Fill Series

Generer automatisk serier med indstillingerne i denne dialog. Bestem retning, forøgelse, tidsenhed og serietype.

note

Før en serie udfyldes, skal du vælge celleområdet.


For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Series.


For at fortsætte en serie automatisk ved hjælp af den antagede færdiggørelsesregel, skal du vælge indstillingen Udfyld automatisk efter åbning af dialogen Fyld serie.

Retning

Afgør retningen af serieudfyldningen.

Nedad

Opretter en nedadgående serie i det valgte celleområde til kolonnen som bruger det definerede trin til slutværdien.

Højre

Opretter en serie fra venstre mod højre indenfor det valgte celleområde som bruger det definerede trin til slutværdien.

Opad

Opretter en opadgående serie i celleområdet af kolonnen som bruger det definerede trin til slutværdien.

Venstre

Opretter en serie fra højre mod venstre i det valgte celleområde som bruger det definerede trin til slutværdien.

Serietype

Definerer serietypen. Vælg mellem Lineær, Vækst, Dato og Autofyld.

Lineær

Opretter en lineær talserie som bruger det definerede trin og slutværdi.

Forøgelse

Opretter en forøgelsesserie som bruger det definerede trin og slutværdi.

Dato

Opretter en datoserie som bruger det definerede trin og slut dato.

Udfyld automatisk

Danner en serie direkte på arket.. Funktionen Autoudfyld tager tilpassede lister i betragtning. Indtaster du for eksempel Januar i den første celle, fuldføres serien med den liste, der er defineret under ▸ LibreOffice Calc ▸ Sorteringslister.

Udfyld automatisk forsøger at fuldføre en serie ved at bruge et defineret mønster. Serien 1,3,5 bliver automatisk færdiggjort med 7,9,11,13, og så videre. Serier med dato og tid færdiggøres på samme måde; for eksempel, efter 01.01.99 og 15.01.99, bruges et interval på 14 dage.

Automatisk udfyldning af data baseret på tilstødende celler

Tidsenhed

I dette område kan du angive den ønskede tidsenhed. Dette område er kun aktivt hvis Dato indstillingen er valgt i Serietype området.

Dag

Brug Date-serietypen og denne valgmulighed til oprette en serie med alle ugens syv dage. Enheden for tilvækster dag.

Ugedag

Brug Date-serietypen og denne valgmulighed til at oprette en serie med kun de fem hverdage. tilvækst-enheden er dag.

Måned

Brug serietypen Date og denne valgmulighed til at oprette en serie, hvor tilvæksten er måned.

År

Brug serietypen Date og denne valgmulighed for at oprette en serie, hvor tilvækst-enheden er år.

Startværdi

Fastsætter startværdien for serien. Benyt tal, datoer eller tidsangivelser.

Slutværdi

Fastsætter slutværdien for serien. Benyt tal, datoer eller tidsangivelser.

Forøgelse

Udtykket "trin" betegner mængden hvormed en given værdi forøges. Afgør værdien som serien forøges med for hvert trin. Elementer kan kun skabes hvis lineære, forøgelse eller dato serietyper er valgt

Støt os venligst!