Delete Cells

Sletter fuldstændigt de valgte celler, kolonner og rækker. Cellerne under eller til højre for de slettede celler vil udfylde området. Bemærk at den valgte slettemulighed gemmes og genanvendes når dialogen åbnes næste gang.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Ark - Slet Celler....

From the context menu:

Choose Delete Cells.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

From toolbars:

Icon Delete Cells

Delete Cells

From the keyboard:

+ "-"


Markering

Dette område indeholder indstillinger, som angiver, hvordan arkene vises efter sletning af celler.

Ryk celler opad

Fylder den tomme plads efterladt af de slettede celler med cellerne nedenunder.

Ryk celler til venstre

Fylder den tomme plads med cellerne til højre for de slettede celler.

Slet hele rækker

Når der er markeret en eller flere celler, slettes hele rækken fra arket.

tip

This command is equivalent to .


Slet hele kolonner

Når der er markeret en eller flere celler, slettes hele kolonnen fra arket.

tip

This command is equivalent to .


Støt os venligst!