Databasefunktioner

Oversigt

De tolv funktioner i kategorien Database hjælper dig med at analysere en simpel database, der optager et rektangulært regnearksområde, der omfatter kolonner og rækker, med data organiseret i en række for hver post. Hver kolonnes overskriftscelle viser navnet på kolonnen og dette navne afspejler sædvanligvis indholdet af hver celle i denne kolonne.

Funktionerne i kategorien Database har tre argumenter, nemlig:

 1. Database. Databasens celleområde.

 2. Databasefelt. Kolonnen, der indeholder de data, der skal bruges i funktionens beregninger.

 3. Søgekriterier. Et særskilt celleområde i regnearket, der indeholder søgekriterier.

Disse argumenter beskrives mere fyldestgørende herunder.

Alle funktioner har det samme driftskoncept. Det første logiske trin er at bruge de angivne Søgekriterier til at identificere delmængden af poster i Databasen, som skal bruges under de følgende beregninger. Det andet trin er at udtrække dataværdierne og udføre de beregninger, der er knyttet til den angivne funktion (middeltal, sum, produkt og så videre). De behandlede værdier er dem, der findes i de valgte posters kolonne Databasefelt.

note

Calc behandler datoer og logiske værdier (SAND og FALSK) som numeriske under beregning med disse funktioner.


Databasefunktions argumenter

De følgende argumentdefinitioner gælder alle funktioner i kategorien Database:

 1. Databaseargument

  Database angiver det celleområde, der er optaget af databasetabellen. Den første række i området indeholder feltnavne og de følgende rækker er poster med tilsvarende feltværdier.

  En måde at definere celleområdet på er at skrive den øverste, venstre celles cellereference, fulgt af et kolon (:) og derefter den nederste, højre celles reference. Et eksempel kunne være A1: E10.

  Argumentet Database kan også angives ved at videregive navnet på et navngivet område eller et databaseområde. Brug af et betydningsfuldt navn som definition af celleområdet kan forbedre formel-læsbarhed og dokumentvedligeholdelse. Hvis navnet ikke matcher navnet på et defineret område, rapporterer Calc en #NAVN?-fejl.

  Andre fejl, som kan rapporteres som resultat af et ugyldigt Database argument, er #VÆRDI! og Fejl:504 (fejl på parameterlisten).

 2. Argumentet Databasefelt

  Databasefelt angiver den kolonne, som funktionen vil bruge til sine beregninger efter at søgekriterierne er anvendt og datarækkerne er valgt. Den er ikke relateret til søgekriterierne.

  Angiv argurmenter Databasefelt på en af følgende måder:

  • Ved at skrive en reference til overskriftscelle i Database-området. Alternativt hvis cellen har fået et betydningsfuldt navn som et navngivet område eller databaseområde, skriver du det navn. Hvis navnet ikke matcher navnet på et defineret område, rapporterer Calc en #NAVN?-fejl. Hvis navnet er gyldigt, ikke svarer udelukkende til en celle, rapporterer Calc Fejl:504 (fejl på parameterlisten).

  • Ved at skrive et tal til angive kolonnen inden for Database-området, startende med 1. Hvis for eksempel en Database fylder celleområdet D6:H123, skriver du 3 for at pege på overskriftscellen F6. Calc forventer en heltalsværdi, der ligger mellem 1 og antallet af kolonner, der er defineret inden for Databasen og ignorerer ethvert ciffer efter decimaltegnet. Hvis tallet er mindre end 1, rapporterer Calc Fejl:504 (fejl på parameterlisten). Hvis værdien er større end antallet af kolonnen i Databasen, rapporterer Calc en #VÆRDI!-fejl.

  • Ved at skrive kolonneoverskriftens navn ordret efter den første række i Database-område og sætte anførselstegn om overskriftsnavnet. For eksempel "Afstand til skolen". Hvis strengen ikke matcher en af Database-områdets kolonneoverskrifter, rapporterer Calc Fejl:504 (fejl på parameterlisten). Du kan også give en reference til en vilkårlig celle (ikke inden for områderne Database og Søgekriterier), der indeholder den ønskede streng.

