Udfyld tilfældige tal

Indsæt automatisk genererede pseudo-tilfældige tal i et celleområde med den valgte distribution og dennes parametre.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Fyld celler - Tilfældigt tal.


Data

Celleområde

Angiv det celleområde, som skal udfyldes med tilfældige tal. Hvis du allerede har valgt et område, vises det her.

Tilfældige tal generator

Fordeling

Fordelingsfunktionen for tilfældige tals generator.

Gyldige fordelingsfunktioner og disses parametre er

Fordeling

Parametre

Ensartet

 • Minimum: Mindste værdi i eksemplet.

 • Maksimum: Højeste værdi i eksemplet.

Ensartet heltal

 • Minimum: Mindste værdi i eksemplet.

 • Maksimum: Højeste værdi i eksemplet.

Normal

 • Middelværdi: Middelværdien af normalfordelingen.

 • Standardafvigelse: Normalfordelingens standardafvigelse.

Advarselsikon

Middelværdi og standardafvigelse for de genererede tal er ikke nødvendigvis lig med middelværdien og standardafvigelsen, som blev indtastet i dialogen.


Cauchy-fordeling

 • Median: medianen for data eller placeringsparameter.

 • Sigma: parameteren for skalering.

Advarselsikon

Medianen og sigma for de genererede tal er ikke nødvendigvis lig med de data, der er indsat i dialogen.


Bernoulli-fordeling

 • p-værdi: Sandsynligheden for succes.

Binimialfordeling

 • P-værdi: Sandsynligheden for succes for hver stikprøve.

 • Antal stikprøver: Antallet af stikprøver i testen.

Chi Kvadrat

 • Nu-værdi: Et positivt heltal som angiver antallet af frihedsgrader.

Geometrisk

 • p-værdi: Sandsynligheden for succes for hver stikprøve.

Negativ binomial

 • p-værdi: Sandsynligheden for succes for hver prøve.

 • Antal stikprøver: Antallet af stikprøver i testen.


Indstillinger

Aktiver valg af startværdi

Sæt startværdien for tilfældighedsgeneratoren (RNG) til en kendt værdiFrø

Frø (Startværdi)

Værdi, der sættes for at forberede algoritmen i generatoren for tilfældige tal (RNG). Det bruges som et frø, der sætter generatoren i stand til at genskabe den samme sekvens af psudotilfældige tal. Angiv et positivt heltal(1, 2, ...) for at lave en specifik sekvens, eller lad feltet være blank hvis du ikke har behov for denne funktion.

Aktiver afrunding

Round the number to a given number of Decimal Places.

Antal decimaler

Antal decimaler hos de genererede tal.

Støt os venligst!