Slet celler

Sletter fuldstændigt de valgte celler, kolonner og rækker. Cellerne under eller til højre for de slettede celler vil udfylde området. Bemærk at den valgte slettemulighed gemmes og genanvendes når dialogen åbnes næste gang.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Slet Celler....


Dialogen Slet celler

Markering

Dette område indeholder indstillinger, som angiver, hvordan arkene vises efter sletning af celler.

Ryk celler opad

Fylder den tomme plads efterladt af de slettede celler med cellerne nedenunder.

Ryk celler til venstre

Fylder den tomme plads med cellerne til højre for de slettede celler.

Slet hele rækker

Når der er markeret en eller flere celler, slettes hele rækken fra arket.

Slet hele kolonner

Når der er markeret en eller flere celler, slettes hele kolonnen fra arket.

Støt os venligst!