  Argumentet Databasefelt er valgfrit ved funktioner DCOUNT og DCOUNTA, men er nødvendigt ved de andre ti databasefunktioner.

 3. Argumentet Søgekriterier

  Søgekriterier angiver celleområdet, der indeholder søgekriterier. Ligesom Database er den første række også feltnavne og de følgende rækker er betingelser tilsvarende felter. Områderne Database og Søgekriterier behøver ikke at støde op til hinanden, eller endda ikke være på det samme ark.

  En måde at definere celleområdet er at skrive cellereferencen til den øverste, venstre celle, fulgt af et kolon (:), og derefter cellereferencen nederste, højre celle. For eksempel A13:B14. Celleområdet kan også specificeres ved at videregive navnet på et defineret navneområde eller et databaseområde. Hvis navnet ikke matcher navnet på defineret område, rapporterer Calc en #NAVN?-fejl.

  Fejl:504 (fejl på parameterlisten) kan også rapporteres som et resultat af et ugyldigt argument Søgekriterier.

  Indeholdet i området Søgekriterier beskrives mere detaljeret i næste afsnit.

Definition af Søgekriterier

Antallet af kolonner, der optages af området Søgekriterier behøver ikke at være af samme bredde som Database-området. Alle overskrifter, der vises i den første række af Søgekriterierne, skal være identiske med overskrifterne i den første række af Databasen. Imidlertid behøver ikke alle overskrifter i Databasen at blive vist i den første række af Søgekriterierne, mens en overskrift i Databasen kan blive vist flere gange i den første række af Søgekriterierne.

Søgekriterier skrives ind i cellerne i den anden og de følgende rækker i området Søgekriterier, under den række, der indeholder overskrifter. Tomme celler inden for området Søgekriterier ignoreres.

Opret kriterier i celleområdet Søgekriterier med sammenlignings operatorerne <, <=, =, <>, >=, og >. = antages, hvis en celle ikke er tom, men ikke begynder med en sammenligningsoperator.

Hvis du skriver flere kriterier i en række, forbindes de med OG. Hvis du skriver flere kriterier i forskellige rækker, forbindes de med ELLER.

Kriterier kan oprettes med jokere, forudsat at jokere er blevet aktiveret med indstillingen Aktiver jokere i formler i dialogen ▸ LibreOffice Calc ▸ Beregn. Når interoperabilitet med Microsoft Excel er vigtig, bør denne indstilling være aktiveret.

Selv mere kraftfulde kriterier kan oprettes med regulære udtryk, forudsat at regulære udtryk er aktiveret gennem indstillingen Aktiver regulære udtryk i formler i dialogen - LibreOffice Calc - Beregn.

warning

Når du bruger funktioner, hvor et eller flere argumenter er søgekriterie-strenge, der repræsenterer et regulært udtryk, er det første forsøg at konvertere strengkriterierne til tal. For eksempel vil ".0" konveretres til 0.0 og så videre. Hvis det lykkes, vil matchet ikke være et et regulært udtryk, men et numerisk match. Hvis du imidlertid skifter til lokalisering, hvor decimaltegnet ikke er punktum, kommer konverteringen fungere. For at gennemtvingen evalueringen af det regulære udtryk frem for et numerisk udtryk bruger du et udtryk som ikke kan fejllæses som numerisk, såsom ".[0]", ".\0" eller "(?i).0".


En anden indstilling, der påvirker den måde, søgekriterierne håndteres på, er Søgekriterierne = og <> skal anvendes på hele celler i dialogen ▸ LibreOffice Calc ▸ Beregn. Denne indstilling kontrollerer, om de søgekriterier, du har sat for databasefunktionerne, skal matche hele cellen præcist. Når interoperabilitet med Microsoft Excel er vigtigt for dit regneark, bør denne funktion være aktiveret.

