Logiske funktioner

Denne kategori indeholder de logiske funktioner.

HĂĄndtering af ikke-logiske argumenter i logiske funktioner

For at tilgĂĄ denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Logisk


HVIS (IF pĂĄ engelsk)

Angiver en logisk test, som skal udføres.

Syntaks

HVIS(Logisk_test [; Værdi_hvis_sand [; Ellers_værdi])

Logisk_test er en vilkårlig værdi eller et vilkårligt udtryk, som kan være SAND eller FALSK.

Værdi_hvis_sand (valgfri) er den værdi, der returneres, hvis den logiske test er SAND.

Værdi_hvis_falsk (valgfri) er den værdi, der returneres, hvis den logiske test er FALSK.

I LibreOffice Calc-funktioner kan parametre markeret som "valgfri" kun udelades, hvis ingen parameter følger. I en funktion med for eksempel fire parametre, hvor de sidste to parametre er markeret som "valgfri", kan du udelade parameter 4 eller parametrene 3 og 4, men du kan ikke udelade parameter 3 alene.

Eksempel

=HVIS(A1>5;100;"for lille") Hvis værdien i A1 er højere end 5, vil værdien 100 blive vist i den aktuelle celle; ellers vises teksten "for lille" (uden citationstegn).

SAND (TRUE pĂĄ engelsk)

Den logiske værdi er sat til SAND. SAND() funktionen kræver ingen argumenter og returnerer altid den logiske værdi SAND.

Syntaks

TRUE()

Eksempel

Hvis A=SAND og B=FALSK opstår følgende eksempler:

=OG(A; B) returnerer FALSK

=ELLER(A; B) returnerer SAND

=IKKE(OG(A; B)) returnerer SAND

IKKE (NOT pĂĄ engelsk)

Negerer den logiske værdi.

Syntaks

IKKE(Logisk_værdi)

Logisk_værdi er en vilkårlig værdi, som skal negeres.

Eksempel

=IKKE(A). Hvis A=SAND, sĂĄ vil IKKE(A) returnere FALSK.

ELLER (OR pĂĄ engelsk)

Returnerer SAND hvis mindst et argument er SAND. Denne funktion returnerer værdien FALSK, hvis alle argumenterne har den logiske værdi FALSK.

Argumenterne er selv enten logiske udtryk (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller celleområder (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

Syntaks

ELLER(Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]])

Logisk 1, Logisk 2, … , Logisk 255 er boolske værdier, referencer til celler eller til celleområder med logiske værdier.

Eksempel

De logiske værdier af indtastningerne 12<11; 13>22, og 45=45 skal kontrolleres.

=ELLER(12<11; 13>22; 45=45) returnerer SAND.

=ELLER(FALSK; SAND) returnerer SAND.

OG (AND pĂĄ engelsk)

Returnerer SAND, hvis alle argumenter er sande. Hvis et (eller flere) af elementerne er falske, returnerer denne funktion værdien FALSK.

Argumenterne er selv enten logiske udtryk (SAND, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller celleområder (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

Syntaks

OG(Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]])

Logisk 1, Logisk 2, … , Logisk 255 er boolske værdier, referencer til celler eller til celleområder med logiske værdier.

Eksempel

De logiske værdier af indtastningen 12<13; 14>12, og 7<6 skal kontrolleres:

=OG(12<13; 14>12; 7<6) returnerer FALSK.

=OG(FALSK; SAND) returnerer FALSK.

FALSK (FALSE pĂĄ engelsk)

Returnerer den logiske værdi FALSK. FALSK() funktionen kræver ingen argumenter og returnerer altid den logiske værdi FALSK.

Syntaks

FALSK()

Eksempel

=FALSK() returnerer FALSK

=IKKE(FALSK()) returnerer SAND

XELLER

Returnerer sand hvis et ulige antal argumenter valideres til sand.

Argumenterne er enten selv logiske udtryk (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) som returnerer logiske værdier, eller matricer (A1:C3) som indeholder logiske værdier.

tip

Denne funktion er tilgængelig siden LibreOffice 4.0.


Syntaks

XELLER(Logisk 1 [; Logisk 2 [; … [; Logisk 255]]])

Logisk 1, Logisk 2, … , Logisk 255 er boolske værdier, referencer til celler eller til celleområder med logiske værdier.

Eksempel

=XELLER(SAND; SAND) returnerer FALSK.

=XELLER(SAND; SAND; SAND) returnerer SAND.

=XELLER(FALSK; SAND) returnerer SAND.

Støt os venligst!