Indsæt sideskift

Denne kommando indsætter manuelle række- eller kolonneskift for at sikre, at dine data udskrives rigtigt. Du kan indsætte et vandret sideskift over eller et lodret sideskift til venstre for den aktive celle.

Vælg Ark - Slet sideskift for at fjerne skift, der er oprettet manuelt.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Page Break.


Rækkeskift

Indsætter et rækkeskift (vandret sideskift) over den valgte celle.

Kolonneskift

Indsætter et kolonneskift (lodret sideskift) til venstre for den aktive celle.

Støt os venligst!