkelt matrixformel. Marker et omr√•de p√• 3 x 3 celler et andet sted i regnearket, indtast formlen =10*A1:C3 og bekr√¶ft med tastekombinationen + Skift + Enter. Resultatet er en 3 x 3 matrix, hvor de enkelte v√¶rdier i celleomr√•det (A1:C3) er ganget med faktor 10.

Ud over multiplikation kan du også bruge andre operatorer på referenceområdet (en matrix). Med LibreOffice Calc kan du lægge til (+), trække fra (-), gange (*), dividere (/), bruge eksponenter (^), sammentrækning (&) og sammenligninger (=, <>, <, >, <=, >=). Operatorerne kan bruges på hver enkelt værdi i celleområdet og returnerer resultatet som en matrix, hvis matrixformlen blev indtastet.

Sammenligningsoperatorer i en matrixformel behandler tomme celler på samme måde som i normale formler; det vil sige enten som 0 eller som en tom streng. Hvis for eksempel cellerne A1 og A2 er tomme, vil både matrixformlerne {=A1:A2=""} og {=A1:A2=0} returnere en 1-kolonne 2-rækkers matrix med celler, der indeholder SAND.

Hvornår skal du bruge matrixformler?

Brug matrixformler hvis du skal gentage beregninger p√• flere forskellige v√¶rdier. Hvis du senere beslutter at √¶ndre beregningsmetoden, skal du kun √¶ndre matrixformlen. For at tilf√łje en matrixformel skal du v√¶lge hele matrixomr√•det og derefter foretage de relevante √¶ndringer i matrixformlen.

Matrixformler er ogs√• en m√•de at spare plads p√•, n√•r adskillige v√¶rdier skal beregnes, idet de ikke er s√¶rligt hukommelseskr√¶vende. Matricer er desuden et v√¶sentligt v√¶rkt√łj til at udf√łre komplekse beregninger, fordi du kan have flere celleomr√•der indeholdt i din beregning. LibreOffice har forskellige matematiske funktioner til brug for matricer s√•som funktionen MPRODUKT, der ganger to matricer eller funktionen SUMPRODUKT, der beregner skalarproduktet af to matricer.

Brug af matrixformler i LibreOffice Calc

Implicit intersection of array formulas

You can also create a "normal" formula in which the reference range, such as parameters, indicate an array formula. This formula is also known as "implicit intersection" of array formula. The result is obtained from the intersection of the reference range and the rows or columns in which the formula is found. If there is no intersection or if the range at the intersection covers several rows or columns, a #VALUE! error message appears. The following example illustrates this concept:

In the table above, place the array formula in D1:

{=A1:A3 + 100}

Cells D1, D2, D3 have values 107, 195, 105 respectively.

Insert the formula below in E2, do not enter as array formula.

=A1:A3 + 100

Cells E1 and E3 are empty, Cell E2 has value 195. This is the implicit intersection of array formulas.

Insert formula below in E4, as in E2.

=A1:A3 + 100

Cell E4 display #VALUE!. Row 4 is out of the range A1:A3 of the formula.

Opret matrixformler

Hvis du opretter en matrixformel ved hj√¶lp af Funktionsguiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Matrix hver gang, s√• resultaterne returneres i en matrix. Ellers returneres kun v√¶rdien i den √łverste venstre celle af den beregnede matrix.

Hvis du indtaster matrixformlen direkte i cellen, skal du bruge tastekombinationen Skift + + Enter i stedet for Enter-tasten. Kun da bliver formlen en matrixformel.

note

Matrixformler vises i klammeparenteser (tuborgklammer) i LibreOffice Calc. Du kan ikke oprette matrixformler ved manuelt at indtaste klammeparenteser (tuborgklammer).


warning

Cellerne i en resultat-matrix er automatisk beskyttet mod ændringer. Du kan imidlertid redigere, slette eller kopiere matrixformlen ved at vælge hele matrix-celleområdet.


