Logiske funktioner

Denne kategori indeholder Logiske funktioner.

Håndtering af ikke-logiske argumenter i logiske funktioner

For at tilgå denne kommando...

Indsæt ▸ Funktion ▸ kategorien Logisk


ER.IKKE.TILGÆNGELIG (ISNA på engelsk)

Returnerer SAND, hvis en celle indeholder fejlværdien #N/A (værdi ikke tilgængelig).

Hvis en fejl opstår, returnerer funktionen FALSK.

Syntaks

ER.IKKE.TILGÆNGELIG(Værdi)

Værdi er en værdi eller et udtryk, som skal testes.

Eksempel

=ER.IKKE.TILGÆNGELIG(D3) returnerer FALSK som et resultat.

ER.FEJL (ISERROR på engelsk)

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

HVIS.FEJL(Værdi; Alternativ_værdi)

Værdi er værdien eller udtrykket som skal returneres, hvis det ikke et lige tal, eller hvis det returnerer en fejl.

Alternativ_værdi er værdien eller udtrykket som skal returneres, hvis værdien eller udtrykket i værdi er lig med eller resulterer i en fejl.

Eksempel

=ER.FEJL(C8;C9), hvor celle C8 indeholder =1/0, returnerer værdien af C9, fordi 1/0 er en fejl.

=ER.FEJL(C8;C9), hvor cellen C8 indeholder 13, returnerer 13, hvilket er værdien af C8, som ikke er en fejl.

HVISER

HVISER er en gentagen HVIS-funktion.

SKIFT

SKIFT sammenligner udtryk med værdi1 med værdi'n' og returnerer det resultat, som tilhører til den første værdi, som er med udtrykket. Hvis der ikke er noget træf og der er givet et standard_resultat, bliver denne returneret.

ELLER (OR på engelsk)

Returnerer SAND hvis mindst et argument er SAND. Denne funktion returnerer værdien FALSK, hvis alle argumenterne har den logiske værdi FALSK.

Argumenterne er selv enten logiske udtryk (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller celleområder (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

Syntaks

ELLER(Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]])

Logisk 1, Logisk 2, … , Logisk 255 er boolske værdier, referencer til celler eller til celleområder med logiske værdier.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

De logiske værdier af indtastningerne 12<11; 13>22, og 45=45 skal kontrolleres.

=ELLER(12<11; 13>22; 45=45) returnerer SAND.

=OR(FALSE();TRUE()) returns TRUE.

FALSK (FALSE på engelsk)

Returnerer den logiske værdi FALSK. FALSK() funktionen kræver ingen argumenter og returnerer altid den logiske værdi FALSK.

Syntaks

FALSK()

Eksempel

=FALSK() returnerer FALSK

=IKKE(FALSK()) returnerer SAND

HVIS (IF på engelsk)

Angiver en logisk test, som skal udføres.

Syntaks

HVIS(Logisk_test [; [Værdi hvis sand] [; [Ellers værdi]]])

Logisk_test er en vilkårlig værdi eller et vilkårligt udtryk, som kan være SAND eller FALSK.

Værdi_hvis_sand (valgfri) er den værdi, der returneres, hvis den logiske test er SAND.

Værdi_hvis_falsk (valgfri) er den værdi, der returneres, hvis den logiske test er FALSK.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter følger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=HVIS(A1>5;100;"for lille") Hvis værdien i A1 er større end 5, returneres værdien 100; ellers returneres teksten for lille.

=HVIS(A1>5;;"for lille") Hvis værdien i A1 er større end 5, returneres værdien 0, fordi tomme parametre antages af være 0; ellers returneres teksten for lille.

=HVIS(A1>5;100;) Hvis værdien i A1 er mindre end 5, returneres værdien 0, fordi den tomme Ellers værdi fortolkes som 0; ellers returneres 100.

IKKE (NOT på engelsk)

Negerer den logiske værdi.

Syntaks

IKKE(Logisk_værdi)

Logisk_værdi er en vilkårlig værdi, som skal negeres.

Eksempel

=IKKE(A). Hvis A=SAND, så vil IKKE(A) returnere FALSK.

OG (AND på engelsk)

Returnerer SAND, hvis alle argumenter er sande. Hvis et (eller flere) af elementerne er falske, returnerer denne funktion værdien FALSK.

Argumenterne er selv enten logiske udtryk (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller celleområder (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

Syntaks

OG(Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]])

Logisk 1, Logisk 2, … , Logisk 255 er boolske værdier, referencer til celler eller til celleområder med logiske værdier.

note

Denne funktion ignorerer al tekst og tomme celle indenfor et dataområde. Hvis du har mistanke om forkerte resultater fra denne funktion, kigger du efter tekst i dataområderne. For at fremhæve tekstindhold i dataområdet bruger du funktionaliteten Fremhæv værdier.


Eksempel

De logiske værdier af indtastningen 12<13; 14>12, og 7<6 skal kontrolleres:

=OG(12<13; 14>12; 7<6) returnerer FALSK.

=AND(FALSE();TRUE()) returns FALSE.

SAND (TRUE på engelsk)

Den logiske værdi er sat til SAND. SAND() funktionen kræver ingen argumenter og returnerer altid den logiske værdi SAND.

Syntaks

TRUE()

Eksempel

Hvis A=SAND og B=FALSK opstår følgende eksempler:

=OG(A; B) returnerer FALSK

=ELLER(A; B) returnerer SAND

=IKKE(OG(A; B)) returnerer SAND

XELLER

Returnerer sand hvis et ulige antal argumenter valideres til sand.

Argumenterne er enten selv logiske udtryk (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller matricer (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

XELLER(Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]])

Logisk 1, Logisk 2, … , Logisk 255 er boolske værdier, referencer til celler eller til celleområder med logiske værdier.

Eksempel

=XOR(TRUE();TRUE()) returns FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returns TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returns TRUE

Støt os venligst!