Eksempler på brug af Databasefunktion

Den følgende tabel giver en eksempeldatabase, der bruges til at at demonstrere, hvordan funktionerne i kategorien Database. Celleområdet A1:E10 indeholder fiktive oplysninger om de gæster, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest. De følgende oplysninger gives for hver gæst – navn, skoleklasse, alder i år, afstand til skolen i meter og vægt i kilogram.

A

B

C

D

E

1

Navn

Klasse

Alder

Afstand

Vægt

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Carl

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Frank

2

7

300

42

8

Grete

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11


De følgende seks eksempler bruger databasetabellen herover, kombineret med forskellige søgekriterieområder.

Eksempel 1

A

B

C

D

E

12

Navn

Klasse

Alder

Afstand

Vægt

13

>600

14


Som i dette enkle eksempel er det somme tider ønskeligt (men ikke væsentligt) at placere området med søgekriterier direkte under databasetabellen med de to områders kolonner anbragt under hinanden, Tomme indførsler i søgekriterierne ignoreres. I eksempel-databasetabellen oven for og dette søgekriterie-område indsætter du formlen =DTÆL(A1:E10;;A12:E14) i en tom celle på et andet sted i arket for at tælle, hvor mange af Joes gæster der har mere end 600 meter til skole. Værdien 5 returneres (nemlig Betty, Daniel, Eva, Harry og Irene).

Bemærk også, at formlen =DTÆL(A1:E10;;D12:D13) returnerer præcis den samme værdi. Det viser, at det kun er nødvendigt at området søgekriterier indeholder de relevante kolonneoverskrifter.

Eksempel 2

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

Klasse

13

>7

2

14


I dette eksempel indeholder søgekriterie-området kun overskrifter og de er ikke opstillet lodret under de tilsvarende overskrift i eksemplet databasetabel. Eftersom der er to betingelser i den samme række, forbindes de med OG. Med eksempel-databasetabellen ovenfor og dette søgekriterie-område indsætter du formlen =DTÆL(A1:E10;;B12:C13) i en tom celle på et andet sted i arket for at tælle, hvor mange af Joes gæster, der går i 2. klasse og er mere end 7 år gamle. Værdien 2 returneres (nemlig Eva og Irene).

Eksempel 3

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

13

9

14

10


I dette eksempel indholder søgekriterie-området kun en overskrift. Eftersom der to betingelser i fortløbende rækker, forbindes de med ELLER. Med eksempel-databasetabellen og dette søgekriterie-område, indsætter du formlen =DTÆL(A1:E10;;B12:B14) i en tom celle et andet sted i arket for at tælle, hvor mange af Joes gæster, der er enten 9 eller 10 år gamle. Værdien 4 returneres (nemlig Andy, Betty, Charles og Harry).

Eksempel 4

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Alder

Alder

13

>=8

<=10

14


I dette eksempel indeholder søgekriterie-området to forekomster af den samme overskrift. Eftersom der er to betingelser i den samme række, forbindes de med OG. Med eksempel-databasetabellen oven for og dette søgekriterie-området, indsætter du formlen =DTÆL(A1:E10;;B12:C13) i en tom celle på et andet sted på arket, for at tælle, hvor mange af Joes gæster, der er mellem 8 og 10 år gamle (begge inkluderet). Værdien er 6 (nemlig Andy, Betty, Charles, Eva, Harry og Irene).

Eksempel 5

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Navn

13

F*

14


Dette eksempel viser brugen af jokere. For at dette eksempel skal virke efter hensigten, vælger du at aktivere jokere på ▸ LibreOffice Calc ▸ Beregn.. Med eksempel-databasetabellen ovenfor og dette søgekriterie-område indsætter du formlen =DTÆL(A1:E10;;A12:A13) i en tom celle på et andet sted i arket for at tælle, hvor mange af Joes gæster, der har navne, der begynder med bogstavet “F”. Værdien 1 returneres (nemlig Frank).