Brug af indlejrede områdekonstanter i formler

Calc underst√łtter indlejrede konstanter af typen matrix/omr√•de i formler. Et indlejret omr√•de er omgivet af kr√łlleparenteser '{' og '}'. Elementerne kan hver is√¶r v√¶re et tal (inklusiv negative), en logisk konstant (SAND, FALSK), eller en bogstavelig streng. Ikke konstante udtryk er ikke tilladt. Omr√•der kan indtastes med en eller flere r√¶kker, og en eller flere kolonner. Alle r√¶kker skal indeholde det samme antal elementer, alle kolonner skal indeholde det samme antal elementer.

Kolonneadskilleren (som adskiller elementerne i en række) og rækkeadskilleren er sprog- og lokalitetsafhængige. I hjælpen er semikolon ';' og pipe '|* brugt til at indikere henholdsvis kolonne- og rækkeadskiller. For eksempel er det i den engelske version ',' som er brugt som kolonneadskiller, mens ';' er brugt som rækkeadskiller.

tip

Du kan se og ændre række- og kolonne-seperatorerne i - Calc - Formler - Seperatorer.


Matrixer kan ikke være indlejret.

Eksempler:

={1;2;3}

En matrix med en række bestående af de tre tal 1, 2 og 3.

For at indtaste denne matrixkonstant markerer du tre celler efter hinanden og indtaster s√• formlen ={1;2;3} med kr√łllede parenteser og semikoloner, derefter trykker du p√• + Skift + Enter.

={1;2;3|4;5;6}

En matrix med to rækker og tre værdier i hver række.

={0;1;2|FALSK;SAND;"to"}

En blandet datamatrice.

=SIN({1;2;3})

Angivet som en matrixformel, leverer resultatet af tre SIN beregninger med argumenterne 1, 2, og 3.

Redigering af matrixformler

 1. V√¶lg celleomr√•det eller matrixen, der indeholder matrixformlen. For at v√¶lge hele matrixen placerer du cellemark√łren i matrixomr√•det og trykker derefter p√• + /, hvor / er divisions-tasten i det numeriske tastatur (talblokken).

 2. Du trykker enten p√• F2 eller placerer mark√łren p√• inputlinjen. Begge disse handlinger lader dig redigere formlen.

 3. Når du har lavet ændringer, trykker du på + Skift + Enter.

tip

Du kan formatere de forskellige dele af en matrix. For eksempel kan du √¶ndre skrifttype eller farve. Marker et celleomr√•de og ret derefter de indstillinger du √łnsker.


Sletning af matrixformler

 1. V√¶lg celleomr√•det eller matrixen, der indeholder matrixformlen. For at v√¶lge hele matrixen, placerer du cellemark√łren i matrixomr√•det og trykker derefter p√• + /, hvor / er divisionstasten i det numeriske tastatur (talblokken).

 2. Tryk på Delete for at slette matrixindholdet, herunder matrixformlen, eller tryk på Tilbage og dette åbner dialogfeltet Slet indhold. Vælg Formel eller Slet alt og klik på OK.

Kopiering af matrixformler

 1. Marker celleområdet eller matricen som indeholder matrixformlen.

 2. Enten tryk p√• F2 eller placer mark√łren i indtastningslinjen.

 3. Kopier formlen ind i input-linjen ved at trykke på +C.

 4. V√¶lg et celleomr√•de, hvor du vil inds√¶tte matrixformlen og enten tryk p√• F2 eller placer mark√łren p√• indtastningslinjen.

 5. Indsæt formlen ved at trykke på + V i det markerede område og bekræft det ved at trykke på + Skift + Enter. Det markerede område indeolder nu matrixformlen.

Justering af et matrixområde

G√łr f√łlgende, hvis du vil redigere resultatomr√•det:

 1. Marker celleområdet eller matricen som indeholder matrixformlen.

 2. Under markeringen, til h√łjre, ser du et lille ikon, hvormed du kan forst√łrre eller formindske omr√•det ved hj√¶lp af musen.

note

Når du tilpasser området vil matrixformlen ikke automatisk blive tilpasset. Du har kun ændret det område, hvori resultatet vises.


Ved at holde -tasten nede kan du oprette en kopi af matrixformlen i det givne område.

Betingede matrixberegninger

En betinget matrixberegning er en matrix eller matrixformel, som indeholder en HVIS() eller VÆLG() funktion. Betingelsesargumentet i formlen er en områdereference eller et matrixresultat.

