Venstre

Udfylder et markeret område på mindst to kolonner med indholdet af cellen længst til højre.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Ark - Udfyld Celler - Venstre.


Hvis det markerede område kun omfatter en enkelt række, så bliver indholdet af cellen længst til højre kopieret ind i alle andre celler i markeringen. Hvis der er markeret flere rækker, så bliver cellen længst til højre i hver række kopieret ind i cellerne til venstre.

Støt os venligst!