Eksempel 6

   A   

   B   

   C   

   D   

   E   

12

Navn

13

[ABC].*

14


Dette enkel eksempel viser brugen af regulære udtryk. For at dette eksempel kan virke som tilsigtet, vælger du at aktivere regulære udtryk på - LibreOffice Calc ▸ Beregn. Med databasetabellen ovenfor og dette søgekriterie-område, indsætter du formlen =DTÆL(A1:E10;;A12:A13) i en tom celle for at tælle, hvor mange af Joes gæster, der har navne, der begynder med“A”, “B” eller “C”. Værdien 3 returneres (nemlig Andy, Betty og Charles).

DHENT

DHENT returnerer af indholdet af cellen (feltet) i den angivne kolonne, i den enkelte række (databasepost), der matcher det angivne søgekriterier.

Calc rapporterer Fejl:502 (ugyldigt argument), hvis der findes flere macthes, eller en #VÆRDI!-fejl (forkert datatype), hvis der ikke findes nogen matches. Der rapporteres også en #VÆRDI!-fejl, hvis der findes et enkelt match, men den tilsvarende celle er tom.

Syntaks

DHENT(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen der giver information om gæster, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor), skulle optage cellerne A1:E10. Indholdet af cellerne A12:E12, bør være identisk med overskriftsetiketterne i databasetabellens celler A1:E1. Sørg for, at cellerne er tomme, undtagen celle C13, som bør indeholde "11" (dette søgekriterie vil matcher poster, der har en værdi på 11 i kolonnen Alder).

Indsæt formlen =DHENT(A1:E10; "Navn"; A12:E13) i en tom celle på et andet sted på arket, for at finde navnet på den af Joes gæster, der er 11 år gammel. Navnet Daniel returneres.

Hvis du ændrer værdien i celle C13 til "10", returnerer formlen =DHENT(A1:E10; "Navn"; A12:E13) en ugyldigt argument-fejl (Fejl:502). Dette afspejler, at flere poster matcher det angivne søgekriterie (både Betty og Charles er 10 år gamle).

DMAKS

DMAKS beregner maksimumsværdier på tværs af celler (felter) i den angivne kolonner, der indeholder numeriske værdier, i alle rækker (databasseposter, der matcher de angivne søgekriterier. Tomme celler eller celler, der indeholder ikke-numeriske tegn, medregnes ikke.

Returnerer 0, hvis der ikke findes nogen matches, eller hvis der ikke er nogen ikke-nul numeriske værdier i cellerne i den angivne kolonnes matchende poster.

Syntaks

DMAKS(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver oplysninger om gæsterne, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor) skulle optage cellerne A1:E10. Indholdet af cellerne A12:E12 bør være identisk med databasetabellens overskriftsetiketter i cellerne A1:E1. Sørg for, at cellerne A13:E13, undtagen celle D13, som celle D13, som bør indeholde ">0" (dette søgekriterie er beregnes til af matche alle poster i databasetabellen).

Indsæt formlen =DMAKS(A1:E10; "AFstand"; A12:E13) i en tom celle på et andet sted på arket for at finde maksimumsafstanden i meter, som hver af Joes gæster har til skole. Værdien 1200 returneres.

DMIDDEL

DMIDDEL beregner middeltallet af de numeriske værdier i cellerne (felterne) i den angivne kolonne, i alle rækker (databaseposter), der matcher de angivne søgekriterier. Ikke-numeriske værdier i disse celler ignoreres.

Returnerer en #DIV/0!-fejl, hvis ingen poster matcher de angivne søgekriterier, er hvis der ikke er nogen numeriske værdier i cellerne i den kolonne, der angivet til matchende poster.