I det f√łlgende eksempel bliver testen >0 i formlen {=HVIS(A1:A3>0; "Ja"; "Nej")} anvendt p√• hver celle i omr√•det A1:A3, og resultatet bliver kopieret til den tilsvarende celle.

A

B (formel)

B (resultat)

1

1

{=HVIS(A1:A3>0; "Ja"; "Nej")}

Ja

2

0

{=HVIS(A1:A3>0; "Ja"; "Nej")}

Nej

3

1

{=HVIS(A1:A3>0; "Ja"; "Nej")}

Ja


De f√łlgende funktioner tilbyder tvungen matrixh√•ndtering: KORRELATION, KOVARIANS, PROGNOSE, F.TEST, SK√ÜRING, MDETERM, MINVERT, MPRODUKT, HYPPIGST, PEARSON, SANDSYNLIGHED, FORKLARINGSGRAD, STIGNING, STFYX, SUMPRODUKT, SUMX2MY2, SUMX2PY2, SUMXMY2, TTEST. Hvis du bruger omr√•dereferencer som argumenter, n√•r du kalder en af disse funktioner, opf√łrer funktionerne sig som matrixfunktioner. Den f√łlgende tabel giver et eksempel p√• tvungen matrixh√•ndtering:

A

B (formel)

B (resultat)

C (tvungen matrixformel)

C (resultat)

1

1

=A1:A2+1

2

=SUMPRODUKT(A1:A2+1)

5

2

2

=A1:A2+1

3

=SUMPRODUKT(A1:A2+1)

5

3

=A1:A2+1

#VÆRDI!

=SUMPRODUKT(A1:A2+1)

5


FOR√ėGELSE (GROWTH p√• engelsk)

Beregner punkterne på en eksponentiel tendens i en matrix.

Syntaks

FOR√ėGELSE( Data Y [; [ Data X ] [; [ Ny data X ] [; Funktionstype ] ] ])

DataY repræsenterer matricen med Y-data.

DataX (valgfri) repræsenterer matricen med X-data.

Nye_data_X (valgfri) repræsenterer den matrix med X-data, hvori værdierne genberegnes.

Funktionstype (valgfri). Hvis Funktionstype = 0, vil funktioner på formen Y = m^x blive beregnet. Ellers bliver Y = B*m^X funktioner beregnet.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

Eksempel

Denne funktion returnerer en matrix og h√•ndteres p√• den samme m√•de som andre matrixfunktioner. Marker det omr√•de, hvor du vil have svaret vist, og marker funktionen. Marker Data_Y. Indtast en √łvrige parametre, marker Matrix og klik p√• OK.

FREKVENS (FREQUENCY på engelsk)

Angiver frekvensfordelingen i en enkeltkolonnematrix. Funktionen tæller antallet af værdier i Data-matricen, som ligger inden for de værdier, der er opgivet af Klasser-matricen.

Syntaks

FREKVENS(Data; Grupper)

Data repræsenterer henvisningen til de værdier, som skal tælles.

Grupper repræsenterer matricen med grænseværdierne.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


note

Du kan finde en generel introduktion til matrixfunktioner √łverst p√• denne side.


Eksempel

I den f√łlgende tabel lister kolonne A usorterede m√•ledata. Kolonne B indeholder den √łvre gr√¶nse, som du har indtastet for de grupper, hvori du vil opdele data i kolonne A. I henhold til gr√¶nsen indtastet i B1, returnerer FREKVENS-funktionen antal m√•lte v√¶rdier mindre end eller lig med 5. Da gr√¶nsen i B2 er 10, returnerer FREKVENS-funktionen det andet resultat som antal m√•lte v√¶rdier, som er st√łrre end 5 og mindre end eller lig med 10. Den tekst, du indtastede i B6, ">25", er kun til referenceform√•l.

A

B

C

1

12

5

1

2

8

10

3

3

24

15

2

4

11

20

3

5

5

25

1

6

20

>25

1

7

16

8

9

9

7

10

16

11

33


Marker et enkelt kolonneomr√•de hvori du indtaster frekvensen i henhold til gruppegr√¶nserne. Du skal v√¶lge et felt mere end klassens √łvre gr√¶nse. I dette eksempel, v√¶lg omr√•det C1:C6. Kald FREKVENS funktionen i Funktionsguiden. Marker det m√•lingsomr√•det for Data i (A1:A11), derefter en kolonne til Grupper, hvor du indtastede klassebegr√¶nsningerne (B1:B6). Marker afkrydsningsfeltet Matrix og klik OK. Du vil se frekvensantal i det f√łrst markerede omr√•de C1:C6.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

LINREGR (LINEST på engelsk)

Returnerer en tabel med statistiske oplysninger for en linje som bedst passer til et datasæt.

