Slet sideskift

Vælg typen af manuelle skift, som du vil slette.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Rediger - Slet sideskift.


Rækkeskift

Fjerner det manuelle rækkeskift over den aktive celle.

Kolonneskift

Fjerner et manuelt kolonneskift til venstre for den aktive celle.

Støt os venligst!