Funktion

Åbner Funktionsguiden, som hjælper dig med at oprette formler interaktivt.

Før du starter guiden, vælger du en celle eller et celleområde på det aktuelle ark, for at bestemme den placering, som formlen vil blive indsat på.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg Indsæt - Funktion.

+F2

På værktøjslinjen Formel klikker du på

Ikon

Funktionsguide


note

Du kan hente den komplette specifikation af ODFF (OpenDocument Format Formula) fra hjemmesiden OASIS.


Funktionsguiden har to faneblade: Funktioner bruges til at oprette formler, og Struktur bruges til at kontrollere den konstruerede formel.

Fanebladet Funktioner

Søg

Søg efter en del af funktionsnavnet.

Kategori

Viser alle de kategorier, som de forskellige funktioner er tildelt. Vælg en kategori for at se de relevante funktioner i listefeltet nedenfor. Vælg "Alle" for at få vist alle funktioner i alfabetisk rækkefølge uanset kategori. "Sidst brugt" viser de funktioner, du senest har brugt.

Du kan gennemse den fulde Liste over kategorier og funktioner (pĂĄ engelsk)

Funktion

Viser funktionerne i den valgte kategori. Dobbeltklik for at vælge en funktion. Et enkeltklik viser en kort funktionsbeskrivelse.

Matrix

Bestemmer at den valgte funktion indsættes i det valgte celleområde som en matrixformel. Matrixformler opererer på flere celler. Hver celle i matricen indeholder formlen, ikke som en kopi men som en fælles formel, der deles af alle matrixceller.

Matrix-valget er det samme som +Skift+Enter-kommandoen, som bruges til at lave og bekræfte formularer i arket. Formularen indsættes som en matrix-formular, fremhævet med to krøllede parenteser: { }.

note

Den maksimale størrelse af et matrixområde er 128 x 128 celler.


Indtastningsfelter for argument

Når du dobbeltklikker på en funktion, vises argumenternes indtastningsfelter i højre side af dialogen. For at vælge en cellereference som argument, klikker du direkte på cellen eller marker et område i arket, mens du holder museknappen nede. Du kan også indtaste numeriske og andre værdier eller referencer direkte i de tilsvarende felter i dialogen. Ved brug af datoindtastninger skal du sørge for at bruge det rigtige format. Klik på OK for at indsætte resultatet i regnearket.

Formindsk / Udvid

Klik på ikonet Formindsk for at reducere dialogfeltet til input-feltets størrelse. Derefter er det lettere at markere den krævede reference i arket. Ikonerne konverteres så automatisk til ikonet Udvid. Klik på det for at gendanne dialogfeltet i dets oprindelige størrelse.

Dialogen er automatisk minimeret når du klikker inde i et ark med musen. Så snart du slipper museknappen, er dialogen gendannet og referenceområdet defineret med musen er fremhævet i dokumentet af en blå ramme.

ikonet Formindsk

Formindsk

Ikonet Udvid

Udvid

Funktionsresultat

Så snart du indtaster argumenter i funktionen, beregnes resultatet. Denne forhåndsvisning informerer dig om, hvorvidt beregningen kan udføres med de givne argumenter. Hvis argumenterne resulterer i en fejl, vises den tilsvarende fejlkode.

De krævede argumenter vises med navne skrevet med fed.

f(x) (afhængig af den valgte funktion)

Giver dig adgang til endnu et niveau af Funktionsguiden, så du kan indlejre en anden funktion i funktionen i stedet for en værdi eller reference.

Argument/parameter/cellereference (afhængig af den valgte funktion)

Antallet af synlige tekstfelter afhænger af funktionen. Indtast argumenter enten direkte i argumentfelterne eller ved at klikke på en celle i tabellen.

Resultat

Viser beregningens resultat eller en fejlmeddelelse.

Formel

Viser den oprettede formel. Du kan indtaste delene direkte eller oprette formlen med hjælp fra guiden.

Tilbage

Flytter fokus tilbage gennem formelkomponenterne, og markerer dem undervejs.

tip

For at vælge en enkelt funktion fra en kompleks formel bestående af flere funktioner, dobbeltklik funktionen i formelvinduet.


Næste

Flytter fremad gennem formlens komponenter i formelvinduet. Denne knap kan også bruges til at tildele funktioner til formlen. Hvis du vælger en funktion og klikker knappen Næste, vises markeringen i formelvinduet.

tip

Dobbeltklik en funktion i udvalgsvinduet for at overføre den til formelvinduet.


OK

Afslutter Funktionsguide, og overfører formlen til de valgte celler.

Annuller

Lukker dialogen uden at implementere formlen.

Fanebladet Struktur

PĂĄ denne side kan du se strukturen af funktionen.

note

Hvis du starter Funktionsguiden, når cellemarkøren er placeret i en celle, som allerede indeholder en funktion, åbnes fanebladet Struktur, og opbygningen af den aktuelle formel bliver vist.


Struktur

Viser en hierarkisk repræsentation af den aktuelle funktion. Du kan skjule eller vise argumenterne ved at klikke på plus- eller minustegnet foran.

note

Blå prikker betegner korrekt indtastede argumenter. Røde prikker angiver ukorrekte datatyper. Hvis for eksempel et af argumenterne til SUM-funktionen er indtastet som tekst, fremhæves dette i rød, eftersom SUM kun tillader indtastning af tal.


Støt os venligst!