Syntaks

LINREGR( Data Y [; Data X [; Lineær type [; Statistik]]])

DataY er et enkelt række- eller kolonneområde, som angiver y-koordinaterne i et sæt datapunkter.

DataX er et enkelt tilsvarende række- eller kolonneområde, som angiver x-koordinaterne. Hvis DataX udelades, bruges standardværdierne 1, 2, 3, ..., n. Hvis der er mere end et enkelt sæt variable, kan DataX være et område med tilsvarende flere rækker eller kolonner.

LINREGR finder en ret linje y = a + bx som bedst passer data ved hjælp af en lineær regression ("mindste kvadraters" metode). Med mere end et sæt variable er den rette linje af formlen y = a + b1x1 + b2x2 ... + bnxn.

Hvis Linjetype er FALSK vil den rette linje blive tvunget til at gå igennem nulpunktet (konstanten a er nul; y=bx). Hvis undladt, vil Linjetype blive sat til SAND (linjen vil ikke blive tvunget igennem nulpunktet; y=a+bx).

Hvis Statistik er udeladt eller FALSE bliver kun den √łverste linje fra statistiktabellen returneret. Hvis TRUE bliver hele tabellen returneret.

LINREGR returnerer en tabel (matrice) med statistik som herunder og skal indsættes som områdeformel (for eksempel ved at bruge + Skift + Enter frem for kun Enter).

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

Eksempel

Denne funktion returnerer en matrix og håndteres på samme måde som de andre matrixfunktioner. Marker et område til svarene og derefter funktionen. Marker DataY. Hvis du vil, kan du indtaste andre parametre. Marker Matrix og klik på OK.

Hvis Statistik = 0, vil resultatet som minimum vise hældningen på regressionslinjen og dens skæringspunkt med Y-aksen. Hvis Statistik ikke er lig med 0, vises andre resultater.

Andre LINREGR-resultater:

Unders√łg f√łlgende eksempler:

A

B

C

D

E

F

G

1

x1

x2

y

LINREGR-værdi

2

4

7

100

4,17

-3,48

82,33

3

5

9

105

5,46

10,96

9,35

4

6

11

104

0,87

5,06

#IKKE.TILGÆNGELIG

5

7

12

108

13,21

4

#IKKE.TILGÆNGELIG

6

8

15

111

675,45

102,26

#IKKE.TILGÆNGELIG

7

9

17

120

8

10

19

133


Kolonne A indeholder flere X1 v√¶rdier, kolonne B flere X2 v√¶rdier og kolonne C Y-v√¶rdierne. Du har allerede indtastet disse v√¶rdier i dit regneark. Du har nu konfigureret E2:G6 i regnearket og aktiveret Funktionsguiden. For at f√• LINREGR-funktion til at virke, skal du have markeret afkrydsningsfeltet Matrix i Funktionsguiden. Marker herefter de f√łlgende v√¶rdier i regnearket (eller indtast dem ved brug af tastaturet):

DataY er C2:C8

DataX er A2:B8

Linjetype og Statistik er begge sat til 1.

Så snart du klikker OK, vil LibreOffice Calc fylde eksemplet ovenfor med LINREGR-værdier som vist i eksemplet.

Formlen i Formellinjen svarer til hver celle af LINREGR-matricen {=LINREGR(C2:C8;A2:B8;1;1)}

Dette repræsenterer de beregnede LINREGR-værdier:

E2 og F2: H√¶ldning m p√• regressionslinjen y=b+m*x for x1- og x2-v√¶rdierne. V√¶rdierne er givet i omvendt r√¶kkef√łlge. Det vil sige h√¶ldningen for x2 i E2 og h√¶ldningen for x1 i F2.

G2: Skæringspunkt b med y-aksen.

E3 og F3: standardafvigelsen for hældningens værdi.