Syntaks

DMIDDEL(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver information om de gæster, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor), skulle optage cellerne A1:E10. Indholdet i cellerne A12:E12 bør være identiske med databasetabellens overskrifts-etiketter i cellerne A1:E1. Sørg for, at cellerne A12:E13 er tomme, undtagen celle D13, skal indeholde ">0" (disse søre kriterier tilsigter at matche alle poster i databasetabellen.

Indsæt formlen =DMIDDEL(A1:E10; "Afstand"; A12:E13) i en tom celle på et andet sted på arket for at beregne den gennemsnitlige afstand i meter, Joes gæster har til skole. Værdien 666,67 returneres.

DMIN

DMIN beregner minimumsværdien på tværs af cellerne (felterne) i den angivne kolonne, der indeholder numeriske værdier, i alle rækker (databaseposter), der matcher de angivne søgekriterier. Tomme celler eller celler, der indeholder ikke-numeriske tegn, medtages ikke.

Returnerer 0, hvis der ikke findes nogen matches, eller at der ikke er nogen ikke-numeriske værdier i de angivne kolonner i de matchende poster.

Syntaks

DMIN(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver information om de gæster, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor), skulle optage cellerne A1:E10. Indholdet at cellerne A12:E12 skulle være identiske med overskriftsetiketterne i cellerne A11:E1. Sørg for, at cellerne A13:E!3 er tomme, undtagen celle D13, som skulle indeholde ">0" (dette søgekriterie er sigter mod at matche alle poster i databasetabellen).

Indsæt formlen =DMIN(A1:E10; "Afstand"; A12:E13) i en tom celle på et andet sted på arket for at finde minimumsafstanden i meter, som en af Joes gæster har til sole. Værdien 150 returneres.

DPRODUKT

DPRODUKT beregne produktet af alle numeriske værdier i celler (felter) i den angivne kolonne, i alle rækker (databaseposter), der matcher de angivne søgekriterier. Tomme celler eller celler, der indeholder ikke.numeriske tegn medtages ikke.

Returnerer 0, hvis der ikke findes nogen matches, eller hvis der ikke er nogen numeriske værdier i cellerne i den angiven kolonne med matchende poster.

Syntaks

DPRODUKT(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver information om gæsterne, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor), skulle optage cellerne A1:E10. Indholdet i cellerne A12:E12 skulle være identiske med databasetabellens overskriftsetiketterne i cellerne A1:E1. Sørg for, at celler A13:E13 er tomme. undtagen celle C13, som bør indeholde ">0" (dette søgekriterie tilsigter at matche alle poster i databasetabellen).

Indsæt formlen =DPRODUKT(A1:E10; "Alder"; A12:E13) i en tom celle på et andet sted på arket for at beregne produktet af Joes fødselsdagsgæsters aldre i år. Værdien 279417600 returneres.

DSTDAFV

DSTDAFV beregner prøvens standard afvigelse baseret på numeriske værdier i cellerne (felterne) i den angivne kolonne, i alle rækker (databaseposter), der matcher de angivne søgekriterier. Ikke-numeriske værdier ignoreres.

Returnerer en #NUM!-fejl, hvis præcis én post matcher de angivne søgekriterier, eller hvis der kun er en numerisk værdi i de angivne kolonnes celler til matchende poster.

Returnerer 0, hvis der ikke findes nogen matches, eller der ikke er nogen nogen numeriske værdier i den angivne kolonne til matchende poster.

Syntaks

DSTDAFV(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver information om gæsterne, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor), skulle optage cellerne A1:E10. Indholdet i cellerne A12:E12 bør være identisk med databasetabellens overskriftsetiketter i cellerne A1:E1. Sørg for, at cellerne A13:D13 er tomme og at celle E13 indeholder ">0" (dette søgekriterie tilsigter at matche alle poster i databasetabellen).

Indsæt formlen =DSTDAFV (A1:E10; "Vægt"; A12:E13) i wn tom celle på et andet sted på arket for at beregne prøvens standardafvigelse i vægtene af Joes fødselsdagsgæster. Værdien 5,5 returneres.

