funktionerne dato & klokkeslæt

Disse regnearksfunktioner bruges til at indsætte og redigere datoer og klokkeslæt.

For at tilgå denne kommando...

Indsæt - Funktion - Kategori Dato og klokkeslæt


note

De funktioner, hvis navne ender med _ADD eller EXCEL2003, returnerer de samme resultater som de tilsvarende Microsoft Excel 2003 funktioner uden endelse. Brug funktionerne uden endelse for at få resultater baseret på internationale standarder.


Internt håndterer LibreOffice en dato/klokkeslætsværdi som et tal. Hvis du tildeler talformatet "Tal" til en dato eller klokkeslætsværdi, bliver det konverteret til et tal. For eksempel bliver 01/01/2000 12:00 PM konverteret til 36526,5. Værdien foran decimaltegnet svarer til datoen; værdien efter decimaltegnet svarer til klokkeslættet. Hvis du ikke ønsker at se dato eller klokkeslæt repræsenteret som et tal, skal du ændre celleformatet til dato/klokkeslæt. For at gøre dette kan du vælge den celle, som indeholder datoen eller klokkeslættet, åbne genvejsmenuen og vælge Formater celler. Vælg fanebladet Tal for at bestemme indstillingerne for talformatet.

Basisdato for dag nul

Datoer er beregnet som forskydninger fra en startende dag nul. Du kan sætte dag nul til en af de følgende:

Basisdato

Brug

'30/12/1899'

(standard)

'01/01/1900'

(brugt i former StarCalc 1.0)

'01/01/1904'

(brugt i Apple software)


Vælg - LibreOffice Calc - Beregn for at vælge basisdato.

warning

Når du kopierer og indsætter celler indeholdende datoværdier mellem forskellige regneark, skal begge regnearksdokumenter benytte samme basisdato. Hvis basisdato er forskellige, vil datoværdien forandre sig!


Tocifrede årstal

I - LibreOffice - Generelt finder du området Tocifrede årstal. Dette sætter skæringsperioden for tocifrede årstal. Bemærk at ændringer lavet her har virkning for flere af de følgende funktioner.

note

Når der indtastes datoer som del af en formel, fortolkes skråstreger og omvendte skråstreger brugt som datoadskiller, som aritmetiske operatorer. Datoer indtastet med dette format genkendes derfor ikke som datoer, hvilket resulterer i fejlagtige beregninger. For at sikre at indtastede datoer fortolkes som datoer kan du bruge DATO-funktionen, f.eks. DATO(1954;7;20) eller du kan placere datoen i anførselstegn (gåseøjne) og bruge ISO 8601 notation, f.eks. "1954-07-20". Undgå altid at anvende datoer med lokale afhængigheder så som "07/20/54". Denne beregning kan resultere i fejl eller fejlagtige beregninger ved andre lokalitetsindstillinger.


tip

Entydig konvertering er mulig for ISO 8601 datoer og tider i deres udvidede formater med separatorer. Hvis en #VALUE! fejl opstår, så fravælg Generer #VALUE! fejl i - LibreOffice Calc - Formel, knappen Detaljer... i sektionen "Detaljerede beregningsindstillinger", i rullelistenKonvertering fra tekst til tal.


note

Tidszone-information bruges ikke i Dato- og Klokkeslæt-funktioner og celler.


Funktioner

funktionerne dato & klokkeslæt

DATO (DATE på engelsk)

DATODIF

DATOVÆRDI (DATEVALUE på engelsk)

DAG (DAY på engelsk)

DAGE (DAYS på engelsk)

DAGE360 (DAYS360 på engelsk)

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

PÅSKESØNDAG (EASTERSUNDAY på engelsk)

EDATO (EDATE på engelsk)

SLUT.PÅ.MÅNED (EOMONTH på engelsk)

TIME (HOUR på engelsk)

ISLEAPYEAR

ISOUGE.NR (ISOWEEKNUM på engelsk)

MINUT (MINUTE på engelsk)

MÅNED (MONTH på engelsk)

MONTHS

ANTAL.ARBEJDSDAGE (NETWORKDAYS på engelsk)

ANTAL.ARBEJDSDAGE.INTL

NU (NOW på engelsk)

SEKUND (SECOND på engelsk)

TID (TIME på engelsk)

TIDSVÆRDI

IDAG (TODAY på engelsk)

UGEDAG (WEEKDAY på engelsk)

UGE.NR (WEEKNUM på engelsk)

UGE.NR_EXCEL2003 (WEEKNUM_EXCEL2003 på engelsk)

UGE.NR_OOO

WEEKS

WEEKSINYEAR

ARBEJDSDAG (WORKDAY på engelsk)

ARBEJDSDAG.INTL

ÅR (YEAR på engelsk)

ÅR.BRØK (YEARFRAC på engelsk)

YEARS

Støt os venligst!