G3: standardafvigelsen for skæringen.

E4: FORKLARINGSGRAD

F4: standardafvigelsen for regressionen beregnet for Y-værdien.

E5: F-værdien fra variansanalysen.

F5: Frihedsgraderne fra variansanalyserne.

E6: summen af den kvadrerede afvigelse på de estimerede Y-værdier fra deres lineær middelværdi.

F6: summen af den kvadrerede afvigelse på den estimerede Y-værdi fra de givne Y værdier.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

LOGREGR (LOGEST på engelsk)

Denne funktion beregner justeringen af de indtastede data som en eksponentiel regressionskurve (y=b*m^x).

Syntaks

LOGREGR( Data Y [; Data X [; Funktionstype [; Statistik]]])

DataY repræsenterer matricen med Y-data.

DataX (valgfri) repræsenterer matricen med X-data.

Funktionstype (valgfri). Hvis Funktionstype = 0, vil funktioner på formen Y = m^X blive beregnet. Ellers bliver Y = B*m^X funktioner beregnet.

Statistik (valgfri). Hvis Statistik=0, bliver kun regressionskoefficienten beregnet.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

Eksempel

Se LINREGR. Dog vil der ikke blive returneret en kvadratsum.

MDETERM

Returnerer determinanten af en matrix. Denne funktion returnerer en v√¶rdi i den aktuelle celle; det er ikke n√łdvendige at definere et omr√•de til resultaterne.

Syntaks

MDETERM(Matrix)

Matrix repræsenterer en kvadratisk matrix, hvor determinanterne er defineret.

note

Du kan finde en generel introduktion til brug af matrixfunktioner √łverst p√• denne side.


Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

MENHED

Returnerer den kvadratiske enhedsmatrix af en given st√łrrelse. Enhedsmatricen er et kvadratisk omr√•de, hvor hoveddiagonalelementerne er lig med 1 og alle andre tabelelementer er lig med 0.

Syntaks

MENHED(Dimensioner)

Dimensioner henviser til st√łrrelsen af omr√•deenheden.

note

Du kan finde en generel introduktion til matrixfunktioner √łverst p√• denne side.


Eksempel

Vælg et kvadratisk område indenfor regnearket, for eksempel fra A1 til E5.

V√¶lg funktionen MENHED uden at afmarkere omr√•det. Marker afkrydsningsfeltet Matrix. Indtast den √łnskede dimension af enhedsmatricen, i dette tilf√¶lde 5 og klik p√• OK.

Du kan også indtaste =MUNIT(5)-formlen i den sidste celle i det markerede område (E5) og trykke på .

Nu ser du en enhedsmatrix med A1:E5.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

MINVERT

Returnerer den inverse matrix.

Syntaks

MINVERT(Matrix)

Matrix repræsenterer en kvadratisk matrix, som skal inverteres.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

Eksempel

Vælg et kvadratisk område og vælg MINVERT. Marker matrix for uddata, marker feltet Matrix og klik på OK.

MPRODUKT

Beregner matrixproduktet af to matricer. Antallet af kolonner i matrix 1 skal passe til antal rækker i matrix 2. Den kvadratiske matrix har samme antal rækker og kolonner.

Syntaks

MPRODUKT( Område 1; Område 2)

Omr√•de 1 repr√¶senterer den f√łrste matrix, der bruges i matrixproduktet.

Område 2 repræsenterer den anden matrix med det samme antal rækker.

note

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.


Eksempel

V√¶lg et kvadratisk omr√•de. V√¶lg funktionen MPRODUKT. V√¶lg Omr√•de 1, og derefter Omr√•de 2. Med Funktionsguiden markerer du afkrydsningsfeltet Omr√•de. Klik p√• OK. Output-omr√•det vises i det f√łrste markerede omr√•de.

SUMPRODUKT

Ganger tilsvarende elementer i den givne matrix og returnerer summen af disse produkter.

Syntaks

SUMPRODUKT(Matrix_ 1[; Matrix_ 2;][...;[Matrix_255]])

Matrix_ 1[; Matrix_ 2;][...;[Matrix_ 255]] repræsenterer matrixer, hvis tilsvarende elementer skal multipliceres.