DSTDAFVP

DSTDAFVP beregner populationens standardafvigelse baseret på de numeriske værdier i cellerne (felterne) i den angivne kolonne, i alle rækker (databaseposter), der matcher de angivne søgekriterier. Ikke-numeriske værdier ignoreres.

Returnerer en #NUM!-fejl, hvis ingen poster matcher de angivne søgekriterier, eller hvis der ikke er nogen numeriske værdier i den kolonne, der angivet til matching af poster.

Syntaks

DSTDAFVP(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver information om gæsterne, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor), skulle optage cellerne A1:E10. Indeholdet i cellerne A12:E12 skulle være identiske med databasens overskriftsetiketter A1:E1. Sørg for, at cellerne A13:D13 er tomme og at celle E13 indeholder ">0" (dette søgekriterie tilsigter at matche alle poster i databasetabellen).

Indsæt formlen =DSTDAFVP (A1:E10; "Vægt"; A12:E13) i en tom celle et andet sted på arket for at beregne populationens standardafvigelse i vægt i kg for gæsterne ved Joes fødselsdagsfest. Værdien 5,18545 returneres.

DSUM

DSUM beregner summen af alle numeriske i cellerne (felterne) i den angivne kolonner, af alle rækker (databaseposter), der matcher det angivne søgekriterier. Tomme celler eller celler, der indeholder ikke-numeriske tegn medtages ikke.

Returnerer 0, hvis der ikke findes nogen matches, eller hvis der ikke er nogen numeriske værdier i den kolonne, der er specificeret til matchende poster.

Syntaks

DSUM(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver information om gæsterne, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor) skulle optage felterne A1:E10. Indeholdet i cellerne A12:E12 skulle være identiske med databasetabellens overskriftsetiketter i cellerne A1:E1. Sørg for, at cellerne A13:E13 er tomme, undtagen celle D13, som skulle indeholde ">0" (dette søgekriterie tilsigter at matche alle poster i databasetabellen).

Indsæt formlen =DSUM(A1:E10; "Afstand"; A12:E13) i en tom celle et andet sted på arket for at finde den samlede afstand i meter, som gæsterne ved Joes fødselsdagsfest har til skole. Værdien 6000 returneres.

DTÆL (på engelsk: DCOUNT)

DTÆL tæller antallet af celler (felter), der indeholder de angivne kolonner med numeriske værdier, til alle rækker (databaseposter), der matcher de angivne søgekriterier. Hvis der imidlertid ikke er angivet nogen kolonner, returnerer DTÆL antallet af poster, der matcher søgekriterierne uanset deres indhold.

Syntaks

DTÆL(Database; [Databasefelt]; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen. der giver information om de gæster, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor) skulle optage cellerne A!:E10. Celleindholdet A12:E12 skulle være identisk med overskriftsetiketterne i cellerne A1:E1. Sørg for, at cellerne A13:E13 er tomme, undtagen cellen D13, der bør indeholde ">600 (dette søgekriterie vil matche poster i databasetabellen, som har en større værdi, der er større end 600 i kolonnen Afstand).

Indsær formlen =DCOUNT(A1:E10;; A12:E13) i en tom celle på et andet sted i arket, for at bregne, hvor mange af gæsterne ved Joes fest, der har mere end 600 meter til skole. Værdien 5 returneres.

Det samme resultat nås, hvis du bruger formlen =DCOUNT(A1:E10; "Afstandd"; A12:E13), fordi alle indfærslerne o kolonnen AFstand er numeriske. Hvis du imidlertid bruger formlen =DCOUNT(A1:E10; "Navn"; A12:E13), returneres værdien 0, fordi alle indførsler i kolonnen Navn er Ikke-numeriske.

