Indsæt ark

Definerer de indstillinger som skal bruges for at indsætte et nyt ark. Du kan oprette et nyt ark eller indsætte et eksisterende ark fra en fil.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Ark ▸ Indsæt ark.

From the tabbed interface:

Vælg Layout ▸ Indsæt ark.

Vælg Indsæt ▸ Indsæt ark.

From the sheet navigation bar:

Vælg Indsæt ark

From toolbars:

Ikonet Indsæt ark

Indsæt ark


Placering

Angiver hvor det nye ark skal indsættes i dit dokument.

Før nuværende ark

Indsætter et nyt ark umiddelbart før det aktuelle ark.

Efter nuværende ark

Indsætter et nyt ark umiddelbart efter det aktuelle ark.

Ark

Angiver om et nyt ark eller et eksisterende ark bliver indsat i dokumentet.

Nyt ark

Opretter et nyt ark. Indtast et arknavn i feltet Navn. Tilladte tegn er bogstaver, tal, mellemrum og understregstegn.

Antal ark

Angiver antallet af ark, som skal oprettes.

Navn

Angiver navnet på det nye ark.

Omdøbning af ark

Fra fil

Indsætter et ark fra en eksisterende fil i det aktuelle dokument.

Gennemse

Åbner en dialog hvor du kan vælge en fil.

Tilgængelige ark

Hvis du valgte en fil ved at bruge knappen Gennemse, bliver filens ark vist i rullelisten. Stien til filen vises nedenfor dette felt. Marker det ark, der skal indsættes, i rullelisten.

Kæde

Marker for at indsætte arket som en reference i stedet som en kopi. Referencerne kan opdateres til at vis det aktuelle indhold.

Støt os venligst!