I det mindste et matrix skal v√¶re en del af argumentlisten. Hvis kun et matrix er givet, l√¶gges alle matrix-elementer sammen. Hvis der er givet mere end et matrix, skal de alle v√¶re af samme st√łrrelse.

Eksempel

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9

3

10

11

12

13


=SUMPRODUKT(A1:B3; C1:D3) returnerer 397.

Beregning: A1*C1 + B1*D1 + A2*C2 + B2*D2 + A3*C3 + B3*D3

Du kan bruge SUMPRODUKT til beregning af skalarproduktet af to vektorer.

note

SUMPRODUKT returnerer et enkelt tal. Det er ikke n√łdvendigt at benytte funktionen som matrixfunktion.


Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

SUMX2MY2

Returnerer summen af forskellen på kvadrater med tilsvarende værdier i to matricer.

Syntaks

SUMX2MY2(MatrixX; MatrixY)

MatrixX repr√¶senterer den f√łrste matrix, hvis elementer skal kvadreres og tilf√łjes.

MatrixY repræsenterer den anden matrix, hvis elementer skal kvadreres og fratrækkes.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

SUMX2PY2

Returnerer summen af summen af kvadrater med tilsvarende værdier i to matricer.

Syntaks

SUMX2PY2(Matrix_X; Matrix_Y)

MatrixX repr√¶senterer den f√łrste matrix, hvis elementer skal kvadreres og tilf√łjes.

Matrix_Y repræsenterer den anden matrix, hvis elementer skal kvadreres og summeres.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

SUMXMY2

Tilf√łjer kvadraterne af variationen mellem tilsvarende v√¶rdier i to matricer.

Syntaks

SUMXMY2(Matrix_X; Matrix_Y)

Matrix_X repr√¶senterer den f√łrste matrix, hvis elementer skal fratr√¶kkes og kvadreres.

Matrix_Y repræsenterer den anden matrix, hvis elementer skal fratrækkes og kvadreres.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

TENDENS (TREND på engelsk)

Returnerer værdier langs en lineær tendens.

Syntaks

TENDENS(Data Y [; Data X [; Nye_Data X [; Lineær type]]])

DataY repræsenterer matricen med Y-data.

DataX (valgfri) repræsenterer matricen med X-data.

NyDataX (valgfri) repræsenterer den matrix af X-data, som bruges til genberegning af værdierne.

Linjetype (valgfri). Hvis Linjetype = 0, vil linjen blive beregnet gennem nulpunktet. Ellers vil der også blive beregnet forskydningslinjer. Standardværdien er Linjetype <> 0.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter f√łlger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Flere forklaringer √łverst p√• denne side.

Eksempel

Marker et regnearksområde, hvori tendensdata skal vises. Vælg funktionen. Indtast resultatområdet eller marker det med musen. Marker feltet Matrix. Klik på OK. De tendensdata, der er beregnet fra uddata, bliver vist.

TRANSPONER

Transponerer rækkerne og kolonnerne i en matrix.

Syntaks

TRANSPONER(Matrix)

Matrix repræsenterer den matrix i regnearket, som skal transponeres.

note

Du kan finde en generel introduktion til brug af matrixfunktioner √łverst p√• denne side.


Eksempel

Vælg det område i regnearket, hvor den transponerede tabel kan vises. Hvis originaltabellen har n rækker og m kolonner, skal dit markerede område have mindst m rækker og n kolonner. Indtast formlen direkte, marker originaltabellen og tryk på . Hvis du bruger Funktionsguiden, kan du i stedet markere afkrydsningsfeltet Matrix. Den transponerede matrix vises i det markerede målområde og er automatisk beskyttet imod ændringer.

A

B

C

D

1

2

3

4

5

2

6

7

8

9


Ovenst√•ende tabel har to r√¶kker og fire kolonner. For at transponere den, skal du v√¶lge fire r√¶kker og to kolonner. Antag at du vil transponere tabellen til omr√•det A7:B10 (fire r√¶kker og to kolonner) skal du v√¶lge hele omr√•det og indtaste f√łlgende:

TRANSPONER(A1:D2)

S√łrg derefter for at indtaste det som matriceformel med . Resultatet vil v√¶re som f√łlger:

A

B

7

2

6

8

3

7

9

4

8

10

5

9


St√łt os venligst!