DTÆLV (på engelsk: DCOUNTA)

DTÆLV tæller antallet af celler (felter) i den angivne kolonne, som ikke er tomme, i alle rækker (databaseposter) , som ikke matcher det angivne søgekriterie. Tomme celler i angivne kolonne tælles ikke. Hvis der imidlertid ikke er angivet en kolonne, returnerer DTÆLV tallet på alle poster, der matcher det angivne søgekriterie, uanset deres indhold.

Syntaks

DTÆLV(Database; [Databasefelt]; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen giver oplysninger om de gæster, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor) bør optage cellerne A1:E10. Indholdet af A12:E12 bør være identisk med databasetabellens overskriftsetiketter i cellerne A1:E1. Sørg for, at cellerne A13:E13 er tomme, undtagen celle D13, som skulle indeholde ">600" (dette søgekriterie matcher poster i databasetabellen, der har en større værdi end 600 i kolonnen Afstand).

Indsæt formlen =DTÆLV(A1:E10;; A12:E13) i en tom celle på et andet sted på arket for at beregne, hvor mange af Joes gæster, der har mere end 600 meter til skole. Værdien 5 returneres.

Du får det samme resultat, hvad enten du bruger formlen =DTÆLV(A1:E10; "Afstand"; A12:E13) eller formlen =DTÆLV(A1:E10; "Navn"; A12:E13). Det sidste tilfælde afspejler, at i modsætning til DTÆL, tæller DTÆLV både numeriske og alfanumeriske værdier i den kolonne, der angives i argumentet DatbaseField.

DVARIANS

DVARIANS beregner prøvens varians baseret på de numeriske værdier i cellerne (felterne) i den angivne kolonne af alle rækker (databaseposter, der matcher de angivne søgekriterier. Ikke-numeriske værdi ignoreres.

Returner a #NUM!-fejl, hvis præcis en post matcher de angivne søgekriterier, eller hvis der kun er en numerisk værdi i cellerne i den angivne kolonner til matchende poster.

Returnerer 0, hvis der ikke findes nogen matches, eller hvis der ikke er nogen numeriske værdier i cellerne i den angivne kolonne til matchende poster.

Syntaks

DVARIANS(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver information om gæsterne, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor), skulle optage cellerne A1:E10. Indholdet af A12:E12 skulle være identiske med databasetabellens overskriftsetiketter i cellerne A1:E1. Sørg for, at cellerne A13:E13 er tomme, bortset fra celle D13, som skulle indeholde ">0" (dette søgekriterie tilsigter at matche alle poster i databasetabellen).

Indsæt formlen =DVARIANS(A1:E10; "Afstand"; A12:E13) i en tom celle på et andet sted i arket for at finde prøvevariansen af de afstande i meter, som Joes fødselsdagsgæster har til skole. Værdien 193125 returneres.

DVARIANSP

DVARIANSP beregner populationsvariansen baseret på numeriske værdier i cellerne (felterne) i den angivne kolonne til alle rækker (databaseposter), der matcher de angivne søgekriterier. Ikke-numerisk værdier ignoreres.

Returnerer en #NUM!-fejl,hvis ingen poster matcher søgekriterierne, er hvis der ikke er nogen numeriske værdier i cellerne i den angivne kolonne til matchende poster.

Syntaks

DVARIANSP(Database; Databasefelt; Søgekriterier)

Eksempel

Eksempel-databasetabellen, der giver information om gæsterne, der er inviteret til Joes fødselsdagsfest (beskrevet ovenfor), skulle optage cellerne A1:E10. Indholdet af cellerne A12:E12 skulle være identiske med databasetabellens overskriftsetiketter i cellerne A1:E1. Sørg for, at cellerne A13:E13 er tomme, bortset fra D13, som skulle indeholde ">0" (dette søgekriterie tilsigter at matche alle poster i databasetabellen).

Indsæt formlen =DVARIANSP(A1:E10; "Afstand"; A12:E13) i en tom celle på et andet sted på arket for at finde populationsvariansen af de afstande i meter, som Joes fødselsdagsgæster har til skole. Værdien 171666,67 returneres.

Støt os venligst!